Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. decembra 2012

E-trgovanje: EU pri nakupu iger, knjig, videoposnetkov ali glasbe prek spleta svari pred nepoštenimi pogoji

Evropska komisija je danes, še pravi čas pred začetkom praznikov in sezone prazničnih nakupov, objavila rezultate pregleda spletnih mest v EU, ki prodajajo igre, knjige, videoposnetke in glasbo za prenos v računalnik ali mobilno napravo. Pregled je pokazal, da več kot 75 % teh spletnih mest ne izpolnjuje predpisov o varstvu potrošnikov. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ko gre za ranljive potrošnike, na primer otroke. Uporabniki morajo „preklikati“ nepregledno množico pogodbenih pogojev, preden ugotovijo, koliko bodo pravzaprav morali plačati, otroke pa spletna mesta pogosto zvabijo k nakupu s ponudbo domnevno brezplačnih iger. V primeru težav pa je pogosto težko stopiti v stik s poprodajno službo, saj na več kot tretjini spletnih mest kontaktni podatki niso navedeni. Pristojni nacionalni organi bodo zdaj zadevna podjetja pozvali, da pojasnijo svoj položaj ali popravijo svoja spletna mesta.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je dejal: „Otroci se danes vedno bolj spoznajo na nove tehnologije in se že zgodaj naučijo prenašati igre. Ko pa se enkrat navadijo na določen izdelek, jih je od njega težko odtrgati. Starši morajo paziti, saj spletna mesta polovico teh prenosljivih iger oglašujejo kot brezplačne, kar pa se lahko hitro konča z vrtoglavimi računi za nakup virtualnih izdelkov za napredovanje v igri. Danes objavljena preiskava EU na splošno kaže, da večina preverjenih spletnih mest ne omogoča enostavnega dostopa do ključnih pogodbenih pogojev. V prihodnjih mesecih si bodo nacionalni organi prizadevali, da se ta spletna mesta popravijo.“

Rezultati

Nacionalni organi iz 26 držav članic1 ter z Norveške in Islandije so preverili skupno 333 spletnih mest, od tega 159 mest, ki prodajajo spletne igre. Pri 76 % vseh spletnih mest (254) so potrebne nadaljnje preiskave, saj organi niso bili prepričani, ali ta mesta izpolnjujejo predpise EU o varstvu potrošnikov, zlasti pravila o oglaševanju in pomembnih informacijah o stroških ter značilnostih digitalne vsebine, na podlagi katerih se potrošniki odločajo za nakup2. 71 % (39) od skupno 55 spletnih mest, ki prodajajo igre za otroke, mlajše od 14 let, najverjetneje ni v skladu s predpisi EU.

Glavne težave so:

  1. nepravični pogoji: pogodbeni pogoji morajo biti jasno navedeni in pravični. 230 spletnih mest (69 %) je vključevalo nepoštene pogodbene pogoje, na primer, i) da trgovec ni odgovoren za poškodbe potrošnikove opreme, ki nastanejo pri prenosu, ii) da potrošniki nimajo pravice zahtevati odškodnine ali uporabiti drugih pravnih sredstev ali pa se jim to preprečuje ali otežuje, (iii) da potrošniki nimajo pravice do novega izdelka ali nadomestila kupnine, če preneseni izdelek ne deluje;

  2. pravica do odstopa od pogodbe: zaradi narave prenosa potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe, takoj ko se začne prenos s potrošnikovo privolitvijo (z drugimi besedami, prenesenih izdelkov ni mogoče vrniti). Vendar morajo trgovci o tem potrošnike obvestiti pred nakupom. 141 spletnih mest (42 % preverjenih spletnih mest) ne zagotavlja teh informacij;

  3. manjkajoči podatki o identiteti in naslovu trgovca: trgovci morajo na svojem spletnem mestu navesti podatke o podjetju ter poštni in elektronski naslov, da lahko potrošniki po potrebi stopijo v stik z njimi. Na 121 spletnih mestih (36 %) ni vključenih takih bistvenih informacij.

Komisija je poleg preiskave izvedla dodatno študijo3, v kateri se je pokazalo naslednje:

  1. odsotnost informacij o geografskih omejitvah: potrošniki bodo morda lahko preneseno digitalno vsebino uporabili samo v državi, v kateri prebivajo, in trgovci bi jih o tem morali obvestiti. 73 % vseh preverjenih spletnih mest o tem molči. Kadar so te informacije podane, so pogosto navedene le v splošnih pogojih, zato jih je težko najti;

  2. igre, ki jih trgovci oglašujejo kot brezplačne, so pogosto pozneje delno plačljive: skoraj 90 % spletnih mest uporabnikov vnaprej ne obvesti o plačljivih dodatkih ali nakupih v okviru same igre. Čeprav so te informacije pogosto vključene v pogodbene pogoje, cena ni jasno navedena.

Ozadje

Preiskava je pregled spletnih mest po vsej EU, se katerim se ugotavljajo kršitve prava na področju varstva potrošnikov in zagotavlja njegovo naknadno izvajanje. Preiskavo usklajuje Komisija, hkrati pa jo izvajajo pristojni nacionalni organi. Preiskava digitalnih vsebin je potekala junija 2012. Gre za šesto tovrstno preiskavo od leta 20074.

Vse več evropskih državljanov kupuje digitalno vsebino: v zadnjih 12 mesecih je v povprečju 79 % evropskih potrošnikov uporabilo spletne glasbene storitve, 60 % pa spletne igre. Po ocenah virov iz tega sektorja5 je obseg trgovanja s prenosom glasbe v EU leta 2010 znašal 677 milijonov evrov. Potrošniki v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in v Belgiji naj bi po ocenah v letu 2011 za spletne igre porabili 16,5 milijarde evrov. Igre, namenjene otrokom, ki jih trgovci oglašujejo kot brezplačne, predstavljajo vse večji delež trga iger v EU (50 % vseh iger v zadnjih 12 mesecih).

Nadaljnji koraki

Nacionalni organi že vzpostavljajo stike s podjetji in od njih zahtevajo, da pojasnijo svoje ravnanje ali popravijo svoja spletna mesta. Če tega ne bodo storila, lahko proti njim sprožijo sodni postopek, ki lahko privede do denarnih kazni ali celo do ukinitve spletnih mest. Pristojni nacionalni organi bodo Komisiji poročali do jeseni 2013, Komisija pa bo rezultate zbrala v poročilu.

Več informacij:

Spletno mesto preiskav: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Irska zaradi pomanjkanja virov ni mogla sodelovati.

2 :

Direktiva o prodaji na daljavo, direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o elektronskem poslovanju in direktiva o nedovoljenih pogodbenih pogojih.

4 :

Prejšnje preiskave so zajemale letalske družbe, prenosne telefone, elektronske naprave, elektronske vozovnice in potrošniške kredite.

5 :

Glej študijo iz opombe 3.


Side Bar