Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 6. decembra 2012

Elektronický obchod: EÚ varuje spotrebiteľov, aby si pri nákupe hier, kníh, videí alebo hudby cez internet dávali pozor na nekalé podmienky

Práve v čase prázdnin a nakupovania darčekov dnes Európska komisia uverejnila výsledky rozsiahleho prieskumu internetových stránok predávajúcich hry, knihy, videá a hudbu, ktoré sa môžu stiahnuť do počítača alebo mobilného zariadenia. Na základe tejto kontroly sa zdá, že viac ako 75 % týchto internetových stránok nedodržuje pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Táto skutočnosť je ešte znepokojujúcejšia, ak sa týka zraniteľných spotrebiteľov, napríklad detí. Používatelia sa musia preklikávať cez bludisko zmluvných podmienok, aby zistili koľko peňazí budú musieť napokon zaplatiť a deti sa často ocitnú v pasci, keď musia zaplatiť za tovary pridané k hrám, ktoré mali byť pôvodne zadarmo. Ak sa vyskytne nejaký problém, domáhať sa záručného a pozáručného servisu je naozaj náročné, pretože vo viac ako tretine týchto internetových stránok chýbajú kontaktné údaje. Vnútroštátne orgány presadzovania práv budú tieto príslušné spoločnosti kontaktovať, aby objasnili svoju pozíciu alebo aby si opravili chybné údaje na svojich stránkach.

Tonio Borg, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Pre deti je prirodzené stále viac využívať technológiu. Už od útleho veku vedia ako sťahovať hry. Keď sa však stanú obeťami závislosti od istej hry, je ťažké ich zastaviť. Vyzývam rodičov, aby si dali pozor. Môže sa stať, že až za polovicu týchto stiahnuteľných hier, ktoré sú ponúkané zadarmo, budete neskôr musieť zaplatiť vysoké účty, aby ste pokryli virtuálne tovary nevyhnutné k ďalšiemu kroku. Z tejto kontrolnej akcii EÚ vyplýva, že väčšina preverených internetových stránok neposkytuje jednoduchý prístup ku kľúčovým zmluvným podmienkam. V nasledujúcich mesiacoch budú vnútroštátne orgány pracovať na tom, aby sa tieto stránky uberali správnym smerom.“

Výsledky

Vnútroštátne orgány z 26 členských štátoch1, Nórska a Islandu skontrolovali spolu 333 internetových stránok vrátane 159 internetových stránok, ktoré predávajú online hry. Z celkového počtu internetových stránok vybrali 76 % (254 stránok) na ďalšie preskúmanie z dôvodu pochybností o tom, či tieto internetové stránky spĺňajú právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa, najmä pravidlá, ktorými sa riadi reklama a dôležité informácie o cenách a charakteristikách digitálneho obsahu, ktoré spotrebiteľom umožňujú rozhodovať sa na základe dostatočných informácií2. Z 55 internetových stránok, ktoré predávajú hry pre deti vo veku do 14 rokov, až 71 % (39) pravdepodobne nedodržiavalo zákony EÚ.

Hlavné problémy:

  1. Nekalé podmienky: zmluvné podmienky musia byť jasne uvedené a spravodlivé. Až 230 internetových stránok (69 %) obsahovalo podmienky, ktoré sa pokladajú za neprijateľné, napr. i) vylúčenie zodpovednosti obchodníka v prípade, že stiahnutie tovaru poškodí spotrebiteľovi zariadenie, ii) vylúčenie spotrebiteľov alebo bránenie spotrebiteľom, ktorí by chceli uplatniť svoje práva a vyhľadať právnu alebo inú nápravnú metódu alebo skomplikovanie takéhoto procesu alebo iii) zbavenie spotrebiteľov práva, aby im bol zaslaný nový výrobok, alebo zbavenie nároku na náhradu nákladov, ak stiahnutý výrobok prestane fungovať.

