Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. prosince 2012

Proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu bude společně bojovat 48 zemí z celého světa

Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová a americký ministr spravedlnosti Eric Holder zahájí 5. prosince konferenci Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu. V rámci této aliance mají političtí činitelé z celého světa spojit své síly tak, aby se zlepšilo vyhledávání obětí, aby se těmto obětem dostávalo lepší pomoci a aby pachatelé, kteří se zneužívání dopouštějí, byli řádně staveni před soud. Oficiálního zahájení iniciativy se zúčastní ministři a vysocí činitelé ze všech 27 členských států EU a také zástupci dalších 21 zemí (Albánie, Austrálie, Černé Hory, Filipín, Ghany, Gruzie, Chorvatska, Japonska, Jižní Koreje, Kambodže, Moldavska, Nigérie, Norska, Nového Zélandu, Spojených států amerických, Srbska, Švýcarska, Thajska, Turecka, Ukrajiny a Vietnamu).

Země aliance se zavazují k řadě politických cílů. Boj proti zneužívání dětí prostřednictvím internetu se díky intenzivnější mezinárodní spolupráci zefektivní.

„Za každou fotografií či nahrávkou, která zachycuje zneužívání dětí, stojí týrání a vykořisťování bezbranné oběti. Rozšíří-li se takové snímky a videa po internetu, už je nelze nikdy zcela odstranit. Naší odpovědností je chránit všechny děti bez ohledu na to, kde žijí, a stíhat všechny pachatele bez ohledu na to, kde působí. Toho můžeme dosáhnout jedině tak, že začneme spolupracovat v zájmu intenzivnějších a koordinovanějších opatření po celém světě,“ uvedla v této souvislosti komisařka Malmströmová.

Americký ministr Holder vyjádřil přesvědčení, že „tato mezinárodní iniciativa rozšíří naše možnosti, jak stíhat více pachatelů, identifikovat více obětí a zajistit, aby se zneužívaným dětem dostávalo pomoci a opory,“ a dodal: „Prostřednictvím této aliance můžeme stavět na úspěších dřívějších přeshraničních policejních operací, při kterých se podařilo rozbít některé mezinárodní sítě pedofilů, a chránit tak ve světě více dětí.“

Odhaduje se, že na internetu je v dnešní době více než milion fotografií a nahrávek pohlavně zneužívaných a vykořisťovaných dětí a podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu jich každým rokem přibývá 50 000.

Proti tomuto hrůznému jevu nemůže žádný stát bojovat sám, jelikož zločinecké sítě, které se zneužívání dětí dopouštějí, neznají hranic a těží z nedostatečné výměny informací a z mezer v zákonech v rámci států i mezi nimi. Pro účinné vyšetřování případů pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím internetu a pro lepší odhalování a stíhání pachatelů má proto zásadní význam mezinárodní spolupráce.

Globální aliance: větší závazky v zájmu lepších výsledků

Na zítřejší zahajovací konferenci se zúčastněné země politicky zaváží ke sledování řady cílů, a sice:

  • ke zintenzivnění snah, pokud jde o vyhledávání obětí a o zajišťování potřebné pomoci, opory a ochrany pro tyto oběti,

  • ke zintenzivnění snah, pokud jde o vyšetřování případů pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím internetu a o odhalování a soudní stíhání jeho pachatelů,

  • k zvýšení informovanosti dětí o nebezpečích na internetu, včetně upozornění na pořizování snímků sebe sama a na různé metody, které pedofilové u dětí používají k navázání kontaktu za účelem pohlavního zneužití,

  • k omezení dostupnosti internetového materiálu, na kterém je zneužívání dětí zachyceno, a k omezení opětovné viktimizace dětí.

Následně by si země zvolily vhodná opatření, která za účelem splnění těchto cílů přijmou, a o situaci by podávaly pravidelné zprávy.

Souvislosti

Evropská unie dosáhla pokroku v několika oblastech, zejména pak svými ambiciózními předpisy pro boj proti obchodu s lidmi (směrnice 2011/36/EU) a proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (směrnice 2011/93/EU). V těchto předpisech je ošetřeno soudní stíhání pachatelů, ochrana obětí a předcházení trestné činnosti.

Evropský policejní úřad (Europol) pravidelně podporuje mezinárodní policejní operace. V roce 2011 vedla operace „Rescue“ k odhalení 779 podezřelých z celého světa (250 osob bylo zatčeno) a dostala do bezpečí 252 dětí. Vyšetřování případů zneužívání dětí prostřednictvím internetu je často klíčovým vodítkem k rozbití sítí pachatelů, kteří se této trestné činnosti dopouštějí. Internetový materiál zachycující zneužívání dětí bude hlavním předmětem zájmu Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, jež bude v lednu 2013 otevřeno při Europolu v Haagu. Komise také podporuje síť linek důvěry, které provozují nevládní organizace v členských státech EU. Tato síť s názvem INHOPE shromažďuje oznámení o internetových stránkách s materiálem, který zachycuje zneužívání dětí, aby mohly být tyto stránky odstraněny a podrobeny vyšetřování (Program pro bezpečnější internet).

V boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu je však třeba učinit ještě mnohem více, a to na celosvětové úrovni. Globální aliance zajistí, že boj proti tomuto problému zůstane pro státy jednou z hlavních priorit. Díky tomu se pak na celém světě pravděpodobně posílí zdroje, které jsou na boj proti této trestné činnosti vynakládány, a zlepší se právní předpisy a mezinárodní spolupráce mezi bezpečnostními složkami. V tuto chvíli spojuje své síly v alianci 48 zemí a po jejím formálním zahájení se k nim mohou přidat další.

Konference se uskuteční 5. prosince v Bruselu pod záštitou Jejího Veličenstva belgické královny Paoly. Odborníci a zástupci zúčastněných vlád, kteří se danou problematikou zabývají, a zástupci mezinárodních organizací a akademické obce na této akci prozkoumají stav problému a projednají jednotlivé politické cíle aliance. Přítomní ministři ze zúčastněných zemí (viz MEMO/12/937) učiní na konferenci prohlášení, kterým zapojení své země do aliance odsouhlasí.

Přítomnost sdělovacích prostředků je možná po předchozí registraci, kterou zajišťuje kancelář tiskového mluvčího (kontakt viz níže).

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

p. Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar