Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 6. prosince 2012

Ministři schválili reformu Komise na omezení byrokracie při přeshraničních soudních řízeních

Podniky i spotřebitelé budou moci řešit přeshraniční právní spory snadněji díky reformě, kterou dnes přijali evropští ministři spravedlnosti. Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, přivítala, že Rada přijala reformovaná pravidla upravující určování příslušnosti vnitrostátních soudů v přeshraničních případech a to, jak se rozsudky soudů vydané v jedné zemi EU mají vykonávat v jiné. Reformu navrhla Evropská komise v roce 2010 (viz IP/10/1705 a MEMO/10/677).

Tato reforma sníží administrativní zátěž pro tisíce spotřebitelů a firem v celé Evropě, omezí právní komplikace a usnadní podnikání na jednotném trhu,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. Jsem vděčná kyperskému předsednictví, že napomohlo přijetí nových pravidel ještě před koncem roku.“

Právní předpisy, které Komise navrhla v prosinci 2010, mají za cíl posílit jednotný trh a omezit byrokracii. Navrhuje zrušit nákladné „řízení o prohlášení vykonatelnosti“, které vyžaduje, aby firmy kvůli získání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech uznávané v jiné zemi EU nejprve podstoupily časově náročné a nákladné řízení před soudy. Očekává se, že zrušení tohoto administrativního postupu podnikům a spotřebitelům ušetří až 48 milionů EUR ročně.

Po dnešním přijetí ministry spravedlnosti na zasedání v Radě EU následovalo dne 20. listopadu 2012 hlasování o podpoře reforem (MEMO/12/875) v Evropském parlamentu. Nařízení vstoupí v platnost po svém zveřejnění v Úředním věstníku EU v nadcházejících týdnech; používat se začne o dva roky později.

Další informace

Evropská komise – uznávání a výkon soudních rozhodnutí

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar