Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 december 2012

Aankopen via internet: EU waarschuwt voor oneerlijke bedingen bij de aanschaf van spelletjes, boeken, video's en muziek

De Europese Commissie publiceert vandaag – vlak voor de kerstvakantie en de kerstinkopen – de resultaten van een screening van websites in de hele EU waar tegen betaling spelletjes, boeken, video's en muziek op een computer of mobiel apparaat kunnen worden gedownload. Uit de "bezemactie" komt naar voren dat meer dan 75 % van deze websites de consumentenbeschermingsregels lijken te schenden. Dit is des te zorgwekkender als de doelgroep bestaat uit kwetsbare consumenten, namelijk kinderen. Gebruikers moeten zich door een woud van contractvoorwaarden heen klikken om erachter te komen welk bedrag zij uiteindelijk kwijt zijn en vaak worden kinderen verleid tot het kopen van extra elementen voor "gratis" spelletjes. Bij problemen blijkt de klantenservice vaak moeilijk te bereiken, omdat meer dan een op de drie websites geen contactgegevens bevat. De nationale handhavingsautoriteiten zullen nu contact opnemen met de betrokken bedrijven om hen de kans te geven hun standpunt te verduidelijken of hun website aan te passen.

De commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, Tonio Borg, zei hierover het volgende: "Voor kinderen is technologie de gewoonste zaak van de wereld; van jongs af aan weten zij hoe je spelletjes moet downloaden. Als zij echter aan een bepaald spelletje verslaafd zijn geraakt, zijn ze bijna niet meer te stoppen. Ouders moeten echter oppassen, want de helft van deze "gratis" gedownloade spelletjes kan al snel gepeperde rekeningen opleveren omdat virtuele elementen moeten worden gekocht om verder te komen. Uit de vandaag gepubliceerde EU-bezemactie blijkt dat de belangrijke contractvoorwaarden op de meeste gecontroleerde websites niet gemakkelijk te vinden zijn. De komende maanden zullen de nationale autoriteiten eraan werken om deze websites op het juiste spoor te krijgen."

Resultaten

De nationale autoriteiten van 26 lidstaten1, Noorwegen en IJsland hebben in totaal 333 websites gecontroleerd, waarvan er 159 onlinegames verkochten. Zij gaven aan dat 76 % van alle websites (254 sites) nader moet worden onderzocht omdat betwijfeld werd of zij voldeden aan de EU-wetgeving voor consumentenbescherming, in het bijzonder aan de voorschriften voor reclame en voor de essentiële informatie over de kosten en kenmerken van digitale content die de consument nodig heeft om goed geïnformeerd te kunnen beslissen2. Van de 55 gecontroleerde websites die spelletjes voor kinderen jonger dan 14 jaar verkopen, leek 71 % (39 sites) in strijd met de EU-wetgeving.

De belangrijkste problemen waren:

  1. oneerlijke bedingen: de contractuele voorwaarden moeten duidelijk worden vermeld en eerlijk zijn. In totaal bevatten 230 websites (69 %) bedingen die oneerlijk werden geacht, zoals: i) afwijzing van aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van de consument als gevolg van gedownloade producten; ii) uitsluiting, hindering of belemmering van consumenten bij de uitoefening van hun recht op verhaal bij de rechter of bij een andere instantie; of iii) ontzegging van consumenten van hun recht op een nieuw product of een schadevergoeding indien het gedownloade product niet werkt;

  2. het herroepingsrecht: door de aard van gedownloade producten verliest de consument zijn recht op herroeping van het contract zodra het downloaden met instemming van de consument is begonnen (met andere woorden, het gedownloade product kan niet worden geretourneerd); handelaren dienen consumenten hier echter voor de aankoop op te wijzen. 141 websites (42 % van de gecontroleerde websites) gaven deze informatie niet;

  3. ontbrekende informatie over de identiteit en het adres van de handelaar: handelaren moeten hun identiteit, fysieke adres en emailadres op hun website vermelden om consumenten in staat te stellen zo nodig contact met hen op te nemen. Op 121 websites (36 %) ontbrak essentiële informatie.

Naast de bezemactie heeft de Commissie ook een aanvullende studie3 laten uitvoeren, waaruit het volgende blijkt:

  1. geen informatie over geografische beperkingen: soms kunnen consumenten gedownloade digitale content niet gebruiken buiten het land waar zij gevestigd zijn en handelaren moeten hen hierover informeren. 73 % van alle gecontroleerde websites verzwijgt deze informatie. Wanneer deze informatie wel wordt gegeven, gebeurt dit vaak alleen in de algemene voorwaarden en is zij lastig te vinden;

  2. voor spelletjes die als "gratis" worden aangeprezen, moet later vaak alsnog iets worden betaald: bijna 9 op de 10 websites informeerden de gebruikers niet van tevoren over aanvullingen of aankopen binnen het spelletje waarvoor betaald moet worden; hoewel deze informatie vaak in de contractuele voorwaarden is opgenomen, worden de prijzen niet duidelijk vermeld.

Achtergrond

Een "bezemactie" is een EU-screening van websites om inbreuken op het consumentenrecht op te sporen en vervolgens te beëindigen. De actie wordt door de Commissie gecoördineerd en door de nationale handhavingsautoriteiten gelijktijdig uitgevoerd. De bezemactie digitale content vond plaats in juni 2012. Het is de zesde bezemactie sinds 20074.

Een groeiend percentage Europese burgers koopt digitale content: de afgelopen twaalf maanden maakte gemiddeld 79 % van de Europese consumenten gebruik van onlinemuziekdiensten en 60 % van onlinespelletjes. Volgens informatie van de bedrijfstak5 vertegenwoordigde gedownloade muziek in de EU in 2010 een omzet van 677 miljoen euro; naar schatting gaven consumenten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en België in 2011 16,5 miljard euro uit aan onlinespelletjes. Spelletjes die op kinderen zijn gericht en als "gratis" worden aangeprezen, vormen een groeiend deel van de EU-spelletjesmarkt (50 % van alle spelletjes in de laatste twaalf maanden).

Volgende stappen

De nationale autoriteiten zijn al begonnen contact op te nemen met de bedrijven om hun te vragen duidelijkheid te verschaffen of hun websites aan te passen. Doen zij dat niet, dan kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen die tot boetes of zelfs tot sluiting van de website kunnen leiden. In het najaar van 2013 zullen de nationale handhavingsautoriteiten verslag uitbrengen aan de Commissie. De Commissie zal een verslag over de resultaten opstellen.

Nadere informatie:

Website over bezemacties: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Volg ons op Twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

Contact:

Frédéric Vincent (+32 2298-7166)

Aikaterini Apostola (+32 2298-7624)

1 :

Ierland beschikte over onvoldoende middelen om mee te werken.

2 :

De richtlijnen verkoop op afstand, oneerlijke handelspraktijken, elektronische handel en oneerlijke bedingen.

4 :

Eerdere bezemacties betroffen de luchtvaart, mobiele telefoons, elektronische goederen, onlinetickets en consumentenkrediet.

5 :

Zie de in voetnoot 3 genoemde studie.


Side Bar