Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. detsember 2012

2013. aastal saab puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinna Berliin

Brüssel, 3. detsember 2012. Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding andis täna Berliinile üle auhinna „Access City 2013”. Berliin sai selle auhinna igakülgse strateegilise lähenemisviisi eest kõigile juurdepääsetava linna loomisele. Auhinda annavad koos välja komisjon ja Euroopa puuetega inimeste foorum ning see anti üle iga-aastasel Euroopa puuetega inimeste päeva konverentsil Brüsselis. Auhinna eesmärk on innustada linnu jagama oma kogemusi ja parandama juurdepääsetavust kõigi hüvanguks.

„Puuetega inimeste igapäevaelu häirivad ikka veel paljud takistused, kuid sellised linnad nagu Berliin, näitavad eeskuju, kuidas muuta linnakeskkond kõigile juurdepääsetavaks,” ütles komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Juurdepääsetavus avab uusi ettevõtlusvõimalusi ja võib olla tõeliseks innovatsiooni ja majanduskasvu stiimuliks. Just seepärast on juurdepääsetavus ELi puuetega inimeste strateegia keskne eesmärk ja seepärast valmistame me praegu ette ettepanekuid Euroopa ligipääsetavuse akti kohta, mille ma kavatsen esitada järgmisel aastal.”

Žürii valis Berliini tema strateegilise ja kaasava puuetega inimeste poliitika eest, mille raames on tehtud suuri investeeringuid varem jagatud linna muutmiseks juurdepääsetavaks ja tõketeta keskkonnaks. Žürii tõstis esile Berliini transpordisüsteemi ja investeeringuid, mida on tehtud ümberehitusprojektide raames, et parandada juurdepääsetavust puuetega inimeste jaoks. Berliini mitmekülgne lähenemisviis juurdepääsetavusele kajastub igakülgselt linna eri tegevusvaldkondades ja sellel on otsustajate lai toetus.

Ülejäänud finalistid olid:

Nantes (Prantsusmaa): auhind kõikehõlmava lähenemisviisi eest kõigile juurdepääsetava linna projekteerimisel ja erinevate meetmete eest teadlikkuse suurendamiseks juurdepääsetavuse kohta igapäevaelus. Nantes on investeerinud disainerite ja arhitektide koolitusse ning peab pidevat dialoogi kodanikega, et puuetega inimesed saaksid kohtuda ja luua ühiseid projekte.

Stockholm (Rootsi): valitud tema pikaajalise, kaasava ja universaaldisaini põhimõtet järgiva lähenemisviisi eest. Programmi „Vision Stockholm in 2030” eesmärk on muuta linn, kus 30 % kesklinnast moodustab vesi, kõigile juurdepääsetavaks maailmalinnaks. Selle headeks näideteks on puuetega laste ja täiskasvanute vajadusi arvestavad jalakäijate ülekäigud, üldkasutatavad tualetid ja mänguväljakud.

Euroopa Komisjonil valmis vahetult enne 3. detsembri Euroopa puuetega inimeste päeva värske uuring, mille kohaselt leiavad eurooplased, et puuetega inimestel peab olema võimalus ühiskonnas täiel määral osalemiseks (vt IP/12/1296).

Taustteave

Juurdepääsetavus tähendab, et puudega inimesed pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi samamoodi kui teisedki.

Auhind „Access City award” anti sel aastal välja kolmandat korda. Esimese auhinna sai Hispaania linn Avila (IP/10/1641) ja teise Austria linn Salzburg (IP/11/1492). Lisaks võitjale ja kolmele finalistile märkis žürii ära järgmised linnad:

- Pamplona (Hispaania) juurdepääsetava linnakeskkonna ja jätkusuutliku keskkonnapoliitika eest. Pamplona koostas kohaliku taristu, sh vanalinna renoveerimise nelja aasta plaani: kõnniteed on tehtud madalamaks, ehitatud on juurdepääsetavaid mänguväljakuid ja terviseradasid puuetega ja eakatele inimestele, kaldteed, liftid ja sillad tagavad ligipääsu ebatasastele aladele linnas.

- Gdynia (Poola) pidevate jõupingutuste eest muuta ühistransport kättesaadavaks: 97 % bussidest ja 58 % trollidest on puuetega inimestele juurdepääsetavad. Linn on võtnud kasutusele pimedate kirjas kirjeldustega teabesüsteemi. Kuulutustetulpadele ja teadetetahvlitele pääseb juurde ratastoolidel.

- Bilbao (Hispaania) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise eest puuetega inimeste elu kergendamiseks, sh telefoni-teabeteenus vaegkuuljatele, sünkroontõlke terminalid üldsusele avatud ametiasutustes ning induktiivvastuvõtjad, et kõrvaldada taustamüra ja parandada kuuldeaparaatide kasutajatele suunatud teenuseid.

- Tallaght (Iirimaa) rea innovaatiliste teenuste eest, mis on mõeldud puuetega kodanike, sh eakate inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Näidete hulka kuuluvad tänavate ja kõnniteede parandamine 48 tunni jooksul, teabeteenused, puuetega inimeste vajadusi arvestavad jalgteed, taaskasutamisrajatised ja raamatukogud, kus leidub erinevas formaadis raamatuid vaegnägijatele.

Lisateave

„Access City” auhind

www.accesscityaward.eu

Euroopa Komisjon – puuetega inimesed:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Eurobaromeetri uuring – Juurdepääsetavuse hoiakud ELis:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar