Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 декември 2012 г.

Електронна търговия: ЕС предупреждава да внимаваме за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Днес Европейската комисия публикува резултатите от проверка, извършена в целия ЕС, на уебсайтовете за продажба на игри, книги, видеофилми и музика, които могат да бъдат изтеглени на компютър или на мобилно устройство — съвсем навреме за празниците и сезона на подаръците. Данните сочат, че над 75 % от тези уебсайтове изглежда не спазват правилата за защита на потребителите. Най-тревожен в случая е фактът, че сред целевата публика на тези сайтове има и уязвими потребители, а именно – деца. Потребителите трябва да се ориентират в лабиринт от договорни условия, за да разберат колко ще трябва да платят в крайна сметка. Децата пък често биват подлъгани да купят стоки, свързани с игри, за които се предполага, че са безплатни. В случай на възникнал проблем често пъти е трудно да се установи контакт с отдела за следпродажбено обслужване, тъй като на повече от една трета от уебсайтовете липсват данни за връзка. Сега националните правоприлагащи органи ще се свържат с дружествата, за да им дадат възможност да изяснят позицията си или да коригират своите уебсайтове.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Тонио Борг заяви: „Децата са все по-наясно с технологиите – още от най-ранна възраст те знаят как се изтеглят игри. След като се пристрастят към игрите с даден продукт обаче е трудно да ги спрем. Родителите трябва да внимават – половината от тези игри за изтегляне се рекламират като безплатни, но скоро може да получите главозамайващи сметки за виртуални стоки, необходими за следващите нива на играта. Като цяло публикуваните днес резултати от масовата проверка на ЕС показват, че при повечето от проверените уебсайтове достъпът до основните договорни условия не е лесен. През идните месеци националните органи ще работят за отстраняването на нередностите на тези уебсайтове.“

Резултати

Националните органи от 26 държави членки1 плюс Норвегия и Исландия извършиха проверки на 333 уебсайта, в т.ч. 159сайта, които продават игри по интернет. Органите набелязаха 76 % от всички уебсайтове (254 сайта), които ще бъдат проучени допълнително поради съмнения относно спазването от страна на сайтовете на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите. По-специално става дума за разпоредбите относно рекламата и основната информация за разходите и характеристиките на цифровото съдържание, която позволява на потребителите да направят информиран избор2. От проверените 55 сайта, на които се продават игри за деца под 14 г., 71 % (39) изглежда не спазват разпоредбите на ЕС.

Основните проблеми са следните:

  1. Неравноправни клаузи: договорните условия трябва да бъдат посочени ясно и да са справедливи. На общо 230 уебсайта (69 %) бяха публикувани условия, които се смятат за неравноправни, например: i) търговецът не поема отговорност, в случай че изтегленият продукт повреди устройството на потребителя; ii) потребителите нямат възможност или са възпрепятствани да упражнят правото си за уреждане на спора по съдебен път или чрез други правни средства или упражняването на това право е затруднено; iii) потребителите нямат право да получат нов продукт или да поискат да им бъдат възстановени разходите, в случай че изтегленият продукт не работи;

  2. Право на отказ: поради естеството на изтегляните продукти потребителят губи правото си да се откаже от договора, след като изтеглянето е започнало със съгласието на потребителя ( с други думи, изтегленият продукт не може да бъде върнат). Търговците обаче са длъжни да уведомят потребителите за този факт преди покупката. На 141 уебсайта (42 % от проверените уебсайтове) тази информация не бе предоставена;

  3. Липсваща информация за наименованието и адреса на търговеца: търговците са длъжни да посочват на уебсайта си своето наименование, пощенски и електронен адрес, за да могат потребителите да се свържат с тях в случай на нужда. На 121 уебсайта (36 %) тази основна информация липсваше.

Освен че проведе масова проверка, Комисията възложи извършването на допълнително проучване3, което показа следното:

  1. Липса на информация относно географските ограничения: възможно е потребителите да не могат да използват изтегленото цифрово съдържание в страна, различна от тази, в която живеят, и търговците трябва да ги уведомят за това. 73 % от всички проверени уебсайтове не предоставят информация по въпроса, а когато все пак тази информация е посочена, тя често е част от общите условия, поради което е трудно да бъде намерена.

  2. Игрите, рекламирани като „безплатни“, често са свързани с плащане на по-късен етап: близо 9 от всеки 10 уебсайта не информират предварително ползвателите за допълнителните услуги или покупките срещу заплащане в хода на играта. Въпреки че тази информация често пъти е отбелязана в договорните условия, цените не са посочени ясно.

Контекст

Масовата проверка представлява проверка на уебсайтове в целия ЕС с цел да се открият нарушения на законодателството за защита на потребителите и впоследствие да се гарантира неговото прилагане. Проверката се координира от Комисията и се извършва едновременно от националните правоприлагащи органи. През месец юни т.г. бе проведена масова проверка във връзка с цифровото съдържание. Настоящата масова проверка е шестата от 2007 г. насам4.

Все по-голям процент от европейските граждани купуват цифрово съдържание: през последните 12 месеца средно 79 % от европейските потребители са използвали музикални услуги онлайн, а 60 % — игри онлайн. Според източници от бранша5 търговският обем на изтеглената музика в ЕС през 2010 г. е възлизал на 677 млн. евро. По приблизителни изчисления през 2011 г. потребителите в Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Белгия са похарчили 16,5 млрд. евро за игри онлайн. Игрите за деца, рекламирани като „безплатни“, представляват все по-голям дял от пазара на игрите в ЕС (50 % от всички игри за последните 12 месеца).

Какво предстои?

Националните органи вече започнаха да се свързват с дружествата, като изискват от тях да представят обяснения или да коригират своите уебсайтове. Тези, които не го направят, са заплашени от съдебни мерки, водещи до налагане на глоби или дори закриване на уебсайтовете им. Националните правоприлагащи органи ще представят на Комисията доклади до есента на 2013 г. Комисията ще изготви доклад относно резултатите.

За повече информация:

Уебсайт за масовите проверки: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/945

Следете съобщенията ни в Туитър: https://twitter.com/EU_Consumer

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Ирландия нямаше възможност да участва поради липса на средства.

2 :

Директивата за продажби от разстояние, Директивата за нелоялни търговски практики, Директивата за електронна търговия и Директивата за неравноправните клаузи в договорите.

3 :

Публикувано на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm.

4 :

Предишните проверки бяха във връзка с авиолиниите, мобилните телефони, електронните стоки, покупката на билети по интернет и потребителските кредити.

5 :

Вж. проучването, посочено в бележка под линия 3.


Side Bar