Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 6 d., Briuselis

Ministrai pritarė Komisijos pasiūlytai reformai siekiant tarpvalstybinėse teismo bylose sumažinti biurokratines kliūtis

Šiandien ES šalių teisingumo ministrai pritarė Europos Komisijos pasiūlytai reformai, kuri padės įmonėms ir vartotojams lengviau spręsti tarpvalstybinius teisinius ginčus. Už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding palankiai įvertino Tarybos priimtas pakeistas taisykles, kurios padeda nustatyti, kurios valstybės narės teismas turi jurisdikciją tarpvalstybinėse bylose ir kaip vienoje ES šalyje priimti teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi kitoje. Reformą 2010 m. pasiūlė Europos Komisija (žr. IP/10/1705 ir MEMO/10/677).

„Ši reforma padės sumažinti biurokratines kliūtis, su kuriomis susiduria tūkstančiai Europos vartotojų ir įmonių, mažinti teisinius rūpesčius ir lengviau užsiimti verslu bendrojoje rinkoje, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Dėkoju Tarybai pirmininkaujančiam Kiprui už pagalbą užtikrinant, kad naujosios taisyklės būtų priimtos iki metų pabaigos.“

Komisijos 2010 m. gruodžio mėn. pasiūlytu teisės aktu siekiama sustiprinti bendrąją rinką ir sumažinti biurokratines kliūtis. Juo siūloma panaikinti brangią egzekvatūros procedūrą, kuria reikalaujama, kad įmonės, norinčios, kad sprendimas civilinėse ir komercinėse bylose būtų pripažįstamas kitoje ES šalyje, pirma užbaigtų ilgai trunkančią ir brangią procedūrą teismuose. Tikimasi, kad panaikinus šią administracinę procedūrą įmonės ir vartotojai galės sutaupyti iki 48 mln. EUR per metus.

Šiandien ES Taryboje posėdžiavę teisingumo ministrai priėmė pakeistas taisykles, kurioms Europos Parlamentas pritarė 2012 m. lapkričio 20 d. (MEMO/12/875). Reglamentas netrukus bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis įsigalios po dviejų metų.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar