Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2012

48 landen bundelen wereldwijd de krachten tegen seksueel misbruik van kinderen via het internet

Op 5 december zal Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, samen met de Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder een Wereldwijde Alliantie tegen seksueel misbruik van kinderen via het internet lanceren. Het initiatief moet beleidsmakers over de hele wereld verenigen om slachtoffers beter te kunnen identificeren en begeleiden en daders efficiënter te kunnen vervolgen. Aan de lancering nemen onder meer ministers en hoge ambtenaren van de 27 EU-lidstaten deel, maar ook 21 niet-EU-landen (Albanië, Australië, Cambodja, Kroatië, Georgië, Ghana, Japan, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, de Filippijnen, Servië, de Republiek Korea, Zwitserland, Thailand, Turkije, Oekraïne, de Verenigde Staten van Amerika en Vietnam).

De landen van de alliantie verbinden zich ertoe een aantal beleidsdoelstellingen en ambities te realiseren. Dankzij verhoogde internationale samenwerking zal de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen via het internet efficiënter kunnen worden gevoerd.

"Achter elke afbeelding van kindermisbruik schuilt een misbruikt kind, een uitgebuit en hulpeloos slachtoffer. Wanneer deze afbeeldingen online circuleren, kunnen zij voor altijd voortbestaan. Het is onze verantwoordelijkheid kinderen te beschermen, waar ze ook leven, en criminelen voor het gerecht te brengen, waar ze ook actief zijn. De enige manier om dat te bereiken, is samen te werken met het oog op intensievere en beter gecoördineerde actie wereldwijd", verklaarde EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

"Dit internationale initiatief zal onze gemeenschappelijke middelen versterken, wat ons in staat zal stellen meer daders voor het gerecht te brengen, meer slachtoffers van seksueel kindermisbruik te identificeren, en te garanderen dat zij onze hulp en ondersteuning krijgen," verklaarde de Amerikaanse minister van Justitie Holder. "Via deze wereldwijde alliantie kunnen we voortbouwen op het succes van voorgaande grensoverschrijdende politieoperaties die internationale pedofilienetwerken hebben ontmanteld en kunnen we meer kinderen waar dan ook ter wereld beschermen."

Volgens schattingen circuleren momenteel meer dan één miljoen afbeeldingen van kinderen die onderworpen worden aan seksueel misbruik en uitbuiting. Volgens UNODC komen daar elk jaar 50 000 nieuwe afbeeldingen van kindermisbruik bij.

Geen enkel land kan de strijd tegen dit vreselijke fenomeen alleen voeren. De criminele netwerken die erachter schuilgaan, kennen immers geen grenzen en maken misbruik van het gebrek aan informatie-uitwisseling en de juridische lacunes die binnen en tussen landen bestaan. Daarom is internationale samenwerking cruciaal om gevallen van seksueel kindermisbruik via het internet doeltreffend te onderzoeken en overtreders beter te kunnen identificeren en vervolgen.

Wereldwijde Alliantie: grotere toezeggingen voor betere resultaten

Morgen op de openingsconferentie zullen de deelnemende landen politieke toezeggingen doen om een aantal doelstellingen na te streven, met name:

  • Opdrijven van de inspanningen om slachtoffers te identificeren en te verzekeren dat zij de nodige hulp, steun en bescherming krijgen;

  • Opdrijven van de inspanningen om gevallen van seksueel kindermisbruik via het internet te onderzoeken en overtreders te identificeren en vervolgen;

  • Sensibiliseren van kinderen rond de risico's van het internet, waaronder het zelf maken van afbeeldingen en door pedofielen gebruikte 'lokmethodes';

  • Verminderen van de beschikbaarheid van kindermisbruikmateriaal en van het risico dat kinderen meermaals slachtoffer worden.

Landen kunnen dan bepalen welke de gepaste, op lokaal niveau te nemen maatregelen zijn om deze doelstellingen te bereiken en regelmatig verslag uitbrengen.

Achtergrond

De EU heeft op heel wat fronten vooruitgang geboekt, niet het minst via ambitieuze wetgeving ter bestrijding van mensenhandel (Richtlijn 2011/36/EU) en seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (Richtlijn 2011/93/EU). Deze wetgeving heeft betrekking op de vervolging van overtreders, bescherming van slachtoffers en misdaadpreventie.

Europol ondersteunt regelmatig internationale politieoperaties. In 2011 leidde "Operation Rescue" tot de identificatie van 779 verdachten over de hele wereld; 250 daarvan werden gearresteerd en 252 kinderen werden in veiligheid gebracht. Vaak is het onderzoek naar kindermisbruik via het internet de sleutel voor het ontmantelen van netwerken van daders van kindermisbruik. Het Europees cybercriminaliteitscentrum (EC3), dat in januari 2013 bij Europol in Den Haag wordt geopend, zal kindermisbruikmateriaal op het internet bovenaan op zijn agenda plaatsen. De Commissie ondersteunt eveneens INHOPE, een netwerk van door ngo's gerunde hotlines in EU-staten dat rapporten over websites met kindermisbruik verzamelt zodat deze kunnen worden verwijderd en onderzocht (Safer Internet Programme).

Toch moet er nog veel meer worden gedaan, en dit wereldwijd. De Wereldwijde Alliantie zal de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen via het internet hoog op de nationale agenda's houden. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot meer middelen voor de bestrijding van deze misdaden en een betere wetgeving en samenwerking van nationale instanties wereldwijd. Momenteel bundelen 48 landen de krachten, en dat kunnen er veel meer worden na de formele lancering van de Wereldwijde Alliantie.

De conferentie zal op 5 december in Brussel plaatsvinden onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola van België. Experten en deskundigen van deelnemende regeringen, alsook vertegenwoordigers van internationale organisaties en academici, zullen de toestand van het probleem onderzoeken en de verschillende beleidsdoelstellingen van de Wereldwijde Alliantie bespreken. De aanwezige ministers van de deelnemende landen (zie MEMO/12/937) zullen hun steun aan de Alliantie uitdrukken in de vorm van een verklaring.

Persaanwezigheid is toegestaan na registratie. Gelieve het bureau van de woordvoerder te contacteren om te registreren (zie verder voor details).

Nuttige links

De website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström via Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

Contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar