Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. prosince 2012

Při nakupování her, knih, videa či hudby na internetu se mějte na pozoru před nepoctivými obchodníky, varuje EU

Právě v čase předvánoční nákupní horečky a blížících se svátků dnes Evropská komise zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu internetových stránek, na nichž lze zakoupit a do počítače nebo mobilu stáhnout hry, knihy, video a hudbu. Z kontroly vyplývá, že zřejmě více než tři čtvrtiny těchto internetových obchodů nedodržuje předpisy na ochranu spotřebitele. To je o to znepokojivější, jsou-li cílovou skupinou důvěřiví spotřebitelé – děti. Aby se uživatel dozvěděl, kolik by ho případný nákup stál, musí se nejprve proklikat celou řadou spletitých smluvních podmínek, a jsou to právě děti, kdo se často nechá zlákat na nákup produktů nabízených ke hrám, které jsou přitom prezentovány jako k mání zdarma. Nastane-li potom nějaký problém, je často obtížné zkontaktovat poprodejní servis, neboť u více než třetiny těchto stránek chybí kontaktní údaje. Příslušné orgány odpovědné za prosazování právních předpisů v jednotlivých členských státech nyní dotyčné společnosti upozorní, aby zveřejnily, jak je lze kontaktovat, nebo aby své stránky patřičně upravily.

Tonio Borg, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Děti si stále lépe rozumějí s moderními technologiemi – už ve velmi nízkém věku vědí, jak stahovat hry. Jakmile se však stanou obětí závislosti na určitém typu hry, je těžké je zastavit. Proto vyzývám rodiče – mějte se na pozoru! Polovina těchto stahovatelných her je sice nabízena zdarma, ale brzo možná budete muset platit horentní sumy za virtuální produkty, které jsou potřeba k dalšímu pokroku ve hře. Obecně lze říci, že dnes zveřejněné výsledky kontrolní akce EU ukázaly, že většina kontrolovaných webových stránek neumožňuje bezproblémový přístup k hlavním smluvním podmínkám. V nejbližších měsících budou orgány v členských státech pracovat na tom, aby tyto internetové stránky fungovaly, tak jak mají.“

Výsledky

Vnitrostátní orgány z 26 členských států1 a Norska a Islandu zkontrolovaly celkem 333 internetových stránek, z nichž 159 prodává hry online. Celkem 76 % všech internetových stránek (254 stránek) doporučily k dalšímu prošetření, neboť měly pochybnosti, zda tyto stránky dodržují právní předpisy EU na ochranu spotřebitele, zejména pravidla pro reklamu a základní informace o nákladech a charakteru digitálního obsahu, které spotřebitelům umožňují činit informovaná rozhodnutí2. Podle všeho až 71 % (39 z 55) stránek, které prodávají hry pro děti ve věku do 14 let, nedodržuje právní předpisy EU.

Mezi hlavní problémy patří:

  1. Nepřiměřené podmínky: smluvní podmínky musí být uvedeny jasně a musí být spravedlivé. Celkem 230 internetových stránek (69 %) uvádělo podmínky považované za nepřiměřené, např. i) vylučují odpovědnost obchodníka, dojde-li při stahování k poškození zařízení spotřebitele, ii) neumožňují, znemožňují či ztěžují spotřebitelům výkon jejich práva domáhat se právní či jiné nápravy, nebo iii) zbavují spotřebitele práva na nový produkt nebo na náhradu, pokud stažený produkt nefunguje.

  2. Právo odstoupit od smlouvy: vzhledem k povaze stahovaných dat ztrácí spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy od chvíle, kdy stahování s jeho souhlasem začalo (jinými slovy, produkt stažený z internetových stránek nelze vrátit); o této skutečnosti však obchodníci musí spotřebitele informovat předem. Na 141 internetových stránkách (42 % kontrolovaných stránek) tato informace nebyla uvedena.

  3. Chybějící identifikační a kontaktní údaje obchodníka: obchodníci jsou povinni na svých stránkách uvést svou totožnost, poštovní a e-mailovou adresu, aby je spotřebitelé mohli v případě potřeby kontaktovat. Na 121 stránkách (36 %) tyto důležité informace nebyly uvedeny.

Kromě uskutečněné kontrolní akce si Komise nechala vypracovat doplňkovou studii3, která odhalila tyto skutečnosti:

  1. Žádné informace o zeměpisném omezení: v některých případech mohou spotřebitelé používat stažený digitální obsah pouze v zemi svého bydliště a obchodníci by je o tom měli informovat. 73 % všech kontrolovaných internetových stránek tuto skutečnost zamlčelo. A pokud už tato informace na stránkách uvedena je, pak často jen v rámci obecných podmínek, a proto není snadné si jí všimnout.

  2. U her prezentovaných jako „zdarma“ je později často třeba za něco zaplatit: až 9 z 10 internetových stránek neinformuje uživatele předem, že za různé herní doplňky a rozšíření je vyžadována platba. Tato skutečnost je sice často zmíněna ve smluvních podmínkách, ale ceny nebývají jasně uvedeny.

Souvislosti

„Kontrolní akce“ („sweep“) je průzkum internetových stránek v rámci celé EU, jehož cílem je odhalit případy nedodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele a následně jejich dodržování prosadit. Kontrolní akce koordinuje Komise a provádí je vnitrostátní donucovací orgány v jednotlivých členských státech současně. Kontrolní akce zaměřená na digitální obsah proběhla v červnu 2012. Od roku 2007 se jedná již o šestou kontrolní akci4.

Digitální obsah nakupuje stále více Evropanů: za posledních 12 měsíců využilo hudební online služby průměrně 79 % evropských spotřebitelů a herní online služby v průměru 60 % z nich. Zdroje spojené s hudebním průmyslem5 uvádějí, že v roce 2010 byla v EU z internetu stažena hudba za 677 milionů EUR; v roce 2011 utratili spotřebitelé ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku a Belgii za online hry podle odhadů 16,5 miliard EUR. Hry, které se zaměřují na děti a které jsou prezentovány jako „zdarma“, zabírají na trhu EU s hrami stále větší podíl (za posledních 12 měsíců představují polovinu všech stažených her).

Co se bude dít dál?

Vnitrostátní orgány již začaly jednotlivé společnosti kontaktovat s výzvou, aby podaly vysvětlení či upravily informace uváděné na svých stránkách. Pokud tak tyto společnosti neučiní, může být proti nim zahájeno soudní řízení, které může vést k postihům v podobě pokut nebo uzavření webové stránky. Vnitrostátní donucovací orgány podají Komisi zprávu do podzimu 2013. Komise bude o výsledcích informovat.

Další informace:

Internetové stránky o kontrolních akcích: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+3222987624)

1 :

Irsko se pro nedostatek zdrojů nemohlo zúčastnit.

2 :

Směrnice o prodeji na dálku, směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

4 :

Předešlé akce byly zaměřeny na letecké společnosti, mobilní telefony, elektronické zboží, prodej vstupenek přes internet a spotřebitelské úvěry.

5 :

Viz studie, na niž je odkazováno v poznámce pod čarou 3.


Side Bar