Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. decembra 2012

Oseminštirideset držav po svetu je v boju proti spolni zlorabi otrok na internetu združilo moči

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström bo 5. decembra skupaj z ameriškim državnim tožilcem Ericom Holderjem uradno vzpostavila svetovno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok na internetu. Cilj pobude je združiti oblikovalce politik po vsem svetu za lažjo identifikacijo in učinkovitejšo pomoč žrtvam ter za uspešen pregon storilcev. Med udeleženci otvoritvene prireditve bodo ministri in visoki uradniki iz 27 držav članic EU, pridružilo pa se jim bo tudi 21 držav zunaj EU (Albanija, Avstralija, Kambodža, Hrvaška, Gruzija, Gana, Japonska, Moldavija, Črna gora, Nova Zelandija, Nigerija, Norveška, Filipini, Srbija, Republika Koreja, Švica, Tajska, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike in Vietnam).

Države zavezništva se zavezujejo k številnim političnim ciljem. Zaradi okrepljenega mednarodnega sodelovanja bo boj proti spolni zlorabi otrok na internetu še bolj učinkovit.

„Za vsako sliko zlorabljenega otroka se skriva zlorabljen otrok, izkoriščena in nemočna žrtev. Te slike lahko s pošiljanjem prek interneta postanejo večne. Naša odgovornost je zaščititi otroke z vsega sveta in pripeljati storilce pred sodišče, ne glede na to, kje delujejo. A to lahko to dosežemo le, če strnemo vrste in po vsem svetu delujemo bolj intenzivno in bolj usklajeno,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Ta mednarodna pobuda bo okrepila naše skupne vire, da bomo lahko več storilcev pripeljali pred sodišče, da bomo lahko identificirali več otrok žrtev ter da jim bomo lahko zagotovili pomoč in podporo,“ je dodal generalni državni tožilec Holder. „V okviru tega svetovnega zavezništva lahko gradimo na uspehu prejšnjih čezmejnih policijskih operacij, ki so razbile mednarodne pedofilske mreže in zaščitile več otrok sveta.“

Ocenjuje se, da je trenutno na internetu na voljo več kot milijon slik spolno zlorabljenih in izkoriščenih otrok. Po ocenah Urada ZN za droge in kriminal (UNODC) se ta številka letno poveča za 50 000.

Nobena država se proti temu grozovitemu pojavu ne more boriti sama, saj kriminalne mreže ne poznajo meja in izkoriščajo pomanjkljivo izmenjavo informacij in pravne vrzeli, ki obstajajo znotraj držav in med njimi. Zato je mednarodno sodelovanje ključnega pomena za učinkovito preiskavo primerov spolne zlorabe otrok na internetu in za boljšo identifikacijo in pregon storilcev.

Svetovno zavezništvo: Večje prizadevanje za boljše rezultate

V okviru otvoritvene konference se bodo sodelujoče države jutri politično zavezale k uresničitvi več ciljev, in sicer zlasti:

  • povečanju prizadevanja za identifikacijo žrtev in zagotovitev potrebne pomoči, podpore in zaščite žrtev;

  • povečanju prizadevanja za preiskovanje primerov spolne zlorabe otrok na internetu ter za identifikacijo in pregon storilcev;

  • povečanje ozaveščenosti otrok o tveganjih na internetu, vključno s pošiljanjem lastnih slik in metod za navezovanje stikov, ki jih uporabljajo pedofili;

  • zmanjšanje prisotnosti gradiva o zlorabi otrok na internetu in ponovno viktimizacijo otrok.

Države bodo nato na nacionalni ravni uvedle ustrezne ukrepe za njihovo uresničitev in redno poročale.

Ozadje

EU je dosegla napredek na različnih področjih, med drugim tudi s pomočjo ambiciozne zakonodaje za boj proti trgovini z ljudmi (Direktiva 2011/36/EU) in spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (Direktiva 2011/93/EU). Ti direktivi vsebujeta določbe o pregonu storilcev, zaščiti žrtev in preprečevanju kriminala.

Europol redno sodeluje pri mednarodnih policijskih operacijah. Operacija „Rešitev“ je leta 2011 privedla do identifikacije 779 osumljencev po vsem svetu, 250 je bilo aretiranih in 252 otrok zaščitenih. Pogosto preiskovanje zlorab otrok na internetu je ključno za razbitje pedofilskih mrež. Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3), ki bo v okviru Europola v Haagu začel delovati januarja 2013, se bo pri svojem delu osredotočil na gradivo o zlorabi otrok na internetu. Komisija prav tako podpira mrežo INHOPE. Gre za mrežo brezplačnih telefonskih številk v državah EU, ki jih upravljajo nevladne organizacije. Mreža zbira podatke o spletnih straneh s pedofilsko vsebino, tako da jih lahko odstranijo in uvedejo preiskavo (program Varnejši internet).

Vendar je treba narediti še veliko več, in to na svetovni ravni. V okviru svetovnega zavezništva bo boj proti spolni zlorabi otrok na internetu visoko na agendi posameznih držav. To pa bo verjetno vplivalo na izboljšanje virov za boj proti tem kaznivim dejanjem, izboljšali pa se bodo tudi zakonodaje in sodelovanje nacionalnih akterjev po vsem svetu. Oseminštirideset držav je v okviru zavezništva že združilo moči in morda se jih bo pridružilo še več, ko bo svetovno zavezništvo tudi uradno vzpostavljeno.

Konferenca bo pod okriljem belgijske kraljice Paole potekala 5. decembra v Bruslju. Strokovnjaki in strokovni delavci sodelujočih vlad ter predstavniki mednarodnih organizacij in akademskih krogov bodo problem preučili in razpravljali o različnih ciljih politik svetovnega zavezništva. Ministri iz sodelujočih držav, ki se bodo udeležili konference (glej MEMO/12/937), bodo svojo podporo zavezništvu izrazili z deklaracijo.

Prisotnost medijev je dovoljena ob predhodni prijavi. Prosimo, da se v zvezi z morebitno prijavo obrnete na tiskovnega predstavnika (več podrobnosti v nadaljevanju).

Uporabne povezave

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakta:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar