Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. decembrī

Berlīne iegūst 2013. gada Access City balvu pilsētām, kas ir ērtas cilvēkiem ar invaliditāti

Briselē, 2012. gada 3. decembrī – Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga (Viviane Reding) Berlīnei pasniedza 2013. gada Access City balvu. Balva Berlīnei piešķirta kā atzinība par šīs pilsētas vispusīgo un stratēģisko pieeju ikvienam iedzīvotājam pieejamas pilsētvides veidošanā. Šo balvu, ko Komisija organizē kopā ar Eiropas Invalīdu forumu, pasniedza ikgadējā Eiropas invalīdu dienas konferencē Briselē. Balvas mērķis ir mudināt pilsētas dalīties pieredzē un uzlabot pieejamību, tādējādi ceļot kopējo dzīves kvalitāti.

Cilvēkiem ar invaliditāti ikdienā joprojām nākas saskarties ar daudziem šķēršļiem, taču tādas pilsētas kā Berlīne rāda priekšzīmi, uzlabojot pieejamību,” teica EK priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Redinga. “Pieejamība paver jaunas uzņēmējdarbības iespējas un var reāli veicināt inovāciju un ekonomikas izaugsmi. Tāpēc pieejamībai ir centrāla loma Eiropas Stratēģijā invaliditātes jomā un tāpēc mēs gatavojam Eiropas Pieejamības akta projektu, ko es plānoju iesniegt nākamgad.”

Žūrija izvēlējās Berlīni, ņemot vērā tās stratēģisko un vispusīgo politiku invaliditātes jomā un tās vērienīgos ieguldījumus, lai kādreiz sašķeltajā pilsētā likvidētu šķēršļus un to padarītu pieejamu. Žūrija īpaši atzīmēja Berlīnes transporta sistēmu un rekonstrukcijas projektos veiktos ieguldījumus, lai invalīdiem nodrošinātu pieejamību. Berlīnes vispusīgā pieeja jautājumā par pieejamību ir iestrādāta pilsētas politikas virzienos, un tai ir plašs lēmumu pieņēmēju atbalsts.

Pārējās divas finālistes bija Nante un Stokholma:

Nanti (Francija) apbalvoja par tās vispusīgo pieeju ikvienam iedzīvotājam pieejamas pilsētvides veidošanā un dažādiem pasākumiem, kas vērsti uz informētību par pieejamības veicināšanu ikdienas dzīvē. Nante ir ieguldījusi dizaineru un arhitektu apmācībā un uztur dialogu ar iedzīvotājiem, tādējādi dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti satikties un izstrādāt kopīgus projektus;

Stokholmu (Zviedrija) izvēlējās, ņemot vērā tās ilgtermiņa vispusīgo pieeju saskaņā ar universālā dizaina (Design for All) pieeju. Vīzijā “Stokholma 2030. gadā” izvirzīts mērķis šo pilsētu, no kuras centra teritorijas 30 % aizņem ūdens, padarīt par pasaules klases pilsētu, kurā visiem ir nodrošināta pieejamība. Kā pozitīvus piemērus var minēt cilvēkiem ar invaliditāti izmantojamas gājēju pārejas, sabiedriskās tualetes un rotaļu laukumus, kas pieejami bērniem un vecākiem ar invaliditāti.

Eiropas iedzīvotāji pārliecinoši uzskata, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt iespējai pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrībā – tā liecina Eiropas Komisijas rīkotās aptaujas rezultāti, kas paziņoti īsi pirms Eiropas invalīdu dienas, 3. decembra (skatīt IP/12/1296).

Vispārīga informācija

“Pieejamība” nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas piekļuves iespējas fiziskajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām un citiem pakalpojumiem un dienestiem kā visiem citiem.

Ikgadējā Access City balva tika pasniegta trešo reizi. Pirmajā gadā to piešķīra Avilai Spānijā (IP/10/1641), bet otrajā – Zalcburgai Austrijā (IP/11/1492). Šogad papildus uzvarētāja un finālistu noteikšanai žūrija piešķīra arī īpašas godalgas šādām pilsētām:

- Pamplonai (Spānija) par pilsētvides pieejamību un ilgtspējīgu vides politiku. Pamplona bija izstrādājusi četrgadu plānu infrastruktūras renovācijai, tostarp vecpilsētā: ir pazeminātas ietves, izveidoti invalīdiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem pieejami rotaļu laukumi un fizisko aktivitāšu parki un ierīkotas uzbrauktuves, lifti un tiltiņi, nodrošinot pieejamību dažādos līmeņos esošām pilsētas daļām;

- Gdiņai (Polija) par pastāvīgo darbu pie sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanas. Pašlaik cilvēki ar invaliditāti var izmantot 97 % autobusu un 58 % trolejbusu. Pilsēta ir arī ieviesusi informācijas sistēmu ar aprakstiem Braila rakstā un ar ratiņkrēsliem pieejamas norādes, balstus un informācijas planšetes;

- Bilbao (Spānija) par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu cilvēku ar invaliditāti labā, tostarp tādiem risinājumiem kā uzziņu telefona pakalpojumi cilvēkiem ar dzirdes vai runas traucējumiem, sinhronās tulkošanas termināļi apmeklētājiem atvērtajos dienestos, kā arī indukcijas kontūri, kas novērš fona trokšņus un uzlabo pakalpojumus cilvēkiem, kuri izmanto dzirdes aparātus;

- Talai (Īrija) par dažādiem novatoriskiem pakalpojumiem, kas uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Var minēt tādus piemērus kā ielu un ietvju remonta nodrošināšana 48 stundu laikā, informācijas pakalpojumi, pieejamas ietves, pārstrādājamo atkritumu nodošanas vietas un bibliotēkas un dažādos formātos pieejamas grāmatas, ko var lasīt cilvēki ar redzes traucējumiem.

Papildu informācija

Balva “Access City”:

www.accesscityaward.eu

Eiropas Komisija, cilvēki ar invaliditāti:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Eirobarometra aptauja “Viedokļi par pieejamību Eiropas Savienībā”:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar