Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 4. decembra 2012

48 krajín na celom svete spojí svoje sily v boji proti zneužívaniu detí online

Dňa 5. decembra komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová a minister spravodlivosti USA Eric Holder spustia činnosť Globálnej aliancie proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Cieľom tejto iniciatívy je zjednotiť všetky rozhodovacie orgány na celom svete, aby bolo možné účinnejšie odhaľovať obete a pomáhať im, ako aj trestne stíhať páchateľov. Na uvedení aliancie do činnosti sa zúčastnia ministri a vysokí úradníci z 27 členských štátov EÚ, ku ktorým sa pripojí aj 21 krajín nepatriacich do EÚ (Albánsko, Austrália, Čierna Hora, Filipíny, Ghana, Chorvátsko, Japonsko, Kambodža, Kórejská republika, Moldavsko, Nigéria, Nórsko, Nový Zéland, Spojené štáty americké, Srbsko, Švajčiarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina a Vietnam).

Krajiny aliancie sa zaväzujú k niekoľkým politickým cieľom. Vďaka zvýšenej medzinárodnej spolupráci bude preto boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online účinnejší.

„Za každou fotografiou zneužívaného dieťaťa je zneužité dieťa, využitá a bezmocná obeť. Ak sa raz takéto fotografie rozšíria po internete, je ťažké ich odstrániť. Našou zodpovednosťou je deti chrániť, a to nezávisle od toho kde žijú, a zároveň súdne stíhať zločincov nech už pôsobia kdekoľvek. Realizovať to môžme jedine tak, že sa spojíme a spoločne vyvinieme intenzívnejšiu a koordinovanejšiu činnosť na celom svete“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

„Táto medzinárodná iniciatíva posilní naše vzájomné zdroje v záujme súdneho stíhania zločincov, odhaľovania väčšieho počtu obetí sexuálneho zneužívania detí a zabezpečenia toho, aby sa im dostala naša pomoc a podpora“, uviedol Holder, minister spravodlivosti USA. „Prostredníctvom tejto globálnej aliancie môžeme stavať na predchádzajúcich cezhraničných operáciách, ktoré rozbili medzinárodné pedofilné siete a ochraňujú viac detí.“

Odhaduje sa, že v súčasnosti je na internete viac ako milión fotografií detí vystavených sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu a podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu pribúda každý rok 50 000 nových.

Žiadna krajina nemôže bojovať proti tomuto strašnému fenoménu sama, keďže kriminálne siete, ktoré za ním stoja, nepoznajú žiadne hranice a využívajú nedostatočnú výmenu informácií a právne medzery, ktoré existujú v rámci krajín alebo medzi krajinami. Z tohto dôvodu má medzinárodná spolupráca zásadný význam z hľadiska účinného vyšetrovania prípadov sexuálneho využívania detí online, ako aj z hľadiska lepšieho odhaľovania a trestného stíhania páchateľov.

Globálna aliancia: Väčšie záväzky pre lepšie výsledky

Zajtra na konferencii, na ktorej sa spustí činnosť uvedenej iniciatívy, zúčastnené krajiny prijmú politické záväzky k realizácii niekoľkých cieľov. Ide predovšetkým o:

  • zvyšovanie úsilia pri odhaľovaní obetí a zabezpečenie toho, aby získali potrebnú pomoc, podporu a ochranu,

  • zintenzívnenie úsilia pri vyšetrovaní prípadov sexuálneho zneužívania detí online a odhaľovaní a trestnom stíhaní páchateľov,

  • zvyšovanie povedomia detí o rizikách súvisiacich s internetom vrátane vytvárania fotografií samých seba a metód tzv. groomingu, ktoré používajú pedofili,

  • znižovanie dostupnosti materiálu obsahujúceho zneužívanie detí online a opätovnej viktimizácie detí.

Krajiny si potom zvolia, ktorú vhodnú akciu uplatnia na vnútroštátnej úrovni, aby uvedené ciele splnili a budú pravidelne predkladať správy.

Súvislosti

Európska únia napredovala na viacerých frontoch, predovšetkým prostredníctvom ambicióznych právnych predpisov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ) a sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ). Tieto právne predpisy sa vzťahujú na páchateľov, ochranu obetí a prevenciu trestnej činnosti.

Europol pravidelne podporuje medzinárodné policajné operácie. V roku 2011 viedla operácia Rescue k odhaleniu 779 podozrivých na celom svete, pričom sa počas nej zatklo 250 z nich a 252 detí sa dostalo do bezpečia. Vyšetrovanie zneužívania detí online je často kľúčovým vodítkom pri rozbíjaní sietí páchateľov trestnej činnosti zneužívania detí. Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré sa otvára v januári 2013 v Europole v Haagu, bude osobitne zamerané na materiál obsahujúci zneužívanie detí. Komisia takisto podporuje INHOPE, sieť horúcich liniek zriadených mimovládnymi organizáciami v štátoch EÚ, ktorá zhromažďuje správy o webových stránkach so zneužívaním detí, aby sa mohli odstrániť a vyšetriť (Program bezpečnejší internet).

Je však potrebné vykonať oveľa viac a je nutné to vykonať globálne. Globálna aliancia bude držať boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online vysoko vo svojich vnútroštátnych programoch/agende. Je pravdepodobné, že to na oplátku zlepší zdroje venované boju proti tejto trestnej činnosti, právne predpisy a spoluprácu vnútroštátnych síl na celom svete. 48 krajín v súčasnosti spája svoje sily a je možné, že sa ich pridá viac po tom, ako Globálna aliancia začne formálne vyvíjať svoju činnosť.

Konferencia sa uskutoční v Bruseli 5. Decembra pod záštitou jej veličenstva belgickej kráľovnej Paoly. Experti a odborníci z účastníckych vlád ako aj zástupcovia z medzinárodných organizácii a akademici preskúmajú stav problému a prediskutujú rôzne politické ciele globálnej aliancie. Ministri z účastníckych krajín (viď MEMO/12/937) vyjadria svoju podporu aliancii vo forme vyhlásenia.

Prítomnosť médií je možná po predchádzajúcej registrácii, Na tieto účely kontaktujte prosím kanceláriu tlačového hovorcu (kontaktné údaje sú uvedené nižšie).

Užitočné odkazy

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť Cecilie Malmströmovej na Twitteri

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na sociálnej sieti Twitter

Kontaktné osoby :

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar