Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4.12.2012

48 maata yhdistää voimansa verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Sisäasioista vastaava EU:n komissaari Cecilia Malmström käynnistää 5. joulukuuta yhdessä Yhdysvaltain oikeusministerin Eric Holderin kanssa maailmanlaajuisen kumppanuuden verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Aloitteen tarkoituksena on saada maailman päättäjät toimimaan yhdessä, jotta hyväksikäytön uhrit voidaan tunnistaa paremmin ja heitä voidaan helpommin auttaa ja jotta hyväksikäyttäjät saadaan asetettua syytteeseen. Kumppanuuden käynnistävässä konferenssissa on mukana ministereitä ja korkean tason virkamiehiä 27:stä EU:n jäsenvaltiosta ja 21:sta EU:n ulkopuolisesta maasta (Albaniasta, Australiasta, Filippiineiltä, Georgiasta, Ghanasta, Japanista, Kambodžasta, Korean tasavallasta, Kroatiasta, Moldovasta, Montenegrosta, Nigeriasta, Norjasta, Serbiasta, Sveitsistä, Thaimaasta, Turkista, Ukrainasta, Uudesta-Seelannista, Vietnamista ja Yhdysvalloista).

Kumppanuuteen kuuluvat maat ovat sitoutuneet moniin tavoitteisiin. Lisääntyneen kansainvälisen yhteistyön ansiosta verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta tulee tehokkaampaa.

Jokainen lasten hyväksikäyttöön liittyvä kuva on otettu hyväksikäytetystä ja avuttomasta lapsiuhrista. Kun kuvat lähetetään verkkoon, niiden poistaminen sieltä voi olla mahdotonta. Lasten suojeleminen ja rikollisten saattaminen oikeuteen kaikkialla maailmassa on meidän vastuullamme ja se onnistuu ainoastaan yhdistämällä voimamme tehokkaampien ja paremmin koordinoitujen maailmanlaajuisten toimien toteuttamiseksi”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi.

”Tällä kansainvälisellä aloitteella tehostetaan yhteisiä resurssejamme, jotta enemmän hyväksikäyttäjiä saatetaan oikeuteen, tunnistetaan enemmän lasten seksuaalisen hyväksikäytön uhreja ja varmistetaan, että he saavat apua ja tukea”, oikeusministeri Holder sanoi. ”Tämän kansainvälisen kumppanuuden avulla voimme hyödyntää toiminnassamme aiempia rajatylittäviä poliisioperaatioita, joilla on menestyksekkäästi hajotettu kansainvälisiä pedofiiliverkostoja, ja suojella useampia lapsia koko maailmassa”, oikeusministeri Holder totesi.

Verkossa arvioidaan tällä hetkellä olevan yli miljoona kuvaa seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston kohteena olevista lapsista. UNDOCin mukaan joka vuosi lisätään 50 000 uutta kuvaa.

Mikään maa ei voi torjua tätä kauheaa ilmiötä yksin, sillä sen taustalla olevat rikollisverkot ylittävät valtioiden rajat ja käyttävät hyväkseen tietojenvaihdon puuttumista ja lainsäädännön porsaanreikiä eri maiden sisällä ja niiden välillä. Tämän vuoksi kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta verkossa esiintyvää lasten hyväksikäyttöä voidaan tutkia tehokkaasti ja hyväksikäyttäjät voidaan paremmin tunnistaa ja asettaa syytteeseen.

Maailmanlaajuisella kumppanuudella parempia tuloksia

Maailmanlaajuisen kumppanuuden käynnistämistä koskevassa konferenssissa osallistujamaat antavat poliittisia sitoumuksia erityisesti seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • uhrien tunnistamisen tehostaminen ja sen varmistaminen, että he saavat tarvittavan avun, tuen ja suojelun

  • verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisen ja hyväksikäyttäjien tunnistamisen ja syytteeseen asettamisen tehostaminen

  • verkossa esiintyvistä vaaroista kertominen lapsille, mukaan luettuina lasten itsensä ottamissa kuvissa piilevät riskit ja pedofiilien käyttämät verkkohoukuttelumenetelmät

  • verkossa esiintyvän lasten hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin saatavuuden ja lasten uudelleen hyväksikäytön kohteeksi joutumisen vähentäminen.

Maat valitsevat soveltuvat toimet, joilla kyseiset tavoitteet saavutetaan kansallisella tasolla ja raportoivat edistymisestään säännöllisesti.

Taustaa

EU on saavuttanut paljon edistystä lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa. Se on antanut kunnianhimoisia säädöksiä rikollisten syytteeseen asettamisesta, uhrien suojelusta ja rikosten ehkäisystä: direktiivillä 2011/36/EU torjutaan ihmiskauppaa ja direktiivillä 2011/93/EU lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, seksuaalista riistoa ja lapsipornografiaa.

Europol antaa säännöllistä tukea kansainvälisille poliisioperaatioille. Vuonna 2011 operaatio Rescue johti 779 epäillyn tunnistamiseen maailmanlaajuisesti, 250 pidätettiin ja 252 lasta pelastettiin. Usein verkossa esiintyvän hyväksikäytön tutkiminen johtaa lasten hyväksikäyttäjien verkostojen hajottamiseen. Tammikuussa 2013 Europolissa Haagissa toimintansa aloittava Euroopan verkkorikostorjuntakeskus (EC3) keskittyy verkossa esiintyvän lasten hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin tutkimiseen. Komissio tukee myös INHOPEa, joka on EU-valtioissa toimiva valtiosta riippumattomien järjestöjen vihjelinjaverkosto. INHOPE kokoaa tietoja lasten hyväksikäyttöön liittyvistä verkkosivustoista, jotta ne voitaisiin poistaa ja tutkia (Safer Internet -ohjelma).

Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä ja toimien on oltava maailmanlaajuisia. Maailmanlaajuinen kumppanuus tulee pitämään verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tärkeällä sijalla maiden toimintasuunnitelmissa. Tämä puolestaan on omiaan lisäämään näiden rikosten torjuntaan kohdennettavia varoja, parantamaan lainsäädäntöä ja eri maiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä 48 maata ovat yhdistäneet voimavaransa ja lisää maita voi liittyä joukkoon, kun maailmanlaajuinen kumppanuus käynnistetään virallisesti.

Konferenssi järjestetään Brysselissä 5.12 Hänen Majesteettinsa Belgian kuningatar Paolan suojeluksessa. Osallistujamaiden asiantuntijat, kansainvälisten järjestöjen edustajat ja tutkijat tarkastelevat ongelmaa ja keskustelevat maailmanlaajuisen kumppanuuden poliittisista tavoitteista. Osallistujamaiden ministerit (ks. MEMO/12/937) ilmaisevat tukensa kumppanuudelle julistuksen muodossa.

Tiedotusvälineiden läsnäolo edellyttää ilmoittautumista, jonka voi tehdä yhteyshenkilölle.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasiain pääosaston verkkosivut

Sisäasiain pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar