Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. decembrī

E-komercija: ES aicina uzmanīties no negodīgiem noteikumiem, tiešsaistē pērkot spēles, grāmatas, video vai mūziku

Tieši pirms brīvdienām un dāvanu iegādes sezonas Eiropas Komisija šodien publicē rezultātus, kas gūti ES mērogā apsekojot tīmekļa vietnes, kur pārdod spēles, grāmatas, video un mūziku, ko var lejupielādēt datorā vai mobilajā ierīcē. Pārbaude liecina, ka vairāk nekā 75 % šo tīmekļa vietņu neatbilst patērētāju aizsardzības noteikumiem. Īpaši satrauc tas, ka tiek mērķtiecīgi uzrunāti neaizsargāti patērētāji, proti, bērni. Lai saprastu, cik daudz beigās būs jāmaksā, lietotājiem "jāklikšķinās" caur noteikumu labirintu. Bērnus bieži iekārdina piedāvājumi nopirkt priekšmetus spēlēs, kuras it kā esot bez maksas. Ja rodas problēma, palaikam rodas grūtības izmantot pēcpārdošanas pakalpojumus, jo vairāk nekā trešdaļā no tīmekļa vietnēm trūkst kontaktinformācijas. Valstu tiesībaizsardzības iestādes drīzumā sazināsies ar attiecīgajiem uzņēmumiem, lai tie varētu izskaidrot savu nostāju vai izdarīt labojumus tīmekļa vietnē.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Tonio Borgs sacīja: "Bērni kļūst aizvien lietpratīgāki tehnoloģiju lietotāji; no mazotnes viņi prot lejupielādēt spēles. Taču, kad bērni kļūst atkarīgi no kādas konkrētas spēles, ir grūti viņus atturēt no pastāvīgas spēlēšanas. Vecākiem jābūt piesardzīgiem, jo, kaut arī tiek reklamēts, ka puse no spēlēm, kuras var lejupielādēt, ir bez maksas, mēdz gadīties, ka beigās jāmaksā milzu rēķini par virtuāliem priekšmetiem, kas nepieciešami, lai spēlē tiktu uz priekšu. Šodien publicētie vērienīgās ES pārbaudes rezultāti liecina, ka lielākā daļa pārbaudīto tīmekļa vietņu nenodrošina vieglu piekļuvi svarīgākajiem līguma noteikumiem. Tuvākajos mēnešos valsts iestādes centīsies panākt, lai šīs tīmekļa vietnes panāktu atbilstību noteikumiem."

Rezultāti

ES 26 dalībvalstu1, Norvēģijas un Islandes iestādes pavisam pārbaudīja 333 tīmekļa vietnes, ieskaitot 159 vietnes, kurās pārdod tiešsaistes spēles. Tās nolēma turpināt izmeklēšanu attiecībā uz 76 % (254 vietnes) no visām pārbaudītajām vietnēm, jo bija radušās šaubas par to atbilstību ES tiesību aktiem, kas aizsargā patērētājus, jo īpaši noteikumiem par reklāmu un svarīgāko informāciju par izmaksām un digitālā satura raksturojumu, kas dotu iespēju patērētājiem, pieņemot lēmumus, būt informētiem2. Radušās aizdomas, ka no 55 pārbaudītajām vietnēm, kur pārdod spēles bērniem, kas ir jaunāki par 14 gadiem, 71 %, proti, 39, neatbilst ES tiesību aktiem.

Galvenās problēmas

  1. Negodīgi noteikumi: līguma noteikumiem jābūt skaidriem un godīgiem. Pavisam 230 tīmekļa vietnēs (69 %) noteikumi tika uzskatīti par negodīgiem, piemēram, i) tirgotājs neuzņemas atbildību, ja lejupielādētais produkts bojājis patērētāja ierīci, ii) patērētājiem nav paredzēta, ir liegta vai ir apgrūtināta iespēja izmantot tiesības uz tiesiskiem vai citādiem aizsardzības līdzekļiem vai iii) patērētājiem nav paredzētas tiesības saņemt jaunu produktu vai pieprasīt izmaksu atlīdzinājumu, ja lejupielādētais produkts nedarbojas.

