Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. decembrī

48 pasaules valstis apvienojas, lai cīnītos pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

ES Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma kopā ar ASV ģenerālprokuroru Eriku Holderu 5. decembrī atklās Pasaules aliansi pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Šīs iniciatīvas mērķis ir apvienot lēmumu pieņēmējus no visas pasaules, lai labāk identificētu cietušos un palīdzētu viņiem, kā arī sauktu pie atbildības vainīgos. Atklāšanā piedalīsies ministri un augsta līmeņa amatpersonas no 27 ES dalībvalstīm, kā arī pārstāvji no 21 ārpussavienības valstīm (Albānijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Filipīnām, Ganas, Gruzijas, Horvātijas, Japānas, Jaunzēlandes, Kambodžas, Korejas Republikas, Melnkalnes, Moldovas, Nigērijas, Norvēģijas, Serbijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas un Vjetnamas).

Ar šo iniciatīvu alianses valstis apņemas īstenot virkni politikas mērķu un uzdevumu. Pateicoties pieaugušajai starptautiskajai sadarbībai, cīņa pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē kļūs vēl efektīvāka.

"Aiz katra attēla, kurā redzama vardarbība pret bērnu, stāv reāls bērns – vardarbīgi izmantots un bezpalīdzīgs upuris. Kad šie attēli tiek izplatīti internetā, tie var pastāvēt mūžīgi. Mūsu pienākums ir pasargāt bērnus, lai kur viņi dzīvotu, un saukt noziedzniekus pie atbildības, lai kur tie darbotos. Vienīgais veids, kā to panākt, ir apvienoties intensīvākam un labāk koordinētam darbam pasaules mērogā," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

"Šī starptautiskā iniciatīva stiprinās mūsu savstarpējos resursus un palīdzēs saukt pie atbildības vairāk vainīgo, identificēt vairāk bērnu, kas ir seksuālas vardarbības upuri, un nodrošināt, ka viņi saņem mūsu palīdzību un atbalstu," sacīja ģenerālprokurors Holders. "Ar šo pasaules mēroga aliansi mēs varam attīstīt iepriekšējo pārrobežu policijas operāciju panākumus, kuru rezultātā tika pārtraukta starptautisko pedofilu tīklu darbība, un pasargāt vēl vairāk pasaules bērnu."

Tiek lēsts, ka šobrīd tiešsaistē ir pieejams vairāk nekā viens miljons seksuālai vardarbībai un izmantošanai pakļauto bērnu attēlu. Saskaņā ar UNODC datiem katru gadu parādās 50 000 jaunu attēlu, kuros redzama vardarbība pret bērniem.

Neviena valsts nespēj patstāvīgi cīnīties ar šo briesmīgo parādību, jo noziedzīgu tīklu darbībai nav robežu un tie izmanto informācijas apmaiņas trūkumus, kā arī normatīvo aktu nepilnības un nesaskanības, kas pastāv starp valstīm. Tādēļ starptautiskā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, lai efektīvi izmeklētu gadījumus, kuros notika seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, un labāk identificētu likumpārkāpējus un sauktu tos pie atbildības.

Pasaules alianse: lielākas saistības labāku rezultātu sasniegšanai

Rīt atklāšanas konferences laikā iesaistītās valstis uzņemsies politiskas saistības konkrētu mērķu sasniegšanā, proti:

  • veltīt lielākas pūles upuru identificēšanai un nodrošināt, ka tie saņem nepieciešamo palīdzību, atbalstu un aizsardzību;

  • veltīt lielākas pūles, lai izmeklētu gadījumus, kuros notiek seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē, identificētu un sauktu pārkāpējus pie atbildības;

  • palielināt bērnu izpratni par riskiem tiešsaistē, tostarp par bērnu pašu izgatavotajiem attēliem un pedofilu izmantotajām "iedraudzināšanas" metodēm;

  • samazināt materiāla, kas satur seksuālu vardarbību pret bērniem, pieejamību tiešsaistē un gadījumu skaitu, kad bērni atkārtoti kļūst par noziedzīgu nodarījumu upuriem.

Pēc tam valstis izraudzīsies attiecīgos valsts līmenī veicamos pasākumus šo mērķu sasniegšanai un regulāri atskaitīsies par paveikto.

Vispārīga informācija

ES ir guvusi panākumus cīņā vairākās frontēs, jo īpaši izstrādājot vērienīgus tiesību aktus cilvēku tirdzniecības apkarošanas (Direktīva 2011/36/ES) un seksuālas vardarbības, kā arī seksuālas izmantošanas pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu jomā (Direktīva 2011/93/ES). Šie tiesību akti attiecas uz vainīgo saukšanu pie atbildības, cietušo aizsardzību un noziedzības novēršanu.

Eiropols regulāri atbalsta starptautiskās policijas operācijas. Rescue operācijas ietvaros 2011. gadā visā pasaulē tika identificētas 779 personas, par kurām ir aizdomas, 250 personas tika aizturētas un 252 bērniem nodrošināta aizsardzība. Gadījumu, kuros notiek vardarbība pret bērniem tiešsaistē, izmeklēšana bieži vien ir svarīgs posms bērnu izmantošanas tīklu organizatoru darbības pārtraukšanā. Eiropas kibernoziegumu centrs (EC3), kas tiks atklāts 2013. gada janvārī Eiropolā, Hāgā, savā darbībā galveno uzsvaru liks uz materiāliem par vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Tāpat Komisija atbalsta ES dalībvalstu palīdzības līniju tīklu INHOPE, kas apkopo ziņojumus par tīmekļa vietnēm ar materiāliem par vardarbību pret bērniem, lai turpmāk tās varētu slēgt un izmeklēt to darbību (Drošāka interneta programma).

Tomēr vēl joprojām ir daudz darāmā, un darbība nepieciešama pasaules mērogā. Pasaules alianse padarīs cīņu pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē par vienu no prioritārajām programmām iesaistīto valstu nacionālajā līmenī. Tas savukārt veicinās šo noziegumu apkarošanai paredzēto resursu, tiesību aktu pilnveidošanu un valsts iestāžu sadarbību pasaules mērogā. Pašlaik 48 valstis ir apvienojušas spēkus, bet vēl vairāk valstu var pievienoties Pasaules aliansei pēc tās oficiālās atklāšanas.

Konference norisināsies Briselē, 5. decembrī ar Viņas Majestātes Beļģijas karalienes Paolas atbalstu. Eksperti un praktizējošie speciālisti no iesaistīto valstu valdībām, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvji un akadēmiķi izskatīs pašreizējo situāciju šajā jomā un apspriedīs dažādus Pasaules alianses politikas mērķus. Ministri no iesaistītajām valstīm (sk. MEMO/12/937) deklarācijas formā izteiks savu apstiprinājumu Alianses darbībai.

Plašsaziņas līdzekļu klātbūtne ir atļauta pēc iepriekšējās reģistrācijas. Lai reģistrētos, lūdzam sazināties ar preses pārstāvja biroju (sīkāka informācija norādīta zemāk).

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Kontaktinformācija:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar