Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. joulukuuta 2012

EU:n ministerineuvoston hyväksymä uudistus vähentää kansainvälisten oikeudenkäyntien byrokratiaa

Yritykset ja kuluttajat voivat selvittää valtioiden rajat ylittäviä riita-asioita entistä helpommin EU:n oikeusministerien tänään hyväksymän uudistuksen ansiosta. Komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding on tyytyväinen, että neuvosto hyväksyi uudet säännöt sen määrittelemiseksi, missä kansallisessa tuomioistuimessa valtioiden rajat ylittävä tapaus on käsiteltävä ja miten yhdessä EU:n jäsenvaltiossa annetut tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Uudistus perustuu Euroopan komission vuonna 2010 esittämään ehdotukseen (ks. IP/10/1705 ja MEMO/10/677).

Uudistus vähentää byrokratiaa ja oikeudellisia ongelmia tuhansilta kuluttajilta ja yrityksiltä eri puolilla Eurooppaa ja helpottaa siten liiketoimintaa sisämarkkinoilla”, Viviane Reding totesi. Hän kiitti puheenjohtajana toimivaa Kyprosta siitä, että uudet säännöt saatiin hyväksyttyä ennen tämän vuoden loppua.

Komission joulukuussa 2010 ehdottamalla säädöksellä pyritään lujittamaan sisämarkkinoita ja vähentämään byrokratiaa. Sen nojalla poistetaan kallis ja aikaavievä täytäntöönpanomenettely (ns. eksekvatuuri), joka yritysten on käytävä läpi tuomioistuimessa saadakseen siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun tuomion tunnustettua toisessa EU-maassa. Tämän hallinnollisen menettelyn poistamisen ansiosta yrityksiltä ja kuluttajilta voi säästyä jopa 48 miljoonaa euroa vuodessa.

Ehdotus hyväksyttiin neuvostossa tänään EU:n oikeusministerien kokouksessa. Euroopan parlamentti äänesti uudistuksen puolesta jo 20. marraskuuta 2012 (MEMO/12/875). Asetus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen soveltaminen alkaa kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.

Lisätietoja

Euroopan komissio – tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar