Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. december 2012

E-handel: EU advarer mod urimelige kontraktvilkår ved onlinekøb af spil, bøger, videoer og musik

Lige inden juleindkøbene topper, offentliggør Europa-Kommissionen i dag resultaterne af en EU-dækkende kontrolundersøgelse af websteder, der sælger spil, bøger, videoer og musik, som kan downloades til computere eller mobiludstyr. Undersøgelsen viser, at over 75 % af disse websteder tilsyneladende ikke overholder forbrugerbeskyttelsesreglerne. Dette er meget bekymrende, når der er tale om sårbare forbrugere, nemlig børn. Brugerne skal klikke sig vej gennem en labyrint af kontraktvilkår for at finde ud af, hvor meget de i sidste ende skal betale, og børn lokkes ofte til at købe ting, der angiveligt vedrører gratis spil. Opstår der problemer, er det ofte vanskeligt at komme i kontakt med eftersalgsservice, da der mangler kontaktoplysninger på mere end en tredjedel af webstederne. De nationale håndhævelsesorganer vil nu kontakte de pågældende forhandlere, så de kan gøre rede for deres holdning eller rette fejlen på deres websted.

Tonio Borg, kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Børn bliver stadig mere fortrolige med teknologi. Allerede i en tidlig alder, ved de, hvordan man downloader spil. Men når de er afhængige af at spille med et bestemt produkt, er det vanskeligt at standse dem. Forældrene skal være opmærksomme på, at halvdelen af de spil, der kan downloades, annonceres som gratis, men man kan hurtigt ende med kolossale regninger for virtuelle elementer, der er nødvendige for at komme videre i spillet. EU offentliggør i dag sin "Rent hus"-aktion, som viser, at det på størstedelen af de kontrollerede websteder ikke er nemt at få adgang til vigtige kontraktvilkår. I de kommende måneder vil de nationale myndigheder arbejde på at få disse websteder på rette spor".

Resultater

Nationale myndigheder fra 26 medlemsstater1 plus Norge og Island kontrollerede i alt 333 websteder, herunder 159, der sælger onlinespil. De udpegede 76 % af alle websteder (254 websteder) til yderligere undersøgelse, da de var i tvivl om, hvorvidt webstederne overholdt EU's regler om forbrugerbeskyttelse. Der var især tale reglerne om reklame og vigtige oplysninger om omkostninger og specifikationer for digitalt indhold, der gør det muligt for forbrugerne at træffe kvalificerede beslutninger2. Af de 55 websteder, der blev kontrolleret, og som sælger spil til børn under 14 år, overholdt 71 % (39) tilsyneladende ikke EU-lovgivningen.

De største problemer var:

  1. Urimelige kontraktvilkår: Kontraktvilkår skal være tydelige og retfærdige. I alt 230 websteder (69 %) indeholdt vilkår, der betragtes som urimelige, f.eks. i) fraskrivelse af den erhvervsdrivendes ansvar, hvis en download skader forbrugernes udstyr, ii) forbrugerne udelukkes fra eller forhindres i at udøve deres ret til at søge juridisk bistand eller anden erstatning, eller dette vanskeliggøres af kontraktvilkårene, eller iii) forbrugerne berøves retten til at modtage et nyt produkt eller til at kræve refundering, når det downloadede produkt ikke virker.

  2. Fortrydelsesret: Som følge af downloadede produkters natur mister forbrugeren sin kontraktlige fortrydelsesret, når downloadningen er påbegyndt med forbrugerens accept (med andre ord kan det downloadede produkt ikke returneres); forhandlerne er dog forpligtede til at informere forbrugerne om dette forhold inden købet. 141 websteder (42 % af de kontrollerede websteder) gav ikke disse oplysninger.

  3. Manglende oplysninger om forhandlerens identitet og adresse: Forhandlerne skal oplyse deres identitet, fysiske adresse og e-mailadresse på webstedet, så forbrugerne kan kontakte dem, hvis det er nødvendigt. 121 websteder (36 %) oplyste ikke disse væsentlige informationer.

Ud over kontrolundersøgelsen iværksatte Kommissionen en supplerende undersøgelse3, som viste følgende:

  1. Ingen oplysninger om geografiske begrænsninger: Forbrugerne kan måske ikke anvende downloadet digitalt indhold i et andet land end deres bopælsland, og forhandlerne bør oplyse om dette. 73 % af alle undersøgte websteder indeholder ikke disse oplysninger. Når disse oplysninger findes, fremgår de ofte kun af de almindelige vilkår og er derfor vanskelige at finde.

  2. Spil annonceres som "gratis", men indebærer ofte betaling på et senere tidspunkt: Næsten ni ud af ti websteder oplyste ikke på forhånd brugerne om add-ons eller in-gamekøb, der kræver betaling; selv om disse oplysninger ofte fremgår af kontraktbetingelserne, er der ingen klare oplysninger om priser.

Baggrund

En "rent hus"-aktion er en EU-kontrol af websteder, som skal påvise overtrædelser af forbrugerlovgivningen og efterfølgende sikre overholdelse heraf. Rent hus-aktionen ledes af Kommissionen og afvikles samtidig af de nationale håndhævelsesmyndigheder. Rent hus-aktionen for digitalt indhold fandt sted i juni 2012. Det er den sjette aktion siden 20074.

Et stadigt stigende antal borgere i EU køber digitalt indhold: Gennemsnitligt 79 % af de europæiske forbrugere har benyttet musiktjenester på nettet og 60 % onlinespil i de seneste 12 måneder. I softwarebranchen5 anslår man, at handelsmængden af musikdownloads i EU var på 677 mio. EUR i 2010. Forbrugere i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Nederlandene og Belgien skønnes at have brugt 16,5 mia. EUR på onlinespil i 2011. Spil, der er målrettet til børn og annonceres som "gratis", udgør en stigende andel af spillemarkedet i EU (50 % af alle spil i løbet af de seneste 12 måneder).

Hvad nu?

De nationale myndigheder allerede er begyndt at kontakte virksomhederne og bede dem om at præcisere eller korrigere oplysningerne på deres websteder. Hvis de ikke efterkommer henstillingen, risikerer de sagsanlæg, som fører til bødestraf eller endda lukning af deres websted. De nationale retshåndhævende myndigheder vil aflægge rapport til Kommissionen inden efteråret 2013. Kommissionen vil rapportere om resultaterne.

Yderligere oplysninger:

Om "rent hus": http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Følg os på Twitter: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Irland kunne ikke deltage på grund af manglende ressourcer.

2 :

Direktivet om fjernsalg, direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om elektronisk handel og direktivet om urimelige kontraktvilkår.

4 :

Tidligere sektorer var luftfartsselskaber, mobiltelefoner, elektroniske varer, onlinebilletter og forbrugerkredit.

5 :

Se undersøgelsen i fodnote 3.


Side Bar