  2. Právo odstúpiť od zmluvy: pre povahu sťahovania, spotrebiteľ stráca svoje právo odstúpiť od zmluvy, pretože sťahovanie sa začalo so súhlasom spotrebiteľa (inými slovami, stiahnutý výrobok nemožno vrátiť), od obchodníkov sa však vyžaduje, aby spotrebiteľov o tejto skutočnosti informovali ešte pred kúpou. 141 internetových stránok (42 % preverených stránok) túto informáciu neposkytovalo.

  3. Chýbajúce informácie o obchodníkovej identite a adrese: obchodníci sú povinní uviesť na svojej webovej stránke svoju identitu, geografickú adresu, ako aj e-mailovú adresu, aby ich mohli spotrebitelia v prípade potreby kontaktovať. 121 internetových stránok (36%) tieto dôležité informácie neuvádzalo.

Okrem tejto kontroly Komisia vypracovala doplnkovú štúdiu3, ktorá odhalila nasledujúce fakty:

  1. Žiadne informácie o zemepisných obmedzeniach: je možné, že spotrebitelia budú môcť stiahnutý digitálny obsah používať len v krajine ich trvalého bydliska (a nie v zahraničí) a obchodníci by ich mali o tom informovať. 73 % zo všetkých kontrolovaných internetových stránok túto informáciu zamlčalo. Ak aj predsa je táto informácia poskytnutá, je často uvedená len vo všeobecných podmienkach a preto je náročné ju nájsť.

  2. Hry, ktoré vo svojej reklame uvádzajú, že sú „zadarmo“, často zahŕňajú nejaký poplatok v neskoršej fáze nákupu: takmer 9 z 10 internetových stránok spotrebiteľov neinformovalo vopred o pridaných položkách alebo platbách vyžiadaných počas hry. Hoci je táto informácia spomenutá v zmluvných podmienkach, neuvádza sa žiadna informácia o cenách.

Súvislosti

Kontrolná akcia („sweep“) znamená rozsiahle preverovanie internetových stránok EÚ, aby sa odhalilo porušenie spotrebiteľského práva a následne zaistilo jeho presadzovanie. Kontrolnú akciu koordinuje Komisia a súčasne ju vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva. Kontrolná akcia digitálneho obsahu sa konala v júni 2012. Ide o šiestu kontrolnú akciu od roku 20074.

Rastúce percento európskych občanov nakupuje digitálny obsah: v priemere 79 % európskych spotrebiteľov už používalo online hudobné služby a 60 % hralo online hry za posledných 12 mesiacov. Podľa odvetvových zdrojov5, objem obchodu sťahovania hudby v EÚ predstavoval 677 miliónov EUR v 2010. Odhaduje sa, že v roku 2011 spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku minuli na online hry až 16,5 miliárd EUR. Hry, ktoré sa zameriavajú na deti a ktoré sa propagujú ako „bezplatné“, tvoria rastúci podiel trhu s hrami v EÚ (50 % zo všetkých hier za posledných 12 mesiacov).

Čo bude nasledovať?

Vnútroštátne orgány už začali kontaktovať spoločnosti a vyžiadali od nich, aby poskytli objasnenia alebo aby svoje internetové stránky opravili. Ak tak spoločnosti nespravia, môže sa proti nim začať právne konanie, ktoré povedie k pokutám alebo dokonca k ukončeniu činnosti takýchto internetových stránok. Vnútroštátne orgány presadzovania práva budú podávať Komisii správy do jesene 2013. Komisia bude o výsledkoch informovať.

Viac informácií nájdete na webovej stránke:

Webová stránka kontrolných akcií (Sweeps):

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Sledujte nás na Twitteri: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktné osoby :

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)

1 :

Írsko sa kontroly nemohlo zúčastniť pre nedostatok zdrojov.

2 :

Smernica o predaji na diaľku, smernica o nekalých obchodných praktikách, smernica o elektronickom obchode a smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

4 :

Predchádzajúce kontrolné akcie sa týkali leteckých spoločností, mobilných telefónov, elektronických tovarov, lístkov on-line a spotrebiteľského úveru.

5 :

Pozri štúdiu uvedenú v poznámke pod čiarou 3.


Side Bar