Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. december 2012

Access City-prisen 2013 for handicapvenlighed går til Berlin!

Bruxelles, 3. december 2012 – Europa-Kommissionens næstformand, Viviane Reding, overrakte i dag Access City-prisen til Berlin. Prisen tildeles som anerkendelse af Berlins omfattende og strategiske tilgang til at skabe en tilgængelig by for alle. Konkurrencen arrangeres af Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Handicapforum, og blev præsenteret i anledning af konferencen for den årlige europæiske handicapdag i Bruxelles. Prisen har til formål at tilskynde byerne til at dele ud af deres erfaringer og forbedre tilgængeligheden til gavn for alle.

"Handicappede møder stadig for mange hindringer i hverdagen, men byer som Berlin fører an ved at gøre livet mere tilgængeligt for alle. Øget tilgængelighed giver nye forretningsmuligheder, og kan være en stærk drivkraft for innovation og økonomisk vækst. Det er årsagen til, at tilgængelighed er i centrum for den europæiske handicapstrategi, og derfor er vi i gang med at udarbejde vores forslag til en EU-lov om tilgængelighed, som jeg agter at præsentere næste år," udtaler Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender.

Juryen valgte Berlin pga. byens strategiske og inklusive handicappolitik, der har investeret massivt i udviklingen af et tilgængeligt og forhindringsfrit bymiljø. Juryen fremhævede Berlins transportsystem og investeringer i tilgængelighed for handicappede i genopbygningsprojekter. Berlins omfattende tilgængelighedsstrategi er fuldt integreret i byens øvrige politiske tiltag og støttes bredt blandt dens beslutningstagere.

De øvrige finalister var:

Nantes (Frankrig): belønnet for sin komplette tilgang til et bydesign, hvor der er plads til alle samt for forskellige aktiviteter med formålet at øge opmærksomheden på tilgængelighed i hverdagen. Nantes har investeret i uddannelse af designere og arkitekter, og er i dialog med borgerne om at give handicappede mulighed for at mødes og arbejde på fælles projekter.

Stockholm (Sverige): valgt for sit langvarige og inkluderende arbejde med princippet "design for alle". Kampagnen Vision Stockholm 2030 har til formål at gøre byen, hvor 30 % af det centrale område udgøres af vand, til en tilgængelig by i verdensklasse. Blandt de gode eksempler kan findes tilgængelige fodgængerovergange, offentlige toiletter og legepladser, som muliggør tilgængelighed for børn og forældre med handicap.

Ifølge en ny undersøgelse fra Kommissionen, som blev udsendt forud for den europæiske handicapdag den 3. december (se IP/12/1296), er europæerne stærkt overbeviste om, at handicappede skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre.

Baggrund

"Tilgængelighed" vil sige, at handicappede på lige fod med alle andre har adgang til de fysiske omgivelser, transport, informations- og kommunikationsteknologiske systemer samt andre faciliteter og services.

Dette er den tredje årlige udgave af Access City-prisen. Den første gik til Avila, Spanien (IP/10/1641) og den anden til Salzburg, Østrig (IP/11/1492). Ud over den vindende by og de tre andre finalister, giver juryen i år også særlig omtale til følgende byer:

- Pamplona (Spanien) for et tilgængeligt bymiljø og en bæredygtig miljøpolitik. Pamplona har vedtaget en fireårig plan med henblik på at renovere den lokale infrastruktur, herunder den gamle by. Således er fortove blevet sænket, legepladser og idrætsanlæg for handicappede er blevet oprettet, og ramper, elevatorer og gangbroer gør de bakkede dele af byen tilgængelige.

- Gdynia (Polen) for byens fortsatte bestræbelser på at gøre offentlig transport tilgængelig. 97 % af alle busser og 58 % af alle trolleybusser er nu tilgængelige for handicappede. Byen har også etableret et informationssystem med blindskriftbeskrivelser og gjort skilte og informationstavler tilgængelige for kørestolsbrugere.

- Bilbao (Spanien) for brugen af informations- og kommunikationsteknologi til hjælp for handicappede, herunder en telefonisk informationstjeneste til folk med høre- eller talevanskeligheder, simultantolkningsterminaler i offentlige kontorer og teleslynger til fjernelse af baggrundsstøj for at forbedre servicen for folk med høreapparat.

- Tallaght (Irland) for innovative tjenester der forbedrer livskvaliteten for handicappede og de ældre. Som eksempel kan nævnes en 48-timers reparationsservice til gader og fortove, informationstjenester samt tilgængelige gangstier, genbrugsfaciliteter, biblioteker og bøger til rådighed i forskellige formater til synshandicappede.

For yderligere information

Access City Award

www.accesscityaward.eu

Europa-Kommissionen: "People with disabilities":

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Eurobarometerundersøgelse – Holdninger til tilgængelighed i EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Viviane Redings hjemmeside:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar