Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 n, gruodžio 4 d.

48 pasaulio šalys telkia jėgas kovai su seksualine prievarta prieš vaikus internete

Gruodžio 5 d. už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström ir JAV teisingumo ministras Erikas Holderis įsteigs Pasaulinę kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjungą. Iniciatyvos tikslas – suvienyti viso pasaulio sprendimų priėmėjus, kad būtų geriau nustatomos ir remiamos aukos, patraukiami baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėliai. Steigiamojoje konferencijoje dalyvaus 27 ES valstybių narių ministrai ir aukšto rango pareigūnai, prie jų taip pat prisijungs 21 ES nepriklausančių šalių (Albanijos, Australijos, Kambodžos, Kroatijos, Gruzijos, Ganos, Japonijos, Moldovos, Juodkalnijos, Naujosios Zelandijos, Nigerijos, Norvegijos, Filipinų, Serbijos, Korėjos Respublikos, Šveicarijos, Tailando, Turkijos, Ukrainos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vietnamo) atstovai.

Sąjungos šalys įsipareigoja siekti įvairių politikos uždavinių ir tikslų. Tarptautinei bendrijai glaudžiau bendradarbiaujant, kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete bus veiksmingesnė.

„Už kiekvienos pornografinės vaiko nuotraukos slypi prievartą patyręs vaikas, išnaudota, bejėgė auka. Pasklidusios internete, tokios nuotraukos gali išlikti visam laikui. Mūsų pareiga – apsaugoti vaikus, kad ir kur jie gyventų, o nusikaltėlius paduoti teismas, kad ir kur jie būtų. Vienintelis būdas tai padaryti – susiburti stipresnei, geriau koordinuojamai kovai pasaulyje“, – teigė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström.

„Ši tarptautinė iniciatyva suteiks mums visiems daugiau galimybių paduoti teisman daugiau nusikaltėlių, nustatyti daugiau seksualinę prievartą patyrusių vaikų ir užtikrinti, kad jie sulauktų mūsų pagalbos bei paramos“, – tvirtino teisingumo ministras Erikas Holderis. Susivieniję į pasaulinę sąjungą, galime remtis ankstesnėmis sėkmingomis tarpvalstybinėmis policijos operacijomis, per kurias išardyti tarptautiniai pedofilų tinklai, ir apsaugoti daugiau pasaulio vaikų.“

Apytikriais skaičiavimais, šiuo metu internete yra per milijoną seksualinę prievartą patyrusių ir išnaudojamų vaikų nuotraukų. UNODC duomenimis, kiekvienais metais internetas pasipildo 50 000 naujų pornografinių vaikų nuotraukų.

Nė viena šalis negali su šiuo siaubingu reiškiniu kovoti viena, nes už jo slypintys nusikaltėlių tinklai nepaiso jokių sienų ir išnaudoja nepakankamą šalių keitimąsi informacija bei jose ir tarp jų egzistuojančias teisines spragas. Štai kodėl tarptautinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus, kad būtų tinkamai tiriami seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejai ir geriau nustatomi bei patraukiami baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėliai.

Pasaulinė sąjunga: didesni įsipareigojimai siekiant geresnių rezultatų

Rytoj per steigiamąją konferenciją šalys prisiims politinius įsipareigojimus siekti įvairių tikslų:

  • dėti daugiau pastangų, kad būtų nustatytos aukos, ir užtikrinti, kad jos gautų reikiamą paramą, pagalbą ir apsaugą;

  • dėti daugiau pastangų, kad būtų ištirti seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejai ir nustatyti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėliai;

  • labiau informuoti vaikus apie internete tykančius pavojus, pavyzdžiui, kai vaikas pats įkelia savo nuotraukų, ir apie pedofilų taikomus prisijaukinimo metodus;

  • šalinti iš interneto vaikų tvirkinimo medžiagą ir užkirsti kelią, kad vaikai dar kartą netaptų aukomis.

Šalys ketina apsispręsti, kokių priemonių imtis nacionaliniu lygmeniu tikslams įgyvendinti, ir apie tai reguliariai atsiskaityti.

Pagrindiniai faktai

ES padarė pažangą įvairiose srityse – iš dalies dėl to, kad priėmė plataus užmojo teisės aktus, kuriais siekia kovoti su prekyba žmonėmis (Direktyva 2011/36/ES) ir su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu bei vaikų pornografija (Direktyva 2011/93/ES). Šiais teisės aktais reglamentuojamas nusikaltėlių patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, aukų apsauga ir nusikalstamumo prevencija.

Tarptautines policijos operacijas reguliariai remia Europolas. 2011 m. per įvairiose šalyse surengtą gelbėjimo operaciją nustatyta 779 įtariamųjų, sulaikyti 250 asmenys ir apsaugota 252 vaikų. Neretai būtent seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejų tyrimas padeda išardyti nusikaltėlių tinklus. Daug dėmesio vaikų tvirkinimo medžiagai internete skirs 2013 m. sausio mėn. Hagoje pradėsiantis veikti Europolo padalinys Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras. Komisija taip pat remia INHOPE, NVO administruojamų ES valstybių pagalbos linijų tinklą, kuris renka pranešimus apie vaikų pornografijos svetaines ir jais remdamasis tokias svetaines šalina bei atlieka tyrimus (programa „Safer Internet“).

Tačiau reikia nuveikti dar daugiau – pasauliniu mastu. Pasaulinė sąjunga sieks, kad kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete ir toliau būtų vienas svarbiausių valstybių darbotvarkės klausimų. Tikėtina, kad tai savo ruožtu paskatins valstybes skirti daugiau lėšų kovai su šiais nusikaltimais, priimti daugiau šios srities teisės aktų ir glaudžiau bendradarbiauti pasauliniu mastu. Šiandien jėgas sutelkia 48 šalys, tačiau, sąjungą oficialiai įteisinus, gali prisijungti daugiau šalių.

Konferencija vyks gruodžio 5 d. Briuselyje, kuruojant Jos Didenybei Belgijos karalienei Paolai. Iniciatyvoje dalyvaujančių šalių vyriausybių ekspertai ir specialistai, taip pat tarptautinių organizacijų atstovai ir mokslininkai apsvarstys šioje srityje susiklosčiusią padėtį ir įvairius pasaulinės sąjungos politikos tikslus. Į konferenciją atvyksiantys iniciatyvoje dalyvaujančių šalių ministrai (žr. MEMO/12/937) padarys pareiškimą, kuriame išreikš pritarimą sąjungai.

Konferencijoje dalyvauti norintys žiniasklaidos atstovai turi užsiregistruoti. Šiuo tikslu reikia kreiptis į atstovo spaudai tarnybą (daugiau informacijos pateikta toliau).

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström „Twitter“ žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD „Twitter“ žinutes

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar