Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. joulukuuta 2012

Ole tarkkana, kun ostat pelejä, kirjoja, videoita tai musiikkia verkosta!

Juuri sopivasti ennen lomia ja juhlakauden ostosesonkia Euroopan komissio on tänään julkaissut tulokset EU:n laajuisesta tehoiskusta, jossa tarkastettiin tietokoneelle tai mobiililaitteille ladattavia pelejä, kirjoja, videoita ja musiikkia myyviä verkkosivustoja. Tarkastus osoitti, että yli 75 prosenttia näistä verkkosivustoista ei näytä noudattavan kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä. Tämä on sitäkin huolestuttavampaa, kun kohteena ovat suojattomat kuluttajat kuten lapset. Käyttäjien on klikkailtava tiensä sopimusehtoviidakon läpi saadakseen tietää ostoksensa lopullisen hinnan, ja lapset houkutellaan usein ostamaan näennäisesti ilmaisiin peleihin liittyviä tuotteita. Ongelmatilanteissa myynninjälkeispalvelun saaminen on usein vaikeaa, sillä yhteystiedot puuttuvat yli kolmanneksesta verkkosivustoja. Kansalliset valvontaviranomaiset tulevat nyt ottamaan yhteyden asianomaisiin yrityksiin, jotka voivat esittää selvennyksiä tai korjata sivustonsa puutteet.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg totesi: ”Lapset ovat yhä sinumpia tekniikan kanssa, ja he osaavat jo pienestä asti ladata pelejä verkosta. Mutta kun he intoutuvat pelaamaan jotakin tiettyä peliä, heitä on vaikea saada lopettamaan. Vanhempien on oltava varuillaan, sillä ladattavista peleistä noin puolta mainostetaan ilmaisiksi, mutta pelissä etenemiseen tarvittavien virtuaalisten esineiden ostamisesta kertyvä lasku kasvaa nopeasti. Tänään julkistettu EU:n tehoisku osoittaa yleisesti, että useimmilta tarkastetuilta verkkosivustoilta on vaikea löytää tärkeimpiä sopimusehtoja. Jäsenvaltioiden viranomaiset pyrkivät lähikuukausina saamaan nämä sivustot oikealle tolalle.”

Tulokset

Tehoiskuun osallistui 26 jäsenvaltion1 sekä Norjan ja Islannin kansallisia viranomaisia. Ne tarkastivat yhteensä 333 verkkosivustoa, joihin kuului 159 online-pelejä myyvää sivustoa. Viranomaiset ottivat 76 prosenttia sivustoista (254 sivustoa) jatkotutkimuksiin, sillä ne epäilivät, etteivät sivustot olleet EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia. Tämä koskei erityisesti mainostamista koskevia sääntöjä ja kustannuksia ja digitaalisen sisällön ominaisuuksia koskevia keskeisiä tietoja, joiden avulla kuluttaja voi tehdä tietoisen ostopäätöksen2. Alle 14-vuotiaille lapsille pelejä myyviä sivustoja tarkastettiin 55, joista 71 prosenttia (39 sivustoa) näytti olevan EU-lainsäädännön vastaisia.

Suurimmat ongelmat olivat:

  1. Kohtuuttomat sopimusehdot: sopimusehtojen on oltava selkeästi ilmoitetut ja kohtuulliset. Yhteensä 230 verkkosivustolla (69 %) oli kohtuuttomia ehtoja, esim. i) kauppias vetäytyi vastuusta, jos lataaminen vahingoitti kuluttajan laitetta, ii) kuluttajalle ei annettu mahdollisuutta tai häntä estettiin käyttämästä oikeus- tai muutoksenhakukeinoja tai siitä tehtiin vaikeaa, tai iii) kuluttajilta evättiin oikeus saada uusi tuote tai rahat takaisin, jos ladattu tuote ei toiminut.

  2. Peruutusoikeus: Verkosta ladattavien tuotteiden luonteen vuoksi kuluttaja menettää oikeutensa perua sopimuksen, kun lataus on alkanut kuluttajan suostumuksella (ladattua tuotetta ei toisin sanoen voi palauttaa). Kauppiaiden on kuitenkin tiedotettava tästä kuluttajille ennen ostotapahtumaa. Yhteensä 141 verkkosivustolla (42 prosenttia tarkastetuista sivustoista) ei ollut tätä tietoa.

  3. Kauppiaan tiedot ja osoitetiedot puuttuvat: Kauppiaat ovat velvollisia ilmoittamaan verkkosivustollaan omat tietonsa, maantieteellisen osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, jotta kuluttajat voivat tarvittaessa ottaa niihin yhteyden. Nämä tärkeät tiedot puuttuivat 121 verkkosivustolta (35 %).

Tehoiskun lisäksi komissio teetti täydentävän tutkimuksen3, josta kävi ilmi seuraavaa:

  1. Maantieteellisistä rajoituksista ei annettu tietoja: Saattaa olla, että kuluttajat eivät pysty käyttämään ladattua digitaalista sisältöä muussa kuin asuinmaassaan, ja kauppiaiden olisi ilmoitettava tästä. Tarkastetuista verkkosivustoista 73 prosenttia oli asiasta kuitenkin aivan hiljaa. Jos tämä tieto annetaan, se esitetään usein vain yleisissä ehdoissa ja on siksi vaikea löytää.

  2. ”Ilmaisiksi” mainostettuihin peleihin liittyy usein maksuja myöhemmässä vaiheessa: Lähes yhdeksän kymmenestä verkkosivusta jätti ilmoittamatta käyttäjille, että lisäohjelmat tai pelin aikaiset ostot ovat maksullisia. Tämä tieto mainittiin kyllä usein sopimusehdoissa, mutta selkeitä hintatietoja ei annettu.

Tausta

Tehoisku on EU:n laajuinen verkkosivustojen tarkastus, jonka avulla pyritään havaitsemaan kuluttajansuojalainsäädännön rikkomukset ja takaamaan sen täytäntöönpano. Tehoiskua koordinoi komissio, ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset suorittavat sen samanaikaisesti kaikissa osallistuvissa maissa. Kesäkuussa 2012 toteutettiin digitaalisen sisällön tehoisku, joka oli kuudes tehotarkastus sitten vuoden 20074.

Yhä useampi Euroopan kansalainen ostaa digitaalista sisältöä: 12 viime kuukauden aikana keskimäärin 79 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista on ostanut verkosta musiikkia ja 60 prosenttia online-pelejä. Alan lähteiden5 mukaan verkosta ladattavan musiikin kaupallinen arvo EU:ssa oli 677 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja arvioidaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan, Ranskan, Italian, Espanjan, Alankomaiden ja Belgian kuluttajat käyttivät 16,5 miljardia euroa online-peleihin vuonna 2011. Lapsille suunnattujen ja ilmaisiksi mainostettujen pelien osuus EU:n pelimarkkinoista kasvaa (50 prosenttia kaikista peleistä viimeisten 12 kuukauden aikana).

Mitä seuraavaksi?

Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat jo aloittaneet yhteydenotot yrityksiin, joita pyydetään toimittamaan selvennyksiä tai korjaamaan sivustojensa puutteet. Jos näin ei tapahdu, voidaan ryhtyä oikeustoimiin, joiden tuloksena voidaan määrätä sakkoja tai jopa sulkea sivusto. Kansalliset valvontaviranomaiset antavat raporttinsa komissiolle viimeistään syksyllä 2013. Komissio esittää aikanaan raportin tuloksista.

Lisätietoja:

Tehoiskuja koskeva verkkosivusto: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Seuraa meitä Twitterissä: https://twitter.com/EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Irlanti ei voinut osallistua resurssien puutteen vuoksi.

2 :

Etämyyntidirektiivi, sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi, sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva direktiivi.

4 :

Aiemmin on tarkastettu lentoyhtiöt, matkapuhelimet, sähkölaitteet, internetistä ostettavat liput ja kuluttajaluotot.

5 :

Ks. alaviitteessä 3 mainittu tutkimus.


Side Bar