Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 6 d., Briuselis

E. prekyba žaidimais, knygomis, vaizdo ar muzikiniais įrašais: ES perspėja dėl nesąžiningų pirkimo internetu sąlygų

Artėjant šventėms ir dovanų pirkimo metui Europos Komisija šiandien skelbia rezultatus, gautus ES mastu patikrinus interneto svetaines, parduodančias žaidimus, knygas, vaizdo ir muzikinius įrašus, kuriuos galima parsisiųsti į kompiuterį ar judriojo ryšio prietaisą. Nustatyta, kad daugiau kaip 75 % šių svetainių neatitinka vartotojų apsaugos taisyklių. Šis faktas verčia sunerimti dar ir dėl to, kad taip paveikiami pažeidžiami vartotojai, t. y. vaikai. Svetainių lankytojams tenka patiems ilgokai panaršyti po painias pirkimo sutarties sąlygas, kol pagaliau paaiškėja galutinė kaina, o vaikai ypač lengvai susivilioja, iš pirmo žvilgsnio atrodo, nemokamais žaidimais. Kilus sunkumams dažnai būna sunku susisiekti su klientų aptarnavimo centrais, nes daugiau kaip trečdalyje svetainių nepateikiama pakankamai informacijos. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos susisieks su tokiomis bendrovėmis, kad šios pasiaiškintų arba patikslintų savo svetainėse pateikiamą informaciją.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borg sakė: „Vaikai tampa vis imlesni technologijoms, nuo pat mažens jie išmoksta parsisiųsti žaidimus. Tačiau atsiradus įpročiui žaisti tam tikrą žaidimą, vaikus būna labai sunku nuo to atpratinti. Tėvai turėtų žinoti, kad pusė šių parsisiunčiamų žaidimų reklamuojami kaip nemokami, bet netrukus jiems gali tekti apmokėti dideles sąskaitas už virtualius papildinius, kurių reikia norint tęsti žaidimus. Šiandien paskelbti ES „žaibo operacijos“ rezultatai rodo, kad iš esmės daugumoje patikrintų svetainių sudėtinga susipažinti su pagrindinėmis pirkimo sutarties sąlygomis. Ateinančiais mėnesiais nacionalinės institucijos planuoja imtis priemonių, kad šios svetainės būtų sutvarkytos.“

Rezultatai

26 valstybių narių1 ir Norvegijos bei Islandijos nacionalinės institucijos iš viso patikrino 333 svetaines, įskaitant 159 žaidimų svetaines. Jos nustatė, kad 76 % svetainių (254) reikia patikrinti papildomai, nes iškilo abejonių, ar šiose svetainėse laikomasi vartotojus apsaugančių ES teisės aktų, ypač taisyklių dėl reklamos ir svarbiausios informacijos apie skaitmeninio turinio kainą ir savybes, kuri leistų vartotojams priimti nešališką sprendimą2. Nustatyta, kad iš 55 svetainių, kuriose parduodami iki 14 m. vaikams skirti žaidimai, 71% (39) neatitiko ES teisės aktų.

Pagrindinės problemos

  1. Nesąžiningos sąlygos: privaloma aiškiai nurodyti sutarties sąlygas ir jos turi būti sąžiningos. Iš viso 230 svetainių (69 %) buvo sąlygų, kurios laikomos nesąžiningomis, pvz., i) nenumatyta prekybininko atsakomybė, jeigu parsisiųstas turinys sugadina vartotojo prietaisą, ii) nenumatyta, kad vartotojai gali pasinaudoti savo teise imtis teisinių arba kitokių žalos atlyginimo priemonių, arba tokiai galimybei užkertamas kelias ar ji apsunkinama, arba iii) vartotojams nesuteikiama teisė gauti naują produktą arba prašyti kompensacijos, jeigu parsisiųstas produktas neveikia.

  2. Teisė atsisakyti sutarties: dėl parsisiunčiamų produktų pobūdžio vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties, jeigu jau prasidėjo vartotojo sutikimu pradėtas parsisiuntimas (kitaip tariant parsisiunčiamo produkto neįmanoma grąžinti); tačiau prekybininkai privalo vartotojus apie tai informuoti iš anksto. 141 svetainėje (42 % patikrintų svetainių) tokios informacijos nebuvo pateikta.

  3. Nepateikiama informacijos apie prekybininko tapatybę ir adresą: prekybininkai įpareigoti savo svetainėje nurodyti savo tapatybę, geografinį ir e. pašto adresą, kad prireikus vartotojai galėtų su jais susisiekti. 121 svetainėje (36 %) tokia svarbi informacija nebuvo pateikta.

Be „žaibo operacijos“ Komisija užsakė papildomą tyrimą3, kurį atlikus paaiškėjo, kad:

  1. nepateikiama informacijos apie geografinius apribojimus: kai kuriais atvejais vartotojai negali parsisiųsti skaitmeninio turinio būdami šalyje, kuri nėra jų gyvenamoji vieta, ir prekybininkai apie tai juos turi informuoti. 73 % visų patikrintų svetainių ši informacija nutylima. Jeigu tokia informacija nurodoma, ji dažnai pateikiama prie bendrų sąlygų, tad ją būna sunku surasti.

  2. reklamuojama, kad žaidimai yra „nemokami“, bet vėliau gali reikėti sumokėti tam tikrą mokestį: beveik 9 svetainėse iš 10 naudotojams iš anksto nenurodoma, kad reikės užmokėti už žaidimų papildinius arba žaidimų metu perkamus produktus; nors ši informacija dažnai ir pateikiama sutarties sąlygose, kainos nebūna aiškiai nurodytos.

Pagrindiniai faktai

Žaibo operacija – tai ES mastu atliktas svetainių patikrinimas siekiant nustatyti vartotojus apsaugančių teisės aktų pažeidimus ir vėliau užtikrinti šių teisės aktų vykdymą. Operaciją koordinuoja Komisija, o ją vienu metu atlieka nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos. Žaibiškas skaitmeninio turinio patikrinimas atliktas 2012 m. birželio mėn. Nuo 2007 m. tai jau šešta žaibo operacija4.

Vis daugiau Europos piliečių perka skaitmeninį turinį: vidutiniškai 79 % Europos vartotojų yra naudojęsi internetu teikiamomis muzikos paslaugomis, o 60 % per pastaruosius 12 mėnesių yra žaidę internetinius žaidimus. Remiantis pramonės sektoriaus šaltiniais5, 2010 m. prekybos parsisiunčiamais muzikiniais įrašais apimtis Europos Sąjungoje siekė 677 mln. EUR. Apskaičiuota, kad Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Belgijos vartotojai internetiniams žaidimams 2011 m. išleido 16,5 mlrd. EUR. Vaikams skirtų žaidimų, kurie reklamuojami kaip „nemokami“, užimama ES žaidimų rinkos dalis vis didėja (50 % visų žaidimų per pastaruosius 12 mėnesių).

Tolesni veiksmai

Nacionalinės institucijos jau bando susisiekti su bendrovėmis prašydamos pateikti paaiškinimus arba patikslinti svetainėse pateikiamą informaciją. Jei bendrovės to nepadarys, prieš jas gali būti imtasi teisinių veiksmų – skiriamos baudos arba net uždaromos jų svetainės. Iki 2013 m. rudens nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos pateiks Komisijai ataskaitą apie savo veiksmus. Komisija pateiks jų rezultatus apibendrinančią ataskaitą.

Daugiau informacijos

Žaibo operacijų svetainė „Sweeps“: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Sekite mūsų naujienas tinkle „Twitter“: https://twitter.com/EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Dėl lėšų stygiaus Airija negalėjo atlikti šio tyrimo.

2 :

Nuotolinės prekybos direktyva, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva, E. prekybos direktyva ir Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva.

4 :

Anksčiau buvo tikrinami šie sektoriai: oro linijos, mobilieji telefonai, elektroninės prekės, internetu parduodami bilietai ir vartojimo kreditas.

5 :

Žr. 3 išnašoje nurodytą tyrimą.


Side Bar