  2. Atteikuma tiesības: lejupielādējamo produktu raksturs ir tāds, ka patērētājs zaudē tiesības atteikties no līguma brīdī, kad ar patērētāja piekrišanu ir sākusies lejupielāde (citiem vārdiem sakot, lejupielādēto produktu nevar atdot atpakaļ); tomēr tirgotājiem par to ir jāinformē patērētāji, pirms produkts nopirkts. 141 tīmekļa vietnē (42 % no pārbaudītajām) šāda informācija netika sniegta.

  3. Trūkst informācijas par tirgotāja identitāti un adresi: tirgotājiem ir pienākums savā tīmekļa vietnē norādīt savu identitāti, pasta un e-pasta adresi, lai patērētāji vajadzības gadījumā varētu ar viņiem sazināties. 121 tīmekļa vietnē (36 %) nebija šīs svarīgās informācijas.

Papildus vērienīgajai pārbaudei Komisija noslēdza līgumu par papildu pētījumu3, kurā tika atklāti šādi trūkumi.

  1. Nav informācijas par ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem: iespējams, patērētāji varēs lietot lejupielādēto digitālo saturu tikai valstī, kurā viņi dzīvo, — tirgotājiem jāinformē par to. 73 % no visām pārbaudītajām tīmekļa vietnēm šādu informāciju nesniedza. Ja šī informācija ir pieejama, tā bieži iekļauta tikai vispārīgajos noteikumos, tāpēc tā ir grūti atrodama.

  2. Par spēlēm, par ko reklāmā teikts, ka tās ir "bez maksas", vēlākā posmā bieži tomēr jāmaksā: gandrīz 90 % tīmekļa vietņu lietotāji sākotnēji netiek informēti par pievienojumprogrammām vai pirkumiem, kas nepieciešami spēlēs gaitā; šī informācija bieži tiek minēta līguma noteikumos, tomēr tur nav skaidras norādes par cenām.

Vispārīga informācija

Vērienīgajā pārbaudē jeb angliski Sweep (‘tīrīšana’) tika pārbaudītas tīmekļa vietnes, lai noteiktu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus un pēc tam nodrošinātu šo tiesību aktu izpildi. Pasākumu koordinē Komisija, un vienlaikus tajā piedalās arī valstu tiesībaizsardzības iestādes. Digitālā satura vērienīgā pārbaude notika 2012. gada jūnijā. Šādas pārbaudes notiek kopš 2007. gada4, un šī ir sestā.

Eiropieši arvien vairāk pērk digitālo saturu: pēdējos 12 mēnešos vidēji 79 % Eiropas patērētāju ir izmantojuši mūzikas tiešsaistes pakalpojumus un 60 % — tiešsaistes spēles. Nozares avoti5 liecina, ka lejupielādētās mūzikas tirdzniecības apjoms 2010. gadā Eiropas Savienībā bija 677 miljoni eiro; aplēsts, ka patērētāji Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē un Beļģijā 2011. gadā tiešsaistes spēlēm iztērējuši 16,5 miljardus eiro. Spēles, kuru mērķauditorija ir bērni un kuras reklamē kā “bezmaksas spēles”, ieņem aizvien lielāku daļu ES spēļu tirgus (pēdējos 12 mēnešos 50 % no visām spēlēm).

Kas gaidāms turpmāk

Valsts iestādes jau sazinās ar uzņēmumiem un ir lūgušas tiem paskaidrojumus vai labojumus tīmekļa vietnēs. Ja uzņēmumi nerīkosies, iespējams tiks sākta tiesvedība, kuras rezultāts var būt naudassoda noteikšana vai pat tīmekļa vietņu slēgšana. Valsts tiesībaizsardzības iestādes līdz 2013. gada rudenim iesniegs ziņojumu Komisijai. Komisija ziņos par rezultātiem.

Papildu informācija

Vērienīgo pārbaužu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Tvitera konts: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktpersonas

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Resursu trūkuma dēļ nepiedalījās Īrija.

2 :

Tālpārdošanas direktīva, Negodīgas komercprakses direktīva, E-tirdzniecības direktīva un Direktīva par negodīgiem līguma noteikumiem.

4 :

Iepriekšējās vērienīgās pārbaudes attiecās uz aviokompānijām, mobilajiem tālruņiem, elektronikas precēm, biļešu pirkšanu tiešsaistē un patēriņa kredītu.

5 :

Skatīt 3. zemsvītras piezīmē minēto pētījumu.


Side Bar