Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2012

Ministrid võtsid vastu komisjoni reformi vähendada piiriüleste kohtuasjade bürokraatiat

Tänu Euroopa justiitsministrite poolt täna vastuvõetud reformile saavad ettevõtjad ja tarbijad lihtsamalt lahendada piiriüleseid kohtuvaidlusi. Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding tervitas läbivaadatud eeskirjade vastuvõtmist nõukogus. Kõnealuste eeskirjadega määratakse kindlaks, millise liikmesriigi kohus on pädev menetlema piiriülest kohtuasja ning kuidas ühe ELi liikmesriigi kohtuotsuseid tunnustatakse ja täidetakse teises. Reformiettepaneku esitas 2010. aastal Euroopa Komisjon (vt IP/10/1705 ja MEMO/10/677).

„Selle reformiga vähendatakse tuhandete Euroopa tarbijate ja ettevõtjate bürokraatiat, vähendatakse õiguslikke probleeme ja lihtsustatakse ettevõtlust ühtsel turul,” sõnas komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Olen tänulik eesistujariik Küprosele selle eest, et ta aitas tagada uute eeskirjade vastuvõtmise enne aasta lõppu.”

Komisjoni poolt 2010. aasta detsembris esitatud õigusakti ettepaneku eesmärk on tugevdada ühtset turgu ja vähendada bürokraatiat. Ettepanekuga soovitakse kaotada välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetlus, mille raames peavad ettevõtjad esmalt läbima aeganõudva ja kuluka kohtumenetluse, et tsiviil- ja kaubandusküsimustes võetaks vastu teises ELi liikmesriigis tunnustatav otsus. Selle haldusmenetluse kaotamine peaks säästma ettevõtjatele ja tarbijatele kuni 48 miljonit eurot aastas.

Ettepaneku tänasele vastuvõtmisele ELi Nõukogu justiitsministrite kohtumisel eelnes reformide heakskiitmine Euroopa Parlamendis, kes hääletas selle üle 20. novembril 2012 (MEMO/12/875). Määrus jõustub lähinädalatel pärast selle avaldamist ELi Teatajas ja seda hakatakse kohaldama järgneva kahe aasta jooksul.

Lisateave

Euroopa Komisjon – kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi kodulehekülg:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar