Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. decembrī

Ministri pieņem Komisijas ierosināto reformu, lai mazinātu birokrātiju pārrobežu tiesu lietās

Uzņēmumi un patērētāji varēs vieglāk atrisināt pārrobežu juridiskos strīdus, pateicoties reformai, ko šodien pieņēma Eiropas tieslietu ministri. Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga atzinīgi novērtēja Padomes pieņemtos reformētos noteikumus, kas nosaka, kuras valsts tiesai ir jurisdikcija pārrobežu lietās un kā tiesas spriedumi, kas izdoti vienā ES valstī, tiek atzīti un izpildīti citā dalībvalstī. Eiropas Komisija šo reformu ierosināja 2010. gadā (skatīt IP/10/1705 un MEMO/10/677).

"Šī reforma mazinās birokrātiju tūkstošiem patērētāju un uzņēmumu visā Eiropā, palielinot tiesisko skaidrību un atvieglojot uzņēmējdarbību vienotajā tirgū,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Vēlos pateikties prezidentvalstij Kiprai par palīdzību, lai nodrošinātu jauno noteikumu pieņemšanu līdz gada beigām."

Komisijas 2010. gada decembrī ierosinātā regulējuma mērķis ir stiprināt vienoto tirgu un mazināt birokrātiju. Komisija ierosina atcelt izmaksu ziņā dārgo eksekvatūras procedūru, kas paredz, ka uzņēmumiem vispirms ir jāveic laikietilpīga un izmaksu ziņā dārga procedūra tiesās, lai panāktu civillietās un komerclietās izdoto spriedumu atzīšanu citā ES valstī. Paredzams, ka šīs administratīvās procedūras atcelšana ļaus uzņēmumiem un patērētājiem ietaupīt līdz pat 48 miljoniem eiro gadā.

Tieslietu ministri šodien ES Padomē pieņēma minētās reformas pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2012. gada 20. novembrī bija nobalsojis par to apstiprināšanu (MEMO/12/875). Regula stāsies spēkā pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī turpmākajās nedēļās; to sāks piemērot pēc diviem gadiem.

Papildu informācija

Eiropas Komisija — spriedumu atzīšana un izpilde

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar