Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2012

E-kaubandus – EL hoiatab: ostes internetist mänge, raamatuid, videoid või muusikat, hoiduge ebaõiglastest tingimustest

Täna, just parajasti pühadeaegseks kingiostuhooajaks, avaldas Euroopa Komisjon üleliidulise sõeluuringu tulemused. Uuringus vaadeldi veebisaite, mis müüvad arvutisse või mobiilseadmesse allalaetavaid mänge, raamatuid, videoid ja muusikat. Kontrolli käigus ilmnes, et 75% neist veebisaitidest ei täida tarbijakaitse-eeskirju. Veelgi murettekitavamaks muutub olukord siis, kui sihtgrupiks on haavatavamad tarbijad, s.t lapsed. Kasutajatel tuleb klikkida end läbi lepingutingimuste rägastiku, et teada saada, kui palju neil lõpuks tuleb maksta, ning lapsi meelitatakse sageli ostma vidinaid, mis on seotud väidetavalt „tasuta” mängudega. Probleemi korral on kasutajatoega sageli raske ühendust saada, sest rohkem kui kolmandikul neist veebisaitidest puudub kontaktinfo. Nüüd võtavad nende äriühingutega ühendust riiklikud õiguskaitseasutused, et anda neile võimalus esitada oma seisukohad või teha oma veebisaidil parandused.

Lapsed on üha sagedamini tehnoloogiaga sina peal,“ sõnas tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg. „Juba varasest noorusest teavad nad, kuidas mänge alla laadida. Ent kui nad juba on mõne teatava tootega mängimisest sisse võetud, siis on neid raske peatada. Lapsevanemad, vaadake ette: pooli neist allalaetavatest mängudest reklaamitakse kui tasuta mänge, aga mitmesugused virtuaalsed vidinad, mida on vaja mängus edasi jõudmiseks, võivad teie arved lakke kergitada. Täna avaldatud ELi kontrollioperatsiooni tulemused näitavad, et suuremal osal kontrollitud veebisaitidest ei ole peamisi lepingutingimusi kerge leida. Eelseisvatel kuudel püüavad riikide ametiasutused aidata need veebisaidid õigele teele.”

Tulemused

26 liikmesriigi1 ning Norra ja Islandi ametiasutused kontrollisid kokku 333 veebisaiti, millest 159 tegeles internetimängude müügiga. Neist 76% (254 veebisaiti) märgiti edasist uurimist vajavaks, sest ametivõimudel oli kahtlusi, kas veebisaidud vastavad ELi tarbijakaitse õigusnormidele, eelkõige eeskirjadele, mis puudutavad reklaami ja olulisemat teavet digitaalse sisu hinna ja omaduste kohta, mis võimaldaks tarbijatel teha teadlikke otsuseid2. Kontrollitud 55 veebisaidist, kus müüdi alla 14-aastaste laste jaoks mõeldud mänge, ei vastanud ELi õigusnormidele 71% (39).

Peamised probleemid:

  1. Ebaõiglased tingimused: lepingu tingimused peavad olema selgesti ära näidatud ja õiglased. Koguni 230 veebisaiti (69%) sisaldasid tingimusi, mida peetakse ebaõiglaseks, näiteks: i) välistati kaupleja vastutus juhul, kui allalaetud toode kahjustab tarbija seadmeid, ii) välistati tarbija õigus taotleda õiguskaitset või muud hüvitust või raskendati selle õiguse kasutamist, või iii) jäeti tarbija ilma õigusest saada uus toode või saada raha tagasi, kui alla laetud toode ei tööta.

  2. Lepingust taganemise õigus: allalaetava materjali iseloomust tingituna kaotab tarbija õiguse lepingust taganeda, kui allalaadimine on tarbija nõusolekul alanud (ehk teisisõnu ei saa alla laetud toodet tagastada); kauplejad peavad aga tarbijaid sellest asjaolust juba enne ostu informeerima. Seda teavet ei esitanud 141 veebisaiti (42% kontrollitud veebisaitidest).

  3. Puuduvad kaupleja nime- ja aadressiandmed: kauplejatel on kohustus esitada oma veebisaidil oma nimi, koha-aadress ja e-posti aadress, et tarbijad saaksid nendega vajadusel ühendust võtta. Seda põhiteavet ei olnud esitatud 121 veebisaidil (36%).

Lisaks kontrollioperatsioonile tellis komisjon seda täiendava uuringu3, millest ilmnes järgmine:

  1. Puudub teave geograafiliste piirangute kohta: võib ilmneda, et tarbijatel pole võimalik kasutada alla laetud digitaalset sisu mõnes muus riigis peale nende elukohariigi, ning kauplejatel tuleks neid sellest informeerida. 73% kõikidest kontrollitud veebisaitidest on selle tõsiasja maha vaikinud. Kui seda teavet antaksegi, esitatakse see sageli üksnes üldtingimuste all ja seepärast on seda raske leida.

  2. Mängud, mida reklaamitakse kui „tasuta” tooteid, nõuavad sageli hilisemas etapis maksmist: igast 10 veebisaidist peaaegu 9 jätsid kasutajatele ette teatamata lisamoodulitest või mängu käigus vajalikest ostudest, mille eest on vaja maksta. Ehkki seda mainitakse sageli lepingutingimustes, ei ole seal hindu selgesti välja toodud.

Taustteave

Kontrollioperatsiooni (inglise keeles sweep) puhul on tegemist üleliidulise veebisaitide kontrolliga, mille käigus otsitakse tarbijakaitse-eeskirjade rikkumisi, et seejärel tagada nende eeskirjade täitmine. Operatsiooni koordineeris komisjon ja selle viisid üheaegselt läbi riikide õiguskaitseasutused. Digitaalse sisu kontrolli operatsioon toimus juunis 2012. Tegemist on kuuenda sellise operatsiooniga alates 2007. aastast4.

Üha suurem protsent Euroopa kodanikke ostab digitaalset sisu: keskmiselt 79% Euroopa tarbijaid on viimase 12 kuu jooksul kasutanud interneti-muusikateenuseid ja 60% internetimänge. Valdkonna allikate põhjal5 oli allalaetava muusika kaubanduse maht 2010. aastal ELis 677 miljonit eurot; Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Hollandi ja Belgia tarbijad kulutasid 2011. aastal internetimängudele hinnanguliselt 16,5 miljardit eurot. Mängud, mis on suunatud lastele ja mida võib reklaami kohaselt tasuta mängida, on haaranud ELi mängude turust üha suurema osa (viimase 12 kuu jooksul 50% kõikidest mängudest).

Mis saab edasi?

Riikide ametivõimud on juba hakanud firmadega ühendust võtma ja küsima neilt selgitusi või paluma neil veebisaidid korda teha. Kui nad seda ei tee, võivad järgneda õiguslikud meetmed, mille tagajärjeks on trahvid või koguni veebilehtede sulgemine. Riikide õiguskaitseasutused esitavad tulemused komisjonile 2013. aasta sügiseks. Komisjon esitab tulemuste kohta aruande.

Lisateave:

Sweep-operatsioonide veebileht: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Jälgi meid Twitteris: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Iirimaa ei saanud vahendite puudumise tõttu osaleda.

2 :

Kaugmüügi direktiiv, ebaausate kaubandustavade direktiiv, e-kaubanduse direktiiv ja ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiv.

4 :

Varem on uuritud lennuettevõtete, mobiiltelefonide, elektrooniliste kaupade, veebipõhise piletimüügi ja tarbijakrediidi sektoreid.

5 :

Vt joonealuses märkuses nr 3 nimetatud uurimus.


Side Bar