Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPA-KOMMISSIONEN

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. december 2012

48 lande verden over går sammen om at bekæmpe seksuelt misbrug af børn på nettet

Den 5. december lancerer Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender, i samarbejde med den amerikanske justitsminister, Eric Holder, en global alliance mod seksuelt misbrug af børn på nettet. Formålet med initiativet er at samle beslutningstagere over hele verden for bedre at kunne identificere og bistå ofrene og retsforfølge gerningsmændene. Både ministre og højtstående embedsmænd fra EU's 27 medlemslande deltager i lanceringskonferencen, som også har deltagelse af 21 lande uden for EU (Albanien, Australien, Cambodja, Filippinerne, Georgien, Ghana, Japan, Kroatien, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nigeria, Norge, Schweiz, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, USA og Vietnam).

Landene i alliancen forpligter sig til at nå en række politiske mål. Takket være øget internationalt samarbejde vil bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn på nettet derfor blive mere effektiv.

"Bag enhver visualisering af børnemisbrug befinder sig et krænket barn, et udnyttet og hjælpeløst offer. Når disse billeder først cirkulerer på nettet, kan de blive der for evigt. Det er vores ansvar at beskytte børn, uanset hvor de bor, og bringe kriminelle for retten, uanset hvor de opererer. Den eneste måde, hvorpå vi kan muliggøre dette, er ved at gå sammen om en mere intensiv og målrettet indsats på verdensplan," udtaler Cecilia Malmström.

"Dette internationale initiativ vil styrke vores fælles ressourcer til at retsforfølge flere gerningsmænd, identificere flere børn, der udsættes for seksuelt misbrug, og sikre, at de modtager vores hjælp og støtte," udtaler Eric Holder. "Via denne globale alliance kan vi bygge videre på succesen fra tidligere grænseoverskridende politiaktioner, der har optrevlet internationale pædofile netværk, og således beskytte flere af verdens børn."

Det anslås, at der i øjeblikket florerer over en million billeder på nettet af børn, der udsættes for seksuelt misbrug og udnyttelse. Ifølge UNODC bliver der lagt 50 000 nye billeder af misbrugte børn ud på nettet hvert år.

Intet land kan bekæmpe dette frygtelige fænomen alene, da de kriminelle netværk, der står bag, opererer på tværs af grænserne og udnytter manglen på informationsudveksling og de juridiske smuthuller, der findes i og imellem landene. Derfor er et internationalt samarbejde afgørende for effektivt at kunne efterforske sager om seksuelt misbrug af børn på nettet og for bedre at kunne identificere og retsforfølge gerningsmændene.

En global alliance: flere forpligtelser for bedre resultater

Ved lanceringskonferencen i morgen vil de deltagende lande politisk forpligte sig til at opnå en række mål, bl.a.

  • At fremme bestræbelserne på at identificere ofrene og sikre, at de får den nødvendige hjælp, støtte og beskyttelse

  • At styrke efterforskningsindsatsen i sager om seksuelt misbrug af børn på nettet og identificere og retsforfølge gerningsmændene

  • At øge børns kendskab til farerne på internettet, f.eks. hvad angår deling af billeder af sig selv og de såkaldte "grooming"-metoder, som de pædofile benytter sig af

  • At mindske tilgængeligheden af børnepornografi på nettet og undgå, at børnene udsættes for nye overgreb.

Idéen er, at landene skal træffe passende foranstaltninger på nationalt plan for at nå målene og regelmæssigt indberette deres resultater.

Baggrund

EU har gjort fremskridt på en række områder, ikke mindst gennem ambitiøs lovgivning til bekæmpelse af menneskehandel (direktiv 2011/36/EU) og seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (direktiv 2011/93/EU). Denne lovgivning omfatter retsforfølgning af gerningsmænd, beskyttelse af ofre og forebyggelse af kriminalitet.

Europol assisterer jævnligt ved internationale politiaktioner. I 2011 førte operation Rescue til identifikationen af 779 mistænkte på verdensplan, anholdelsen af 250 personer og sikringen af 252 børn. Ofte fører undersøgelserne af børnemisbrug på nettet til, at bagmændenes netværk optrevles. Det europæiske center for bekæmpelse af it-kriminalitet, som åbner i januar 2013 ved Europol i Haag, vil primært koncentrere sig om børnepornografi på nettet. Kommissionen støtter også INHOPE, et netværk af hotlines, der drives af ikke-statslige organisationer i EU-lande, og som indsamler rapporter om hjemmesider med billeder af børnemisbrug, så de kan lukkes og undersøges (programmet for et sikrere internet).

Der er dog stadig meget mere at gøre, og det skal ske globalt. Den globale alliance vil sikre, at kampen mod seksuelt misbrug af børn på nettet sættes højt på de nationale dagsordener. Dette vil sandsynligvis medføre en forhøjelse af de ressourcer, der er afsat til bekæmpelse af disse forbrydelser og forbedre lovgivningen og samarbejdet mellem de nationale kræfter på verdensplan. 48 lande har nu indledt et samarbejde, og flere kan slutte sig til, når først den globale alliance officielt lanceres.

Konferencen finder sted i Bruxelles den 5. december, og har dronning Paola af Belgien som protektor. Eksperter og andre fagfolk fra de deltagende regeringer samt repræsentanter fra internationale organisationer og forskere vil undersøge den nuværende situation og drøfte de forskellige politiske målsætninger for den globale alliance. Ministre fra de deltagende lande (se MEMO/12/937) vil tilslutte sig alliancen ved en erklæring.

Medierne er velkomne til at deltage. Registrering er dog nødvendig og kan ske ved at rette henvendelse til talspersonens kontor (se nedenfor).

Nyttige links

Cecilia Malmströms hjemmeside

Følg Cecilia Malmström på Twitter

GD for Indre Anliggenders hjemmeside

Følg GD for Indre Anliggender på Twitter.

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar