Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. december 2012

Ministre vedtager Kommissionens reform, som skal begrænse bureaukratiet i retssager på tværs af grænser

Det vil blive lettere for virksomheder og forbrugere at løse retssager på tværs af grænser takket være den reform, som de europæiske justitsministre vedtog i dag. Kommissionens næstformand og EU-kommissær Viviane Reding med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab er godt tilfreds med, at Rådet har vedtaget de nye regler for, hvordan det afgøres, hvilken national domstol der har kompetence i sager på tværs af grænser, og hvordan domme afsagt i et EU-land anerkendes og fuldbyrdes i et andet. Kommissionen fremlagde et forsalg om reformen i 2010 (se IP/10/1705 og MEMO/10/677).

"Denne reform vil begrænse bureaukratiet for tusinder af forbrugere og virksomheder i Europa, idet den vil skabe større juridisk klarhed og gøre det lettere at drive virksomhed i det indre marked", udtalte Viviane Reding, som er næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Jeg er taknemmelig for, at det cypriotiske formandskab har bidraget til at sikre, at reglerne kunne vedtages inden årets udgang."

Den lovgivning, som Kommissionen foreslog i december 2010, har til formål at styrke det indre marked og begrænse bureaukratiet. Det foreslås at afskaffe den bekostelige "eksekvaturprocedure", som betyder, at virksomheder først skal igennem en tidskrævende og dyr procedure ved domstolen for at få en civilretlig eller handelsretlig dom, der er afsagt i ét EU-land, anerkendt i et andet. Afskaffelsen af denne administrative procedure forventes at spare erhvervslivet og forbrugerne for op til 48 mio. EUR om året.

Efter at Europa-Parlamentet den 20. november 2012 besluttede at godkende reformforslaget (MEMO/12/875), har justitsministrene i EU's ministerråd i dag vedtaget forslaget. Forordningen træder i kraft, når den er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende inden for de kommende uger. Den vil blive taget i anvendelse to år derefter.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – anerkendelse og fuldbyrdelse af domme

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Hjemmesiden for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar