Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. joulukuuta 2012

Berliinille Esteetön kaupunki 2013 -palkinto

Tänään Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ojensi Esteetön kaupunki 2013 -palkinnon Berliinille. Palkinto myönnettiin Berliinille tunnustuksena sen kattavasta ja strategisesta lähestymistavasta esteettömyyden luomiseen. Palkinto, jonka järjestelyistä Euroopan komissio ja Euroopan vammaisfoorumi yhdessä vastaavat, jaettiin Euroopan vammaisten teemapäivän yhteydessä Brysselissä järjestetyssä konferenssissa. Sillä pyritään kannustamaan kaupunkeja parantamaan esteettömyyttä ja jakamaan kokemuksiaan asiasta kaikkien hyväksi.

Arjessaan vammaiset kohtaavat edelleen liian paljon vaikeuksia, mutta Berliinin tapaiset kaupungit näyttävät esimerkkiä kaikille esteettömästä kaupungista" sanoi komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. "Esteettömyys luo mahdollisuuksia liiketoimintaan ja se voi kannustaa innovointiin ja talouskasvuun. Esteettömyys on tärkeällä sijalla Euroopan vammaisstrategiassa. Lisäksi valmistelemme ehdotustamme esteettömyyttä koskevasta eurooppalaisesta säädösaloitteesta, jonka aion esittää ensi vuonna.”

Palkintolautakunta perusteli Berliinin valintaa voittajaksi kaupungin strategisella ja osallistavalla vammaispolitiikalla, jonka ansiosta ennen jaettu kaupunki on muuttunut helppokulkuiseksi esteettömäksi ympäristöksi. Palkintolautakunta kiinnitti erityistä huomiota Berliinin joukkoliikenteeseen ja investointeihin, joita vammaisten esteettömään liikkumiseen on tehty rakennusten uudistamisen yhteydessä. Kattava lähestymistapa esteettömyyteen on sisällytetty monipuolisesti kaupungin toimintalinjoihin, ja myös päätöksentekijät tukevat sitä laajasti.

Muut finalistit olivat Nantes Ranskassa ja Tukholma.

Nantes palkittiin kokonaisvaltaisesta lähestymistavastaan kaikille esteettömän kaupungin suunnitteluun ja monipuolisesta tiedottamisestaan arjen esteettömyyttä koskevista kysymyksistä. Nantes on investoinut suunnittelijoiden ja arkkitehtien kouluttamiseen ja ylläpitää kansalaisten kanssa sellaista vuoropuhelua, jonka avulla vammaiset voivat kohdata ja perustaa yhteisiä hankkeita.

Tukholma asetettiin ehdolle Design for all -hanketta seuranneesta pitkäaikaisesta ja osallistavasta lähestymistavasta esteettömyyteen. Vision Stockholm 2030 -hankkeella kaupungista, jonka keskusalueista 30 prosenttia on vettä, pyritään tekemään maailmanluokan esteetön kaupunki kaikille. Hyviä esimerkkejä tästä ovat suojatiet, yleiset wc:t ja leikkikentät, joille myös vammaisilla lapsilla tai vanhemmilla on esteetön pääsy.

Eurooppalaiset uskovat vahvasti, että vammaisilla on oltava oikeus osallistua yhteiskuntaelämään täysimittaisesti. Tämä selvisi Euroopan komission teettämästä tutkimuksesta, joka liittyy 3. joulukuuta vietettävään Euroopan vammaisten päivään (ks. IP/12/1296).

Tausta

Esteettömyydellä tarkoitetaan vammaisten ja terveiden yhdenvertaista mahdollisuutta päästä osallisiksi fyysisestä ympäristöstä, joukkoliikenteestä, tieto- ja viestintätekniikoista ja -järjestelmistä sekä muunlaisista tiloista ja palveluista.

Esteetön kaupunki -palkinto jaettiin kolmannen kerran. Ensimmäisenä vuonna palkinto meni Avilaan, Espanjaan (IP/10/1641) ja toisena Salzburgiin, Itävaltaan (IP/11/1492). Sen lisäksi, että palkintolautakunta valitsi voittajan ja kaksi finalistia, tänä vuonna se antoi myös erityismaininnan seuraaville kaupungeille:

- Pamplona Espanjassa sai maininnan esteettömästä kaupunkiympäristöstä ja kestävästä ympäristöpolitiikasta. Pamplona on laatinut paikallisen infrastruktuurin kunnostamisesta nelivuotisen suunnitelman, joka ulottuu myös vanhaan kaupunkiin: jalkakäytäviä on madallettu, leikkikentistä tehty esteettömiä ja iäkkäille ja vammaisille on luotu heille soveltuvia kuntoilumahdollisuuksia. Kaupungin epätasaisilla osuuksilla ongelmia on ratkaistu rampeilla, hisseillä ja kävelysilloilla.

Gdynia Puolassa sai maininnan jatkuvista pyrkimyksistään joukkoliikenteen parantamiseen: nykyisin vammaisilla on esteetön pääsy 97 prosenttiin busseista ja 58 prosenttiin johdinautoista. Kaupunki on myös ottanut käyttöön tietojärjestelmän, joka sisältää pistekirjoituksella laadittuja kuvauksia, sekä sellaisia opasteita, pylväitä ja informaatiotauluja, jotka näkee pyörätuolista.

Bilbao Espanjassa sai maininnan tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä vammaisten hyväksi. Tällaisia palveluita ovat puhelintietopalvelu kuulo- ja puhevaikeuksista kärsiville, simultaanitulkkauslaitteet yleisölle avoimissa virastoissa ja kuulolaitteiden käyttäjille suunnattujen palvelujen parantaminen taustahälyä poistavilla induktiosilmukoilla.

Tallaght Irlannissa sai maininnan innovatiivisista palveluista vammaisten ja vanhusten elämänlaadun parantamiseksi. Niitä ovat esimerkiksi 48 tunnin korjauspalvelu katuja ja jalkakäytäviä varten, tietopalvelut ja esteettömät kävelytiet, kierrätystilat ja kirjastot samoin kuin näkövammaisille eri muodoissa saatavilla olevat kirjat.

Lisätietoja

Esteetön kaupunki

www.accesscityaward.eu

Euroopan komissio: vammaiset

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Eurobarometritutkimus eurooppalaisten asenteista esteettömyyttä kohtaan:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar