Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

V Bruseli 3. decembra 2012

Cenu „Access City“ za rok 2013 pre mestá prispôsobené postihnutým získal Berlín!

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová dnes, 3. decembra 2012, v Bruseli odovzdala cenu „Access City“ za rok 2013 mestu Berlín. Cena bola udelená ako uznanie komplexného a strategického prístupu k vytvoreniu mesta prístupného pre všetkých. Súťaž organizuje Komisia spolu s Európskym fórom zdravotne postihnutých, a bola predstavená pri príležitosti každoročnej konferencie v rámci Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli. Cieľom súťaže je podporiť mestá, aby sa podelili o svoje skúsenosti a aby sa zlepšila ich prístupnosť pre všetkých.

Ľudia so zdravotným postihnutím ešte stále čelia príliš veľkému počtu prekážok v každodennom živote, ale mestá ako Berlín idú príkladom pri zlepšení prístupnosti života pre všetkých,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Prístupnosť ponúka nové obchodné príležitosti a môže byť skutočným stimulom pre inovácie a hospodársky rast. To je dôvod, prečo je prístupnosť v centre európskej stratégie v oblasti zdravotného postihnutia, ako aj na prípravu návrhu Európskeho aktu bezbariérovosti, ktorý sa chystám predložiť na budúci rok.“

Porota vybrala Berlín pre jeho strategickú a inkluzívnu politiku v oblasti zdravotného postihnutia, v rámci ktorej boli uskutočnené zásadné investície s cieľom pretvoriť pôvodne rozdelené mesto na prístupné, bezbariérové prostredie. Porota vyzdvihla dopravný systém v Berlíne a investície do prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v rámci projektov rekonštrukcie. Komplexný prístup k prístupnosti v Berlíne je plne začlenený v rámci mestských politík a všeobecne podporovaný na rozhodujúcich miestach.

Ďalšími finalistami boli:

Nantes (Francúzsko): odmenené za úplný prístup k tvorbe mesta prístupné pre všetkých a za rôzne činnosti na zvýšenie informovanosti o prístupnosti v každodennom živote. Nantes už investovalo do odbornej prípravy pre dizajnérov a architektov a udržiava dialóg s občanmi, ktorý ľuďom so zdravotným postihnutím umožňuje stretávať sa a vytvárať spoločné projekty.

Štokholm (Švédsko): vybratý pre jeho dlhodobý a inkluzívny prístup, založený na filozofii „dizajn pre všetkých (Design for All)“. Program „ Vision Stockholm in 2030“ má za cieľ premeniť mesto, kde 30 % plochy v centre tvorí voda, na mesto svetovej triedy prístupné pre všetkých. Dobrými príkladmi sú prístupné prechody pre chodcov, verejné záchody a ihriská, pričom je zabezpečené, že sú dostupné deťom a rodičom so zdravotným postihnutím.

Európania sú podľa nového prieskumu, ktorý uverejnila Európska komisia, pred Európsky deň pre ľudí so zdravotným postihnutím na 3 december (pozri IP/12/1296), pevne presvedčení, že osoby so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne sa zapojiť do spoločnosti.

Kontext

„Prístupnosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnako ako iní ľudia prístup k fyzickému prostrediu, doprave, informačným a komunikačným technológiám a systémom, ako aj k iným zariadeniam a službám.

Ide o tretí ročník udeľovania ceny Access City. Prvý ročník vyhralo mesto Avila v Španielsku (IP/10/1641) a druhý mesto Salzburg v Rakúsku (IP/11/1492). V tomto roku porota okrom okrem víťaza a troch finalistov udelila osobitné vyznamenanie aj mestám:

– Pamplona (Španielsko) za prístupné mestské prostredie a udržateľné environmentálne politiky. Pamplona vytvorila štvorročný plán na obnovu miestnej infraštruktúry, vrátane starého mesta: chodníky boli znížené, boli vytvorené parky a ihriská prístupné pre zdravotne postihnuté a staršie osoby. Rampy, výťahy a pešie mosty riešia otázku prístupnosti v oblastiach mesta s výškovými rozdielmi.

– Gdynia (Poľsko) za pokračujúce úsilie o sprístupnenie verejnej dopravy. 97 % autobusov a 58 % trolejbusov je v súčasnosti dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím. Mesto okrem toho zaviedlo informačný systém s popismi a značkami v Braillovom písme, ako aj pylóny a informačné tabule prístupné pre osoby na invalidnom vozíku.

– Bilbao (Španielsko) za využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v prospech ľudí so zdravotným postihnutím, vrátane telefónnej informačnej služby pre ľudí s poruchami sluchu alebo reči, terminálov simultánneho prekladu v kanceláriách prístupných verejnosti, indukčných slučiek na odstránenie šumu v pozadí a zlepšenie služieb pre ľudí, ktorí používajú načúvacie pomôcky.

– Tallaght (Írsko) za rad inovatívnych služieb s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov so zdravotným postihnutím vrátane starších ľudí. K príkladom patria opravárenské služby pre cesty a chodníky do 48 hodín, informačné služby, prístupné pešie chodníky, prístupné recyklačné zariadenia, prístupné knižnice a knihy, ktoré sú k dispozícii v rôznych formátoch pre osoby so zrakovým postihnutím.

Ďalšie informácie

Cena „Access City“

www.accesscityaward.eu

Európska Komisia: osoby so zdravotným postihnutím:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Prieskum Eurobarometra – postoj k prístupnosti v EÚ:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakty :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar