Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 decembrie 2012

Încadrarea în muncă a tinerilor: Comisia propune un pachet de măsuri

Comisia Europeană a propus măsuri care să ajute statele membre să lupte contra nivelurilor inacceptabile ale șomajului și ale excluziunii sociale în rândul tinerilor, permițându-le acestora accesul la oferte de locuri de muncă, la educație și la formare.

„Nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor are consecințe dramatice pentru economiile noastre, pentru societățile noastre și, mai ales, pentru tineri. De aceea, trebuie să investim în tinerii europeni acum”, a declarat László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. „Acest pachet de măsuri ar ajuta statele membre să se asigure că tinerii reușesc să intre pe piața forței de muncă. Dacă nu s-ar realiza acest lucru, costurile ar fi imense”.

Conform solicitării Consiliului European și a Parlamentului European, pachetul de măsuri al Comisiei pentru încadrarea în muncă a tinerilor include o propunere de recomandare adresată statelor membre privind introducerea „garanției pentru tineri”, prin care se garantează că toți tinerii până în 25 de ani beneficiază de o ofertă de muncă de calitate, de un program de formare continuă, de o ofertă de ucenicie sau de un stagiu în termen de patru luni de la ieșirea din sistemul de educație formală sau de la momentul pierderii locului de muncă.

Propunerea de recomandare îndeamnă statele membre să stabilească parteneriate solide cu părțile interesate, să se asigure că serviciile de ocupare a forței de muncă și alți parteneri care oferă sprijin tinerilor intervin într-un stadiu timpuriu, să ia măsuri de susținere pentru a permite integrarea forței de muncă, să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri structurale în acest scop, să evalueze și să îmbunătățească permanent programele de garantare pentru tineri și să le implementeze rapid.

Comisia va sprijini statele membre prin finanțare din partea UE, prin promovarea schimburilor de bune practici între statele membre, prin monitorizarea implementării garanțiilor pentru tineri în cadrul semestrului european și prin campanii de sensibilizare.

Pentru a facilita trecerea de la școală la muncă, pachetul de măsuri prevede totodată lansarea unei consultări a partenerilor sociali europeni privind un cadru de calitate pentru stagii, astfel încât să li se ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi o experiență profesională de calitate în condiții de siguranță. În plus, este anunțată o Alianță europeană pentru ucenicii, vizând îmbunătățirea calității și a ofertei de locuri de ucenicie prin multiplicarea programelor de ucenicie de succes în toate statele membre; totodată, sunt prezentate modalități de reducere a obstacolelor în calea mobilității tinerilor.

Aproximativ 5,5 milioane de tineri de pe piața muncii (mai mult de unul din cinci) nu reușesc să își găsească un loc de muncă, iar 7,5 milioane de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani fac parte din categoria NEET, adică nu lucrează și nici nu urmează o formă de educație sau formare. Costul economic al neintegrării tinerilor pe piața forței de muncă a fost estimat de Eurofound la peste 150 de miliarde de euro pe an, adică 1,2% din PIB-ul UE. Pentru țări precum Bulgaria, Cipru, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia și Polonia, acest cost este de 2% sau mai mult din PIB. Sumele economisite prin evitarea acestor costuri economice în prezent și în viitor depășesc cu mult costurile bugetare ale garanției pentru tineri propuse.

Context

Rata șomajului în rândul tinerilor este de peste 25% în 13 state membre, Grecia și Spania înregistrând rate de peste 55%, în vreme ce Italia, Portugalia, Irlanda, Bulgaria, Cipru, Letonia, Ungaria și Slovacia se confruntă cu rate de aproximativ 30% sau mai mari. Peste 30% dintre șomerii sub 25 de ani nu au un loc de muncă de peste 12 luni: 1,6 milioane în 2011, față de 0,9 milioane în 2008.

Rata globală de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor a scăzut cu aproape cinci puncte procentuale pe parcursul ultimilor patru ani, adică de trei ori mai mult decât în cazul adulților. Șansele unui tânăr șomer de a găsi un loc de muncă sunt scăzute. Doar 29,7% dintre persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani care erau în șomaj în 2010 au găsit un loc de muncă în 2011, aceasta reprezentând o scădere de aproape 10% în trei ani.

Tinerii sunt categoria cea mai amenințată de pe piața europeană a forței de muncă, iar riscul de a fi marginalizați este din ce în ce mai mare. Acest fapt are consecințe imediate, dar și implicații pe termen mediu și lung. Adâncirea crizei de pe piața forței de muncă poate marca o mare parte dintr-o întreagă generație de tineri, afectând ocuparea forței de muncă, productivitatea și coeziunea socială, atât în prezent, cât și în viitor.

Măsurile propuse în cadrul pachetului de măsuri pentru încadrarea în muncă a tinerilor se bazează pe acțiunile din cadrul „Inițiativei privind oportunitățile pentru tineri”, lansată în decembrie 2011 (a se vedea IP/11/1568 și MEMO/11/928). Cu ajutorul echipelor de acțiune ale Comisiei, cele opt state membre cu cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor realocă fonduri structurale ale UE pentru a stimula încadrarea în muncă a tinerilor, pentru a elabora planuri de creare de locuri de muncă pentru tineri și pentru a consolida programele de educație și de formare.

Comisia utilizează și alte instrumente de politică pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, cum ar fi recomandările specifice pentru fiecare țară. În iulie 2012, aproape toate statele membre ale UE au primit recomandări care vizează îmbunătățirea situației tinerilor. Aceste recomandări, adoptate de Consiliul de Miniștri al UE, pe baza propunerilor Comisiei, sunt un instrument de coordonare a politicilor, destinat să consolideze guvernanța și coordonarea politicilor economice la nivelul UE în contextul strategiei Europa 2020.

Analiza anuală a creșterii 2013, care marchează debutul semestrului european 2013, subliniază că statele membre ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a combate șomajul, pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională și pentru a sprijini accesul la locuri de muncă al tinerilor sau revenirea pe piața muncii a acestora.

Pentru informații suplimentare

MEMO/12/938

Articol pe site-ul internet al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

Pagina Încadrarea în muncă a tinerilor:

http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

Site-ul internet al comisarului László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonați-vă la buletinul electronic gratuit de informații al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar