Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. decembra 2012

Nagrada za invalidom prijazno mesto za leto 2013 gre Berlinu

Bruselj, 3. decembra 2012 – Danes je podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding mestu Berlin podelila nagrado za invalidom prijazno mesto Access City Award za leto 2013. Z nagrado se priznava celovit in strateški pristop Berlina, s katerim naj bi mesto postalo dostopno za vse. Natečaj skupaj organizirata Komisija in Evropski invalidski forum, nagrada pa je bila podeljena na letni konferenci ob evropskem dnevu invalidov v Bruslju. Njen namen je spodbuditi mesta k izmenjevanju izkušenj in izboljšanju dostopnosti v korist vseh njihovih prebivalcev.

„Vsakdan invalidnih oseb je še vedno prepoln ovir, toda mesta, kot je Berlin, so zgled drugim, kako povečati dostopnost za vse, je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Večja dostopnost odpira nove poslovne priložnosti, prav tako pa lahko resnično spodbudi inovacije in gospodarsko rast. Zato je dostopnost srž evropske strategije za invalide in zato tudi pripravljamo naše predloge za Evropski akt o dostopnosti, ki ga nameravam predstaviti v naslednjem letu.“

Žirija je Berlin izbrala zaradi njegove strateške in vključujoče politike za invalide. To mesto je ogromno vložilo v preoblikovanje nekdaj razdvojenega mesta v dostopno okolje brez ovir. Žirija je izpostavila berlinski prometni sistem in naložbe mesta pri načrtovanju obnovitvenih projektov v izboljšanje dostopnosti za invalide. Celoviti pristop k dostopnosti v Berlinu je trdno zasidran v mestni politiki in uživa široko podporo nosilcev odločitev.

Ostali finalisti so bili:

Mesto Nantes (Francija), ki je bilo nagrajeno zaradi celovitega pristopa k oblikovanju mesta, dostopnega za vse, in zaradi vrste najrazličnejših dejavnosti za ozaveščanje o dostopnosti v vsakdanjem življenju. To mesto je veliko vložilo v usposabljanje oblikovalcev in arhitektov. Poleg tega v okviru stalnega dialoga s prebivalci invalidom omogoča, da se srečujejo in oblikujejo skupne projekte.

Mesto Stockholm (Švedska), ki je bilo izbrano zaradi dolgotrajne tradicije vključujočega pristopa po načelu urbanističnega načrtovanja za vse. Vizija Stockholma za leto 2030 je preoblikovati to mesto s središčem, katerega 30 % sestavlja voda, v mesto svetovnega kova, ki je dostopno za vse. Dober zgled so dostopni prehodi za pešce, javna stranišča in igrišča, do katerih lahko invalidni otroci in starši neovirano dostopajo.

Najnovejša raziskava Evropske komisije, objavljena pred evropskim dnem invalidov, ki je 3. decembra, kaže na trdno prepričanje Evropejcev, da bi morali biti invalidi polno udeleženi v družbi (glej IP/12/1296).

Ozadje

„Dostopnost pomeni, da se invalidom zagotavlja enak dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev, kot ga imajo drugi.

Nagrada za invalidom prijazno mesto je bila podeljena tretje leto zapored. Prva tovrstna nagrada je šla španskemu mestu Avila (IP/10/1641), druga pa avstrijskemu Salzburgu (IP/11/1492). Poleg pohvale zmagovalcu in drugim trem finalistom je žirija letos posebno pohvalo namenila:

– mestu Pamplona (Španija) za dostopnost mestnega okolja in za trajnostne okoljske politike. Mesto si je zadalo štiriletni načrt za prenovo lokalne infrastrukture, vključno s starim mestnim jedrom: pločniki so bili znižani, nameščena so bila invalidom in starejšim osebam dostopna igrišča in fitnes igrišča v parkih, s pomočjo klančin, dvigal in mostičkov za pešce pa je bila urejena dostopnost neravnih predelov mesta;

– mestu Gdynia (Poljska) za stalna prizadevanja za izboljšanje dostopnosti javnega prevoza: 97 % avtobusov in 58 % trolejbusov je zdaj dostopnih za invalide. Mesto je uvedlo tudi sistem obveščanja z opisi in smerokazi ter oglasnimi deskami v Braillovi pisavi;

– mestu Bilbao (Španija) za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v korist invalidov, vključno s telefonsko informacijsko storitvijo za osebe s slušnimi in govornimi težavami, terminali s simultanim prevajanjem v javnih uradih ter indukcijskimi zankami za izločitev hrupa iz ozadja in izboljšanje storitev za osebe, ki uporabljajo slušne pripomočke;

– mestu Tallaght (Irska) za izbor inovativnih storitev, namenjenih izboljšanju kakovosti življenja invalidnih prebivalcev in tudi starejših oseb. Mesto je na primer uvedlo storitev popravila ulic in pločnikov v 48 urah, dodatne informacijske storitve, dostopne prehode in nadhode za pešce, dostopne naprave za recikliranje, dostopne knjižnice in knjige v različnih oblikah za slabovidne.

Več informacij

Nagrada za invalidom prijazno mesto Access City Award:

www.accesscityaward.eu.

Evropska komisija: invalidne osebe:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm.

Javnomnenjska raziskava Eurobarometer – Pogledi na dostopnost v EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm.

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontakti:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456


Side Bar