Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 5 december 2012

Ungdomsarbetslöshet: kommissionen föreslår åtgärdspaket

Europeiska kommissionen föreslår åtgärder för att hjälpa EU-länderna att ta itu med oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet och social exkludering genom att erbjuda ungdomar jobb och utbildning.

– Hög ungdomsarbetslöshet har allvarliga följder för vår ekonomi, vårt samhälle och våra ungdomar. Därför måste vi satsa på ungdomarna i EU nu. Paketet hjälper medlemsstaterna att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Kostnaderna för att inte göra det skulle bli enorma, säger kommissionär László Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

På begäran av Europeiska rådet och Europaparlamentet innehåller kommissionens paket ett förslag till rekommendation till EU-länderna om en ny ungdomsgaranti för att alla ungdomar upp till 25 år ska få erbjudanden om bra jobb, fortbildning, lärlingsplats eller praktik senast fyra månader efter att de lämnat den reguljära utbildningen eller blivit arbetslösa.

Enligt rekommendationen ska EU-länderna uppmuntra starka partnerskap med de berörda parterna, se till att arbetsförmedlingarna och andra liknande tjänster griper in tidigt, stödja åtgärder för integration på arbetsmarknaden, utnyttja Europeiska socialfonden och andra strukturfonder, bedöma och löpande förbättra ungdomsgarantierna och göra allt det här snabbt.

Kommissionen kommer att stödja EU-länderna med EU-medel och genom att främja utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna, övervaka genomförandet av ungdomsgarantierna inom ramen för den europeiska planeringsterminen samt genom informationsspridning.

För att underlätta övergången mellan skola och jobb omfattar paketet också samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå om kvalitet på praktiktjänstgöring, så att ungdomar kan få arbetslivserfarenhet av hög kvalitet under trygga förhållanden. Dessutom ingår en europeisk allians för lärlingsutbildning för att förbättra och öka tillgången till lärlingsplatser genom att sprida framgångsrika lärlingssystem över Europa. Bl.a. ska hinder för ungdomars rörlighet avlägsnas.

Omkring 5,5 miljoner ungdomar på arbetsmarknaden (mer än en femtedel) kan inte hitta något jobb, och 7,5 miljoner ungdomar i åldrarna 15–24 är varken i arbete eller utbildning. Enbart de ekonomiska kostnaderna för att inte integrera ungdomar på arbetsmarknaden har av Eurofound skattats till över 150 miljarder euro om året, eller 1,2 % av BNP i EU. Några länder, bl.a. Bulgarien, Cypern, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland och Polen, betalar över 2 % av sin BNP. Om man kan undvika dessa kostnader nu och framöver uppväger det med råge de statliga kostnaderna för den föreslagna ungdomsgarantin.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten överskrider 25 % i 13 EU-länder. I Grekland och Spanien är den över 55 % och i Italien, Portugal, Irland, Bulgarien, Cypern, Lettland, Ungern och Slovakien är den omkring eller över 30 %. Mer än 30 % av de arbetslösa under 25 år har varit arbetslösa i mer än 12 månader: de var 1,6 miljoner 2011, en ökning från 0,9 miljoner 2008.

Den totala arbetslösheten för ungdomar sjönk med nästan fem procentenheter de senaste fyra åren, tre gånger så mycket som för vuxna i stort. Sannolikheten för att en ung arbetslös hittar ett jobb är liten: bara 29,7 % av dem i åldrarna 15–24 som var arbetslösa 2010 hittade ett jobb 2011, en minskning med nästan 10 % på tre år.

Ungdomar är de som löper störst risker på EU:s arbetsmarknad och löper allt större risk för marginalisering. Det får både direkta följder och följder på lång sikt. Den allt allvarligare krisen på arbetsmarknaden kan lämna djupa spår i en hel ungdomsgeneration och skada sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning nu och i framtiden.

Åtgärderna i paketet bygger på åtgärderna i initiativet Bättre möjligheter för unga från december 2011 (IP/11/1568 och MEMO/11/928). Med kommissionens hjälp kan de åtta EU-länderna med högst ungdomsarbetslöshet omfördela EU-medel till att öka sysselsättningen för ungdomar, utarbeta jobbplaner och öka utbildningssatsningarna.

Kommissionen använder också andra instrument för att motverka ungdomsarbetslösheten, t.ex. de landsspecifika rekommendationerna. I juni 2012 fick nästan alla EU-länder rekommendationer om att förbättra ungdomarnas situation. De här rekommendationerna antas av EU:s ministerråd på förslag av kommissionen, och de ska fungera som ett sätt att samordna den ekonomiska politiken inom EU:s strategi Europa 2020.

Den årliga tillväxtöversikten 2013, som inleder den europeiska planeringsterminen 2013, visar att EU-länderna bör göra mer för att bekämpa arbetslösheten, stärka anställbarheten och stödja tillgång till eller återgång till arbetsmarknaden för ungdomar.

Papildu informācija

MEMO/12/938

Jaunumi Nodarbinātības ĢD tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Jaunatnes nodarbinātība lapa: http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Lāslo Andors Tviterī: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Nyheter från GD Sysselsättning:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar