Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 5.

Környezetvédelem: új akvakultúra-ágazati és természetvédelmi iránymutatások

A Bizottság új iránymutatásokat ad ki azzal a céllal, hogy az érintettek jobban megértsék, miként végezhető akvakultúrás tevékenység a Natura 2000 területeken, vagyis a természetvédelmi területek európai uniós hálózatán belül. Az iránymutatások megvilágítják, hogyan biztosítható a legjobban az, hogy az akvakultúrához kapcsolódó tevékenységek összhangban legyenek az uniós jogszabályokkal és különösen a Natura 2000-rel kapcsolatos előírásokkal. Kihangsúlyozzák az akvakultúra-ágazatnak az élelmiszer-termelésben betöltött szerepét és a Natura 2000 hálózat jelentőségét a biodiverzitással kapcsolatos uniós politika megvalósításában. Az iránymutatások az élőhelyvédelmi irányelvben szereplő, a megfelelő értékelésre vonatkozó előírások végrehajtására összpontosítanak.

Janez Potočnik európai környezetvédelmi biztos szerint a dokumentum „hasznos eszköze lesz a piaci szereplők, a hatóságok, a természetvédelmi területek kezelői és a természetvédelmi szervek közötti kölcsönös megértés elmélyítésének. Lehetővé teszi számukra olyan akvakultúra-projektek tervezését, amelyek a Natura 2000 területek ökológiai értékeinek tiszteletben tartása mellett biztosítják az egyes területek vonatkozásában kitűzött termelési célkitűzések megvalósítását.”

Maria Damanaki, az Európai Bizottság halászatért és tengerpolitikáért felelős biztosa így nyilatkozott: „Az akvakultúra az EU-ban fontos szerepet játszik a táplálékforrások biztosításában, ezért ki kell használnunk a benne rejlő potenciált a fenntarthatóság, az élelmezésbiztonság, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítására. Az uniós akvakultúrát – mint vizeink számos felhasználójának egyikét – ökológiai szempontból fenntartható módon kell fejleszteni, és ez a dokumentum segítséget nyújt ehhez.”

Az iránymutatások – „Útmutatás az akvakultúrához és a Natura 2000 hálózathoz – fenntartható akvakultúra-tevékenységek a Natura 2000 hálózat keretében” – ismertetik az akvakultúra-fejlesztés és a biológiai sokféleség megőrzésének európai szakpolitikai kontextusát. Áttekintik a főbb akvakultúra-rendszereknek a természetre és az élővilágra gyakorolt potenciális hatásait, és – a Natura 2000 területekhez kapcsolódó természetvédelmi célkitűzések fényében – külön hangsúlyt helyeznek az értékelés módszereire és eszközeire. Az iránymutatások megvilágítják, miként kell a kockázatokat eseti alapon értékelni, illetve azok hogyan minimalizálhatók vagy kerülhetők el teljesen. A dokumentum több esettanulmányt ismertet: a bevált gyakorlat példái szemléltetik, hogy a fenntartható akvakultúra-fejlesztés miként állhat összhangban a természetvédelemmel vagy fokozhatja annak eredményességét azáltal, hogy olyan, megfelelő élőhelyeket biztosít, amilyenek létrehozása érdekében a védett területeket kijelölték. Az iránymutatások kiemelik a stratégiai tervezés fontosságát, amelynek esetében a természetvédelmi követelményeket és az akvakultúra-fejlesztés iránti igényeket már a tervezés korai szakaszában integrált módon veszik figyelembe. A dokumentum lépésenkénti útmutatót ad az értékelési eljárásokhoz, valamint releváns példákkal szolgál és gyakorlati ajánlásokat tesz.

A stratégiai fontosságú uniós ágazatok kontextusában ez az ötödik olyan útmutató, amely az uniós természetvédelmi jogszabályok alkalmazásáról szól. Korábban kiadott iránymutatások a szélenergiára, a nem energetikai célú ásványianyag-kitermelésre, a kikötőket és torkolatvidékeket érintő fejlesztésekre és a belvízi szállításra vonatkoztak.

Háttér-információk

Az akvakultúra egyre nagyobb mértékben járul hozzá a tengeri eredetű élelmiszerek világszintű előállításához, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy vadon élő halállományok többségénél a kiaknázás mértéke jelenleg a fenntarthatóság határán vagy afelett van. Az akvakultúra az EU számos part menti és kontinentális térségében fontos gazdasági tevékenység, az utóbbi években azonban az ágazat stagnál, éles ellentétben a világszintű tendenciákkal. A közös halászati politika reformja arra irányul, hogy felszabadítsa az uniós akvakultúrában rejlő potenciált, összhangban az Európa 2020 célkitűzéseivel, amelyek a következők: fenntarthatóság, élelmezésbiztonság, növekedés és foglalkoztatás.

A Natura 2000 a védett területek egész Európára kiterjedő hatalmas hálózata, amelynek az a célja, hogy biztosítsa Európa legértékesebb és legveszélyeztetettebb fajainak és élőhelyeinek hosszú távú fennmaradását. A hálózat jelenleg Európa földfelszínének majdnem 18 %-át fedi le, a tengereken pedig több mint 217 000 km² a kiterjedése. A Natura 2000 hálózat mindazonáltal nem a természetvédelmi területek szigorú rendszere, ahol tilos lenne bármilyen emberi tevékenység. A hálózat területén folytatható mezőgazdasági tevékenység, akvakultúra, infrastruktúrafejlesztés, illetve idegenforgalmi, erdészeti és szabadidős tevékenység, valamint a közúti közlekedés is engedélyezett mindaddig, amíg e tevékenységek fenntarthatók és összhangban állnak a területek védelméhez kapcsolódó célkitűzésekkel. A Natura 2000 a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia végrehajtásának egyik legfőbb eszköze, amelynek célja a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása, valamint az EU erőforrás-hatékony és zöld gazdaságra való átállásának felgyorsítása.

További információ:

Az akvakultúrára és a Natura 2000 programra vonatkozó útmutató:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf

Az Európai Unió természetre és biodiverzitásra vonatkozó szakpolitikája:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Bővebb információ az akvakultúra-ágazatot érintő legutóbbi szakpolitikai fejleményekről:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar