Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 декември 2012 г.

48 държави по света обединяват сили за борба със сексуалното насилие над деца в интернет

На 5 декември комисарят на ЕС по въпросите на вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом, заедно с главния прокурор на САЩ Ерик Холдър ще обявят създаването на Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет. Целта на инициативата е да се обединят лицата, отговорни за вземането на решения, в целия свят, с оглед по-добро откриване и оказване на помощ на жертвите и за наказателно преследване на извършителите. Сред участниците в откриването са министри и високопоставени служители от 27-те държави—членки на ЕС, към които ще се присъединят още 21 държави извън ЕС (Албания, Австралия, Камбоджа, Хърватия, Грузия, Гана, Япония, Молдова, Черна гора, Нова Зеландия, Нигерия, Норвегия, Филипините, Сърбия, Република Корея, Швейцария, Тайланд, Турция, Украйна, Съединените американски щати и Виетнам).

Държавите от Алианса се ангажират с постигането на редица цели и резултати, свързани с политиката. Благодарение на засиленото международно сътрудничество борбата със сексуалното насилие над деца в интернет ще бъде по-ефективна.

„Зад всяко изображение, показващо насилие над дете, стои по едно малтретирано дете, една експлоатирана и безпомощна жертва. Когато тези изображения бъдат публикувани в интернет, те могат да останат там завинаги. Наше задължение е да защитаваме децата, независимо от това къде живеят, и да подведем под отговорност извършителите, независимо от това къде действат. Единственият начин да постигнем това е да обединим усилията си за по-интензивни и по-координирани действия в световен мащаб“, заяви комисарят по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

„Тази международна инициатива ще укрепи общите ни ресурси с цел подвеждане под отговорност на по-голям брой извършители, откриване на по-голям брой жертви на сексуално насилие над деца и гарантиране, че жертвите получават нашата помощ и подкрепа“, заяви главният прокурор, г-н Холдър. „Чрез Глобалния алианс можем да се опрем на успеха на предишните трансгранични полицейски операции, при които бяха разбити международни мрежи на педофили, и да защитим повече деца по света.“

Смята се, че понастоящем в интернет могат да бъдат намерени повече от един милион изображения на деца, подложени на сексуално насилие и експлоатация. Според СНПООН всяка година се добавят 50 000 нови изображения на насилие над деца.

Нито една държава не може да се бори с това ужасно явление сама, тъй като престъпните мрежи зад него не познават граници и се възползват от липсата на обмен на информация и от празнотите в законодателството на национално и международно равнище. Ето защо международното сътрудничество е от решаващо значение за ефективното разследване на случаите на сексуално насилие над деца в интернет и за по-доброто разкриване и наказателно преследване на извършителите.

Глобален алианс: по-големи ангажименти за по-добри резултати

Утре по време на конференцията по откриването участващите държави ще поемат политически ангажименти за преследване на редица цели, а именно:

  • повече работа за откриване на жертвите и за гарантиране, че те получават необходимата помощ, подкрепа и защита;

  • повече работа за разследване на случаи на сексуално насилие над деца в интернет и за разкриване и наказателно преследване на извършителите;

  • повишаване на осведомеността на децата за рисковете в интернет, в т.ч. за снимките, които си правят самите деца, и за методите за „сприятеляване“, използвани от педофилите;

  • намаляване на наличието на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в интернет и на евентуалните по-нататъшни посегателства над деца, вече станали жертва на такова насилие.

Впоследствие държавите ще изберат какви подходящи действия да предприемат на национално равнище за постигането на тези цели и ще докладват редовно.

Контекст

ЕС отбеляза напредък в редица области, не на последно място чрез амбициозно законодателство за борба с трафика на хора (Директива 2011/36/ЕС) и за борба със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (Директива 2011/93/ЕС). Тези актове обхващат наказателното преследване на извършителите, защитата на жертвите и предотвратяването на престъпността.

Европол редовно подкрепя международни полицейски операции. През 2011 г. операция „Rescue“ доведе до разкриването на 779 заподозрени в целия свят, като бяха арестувани 250 души и бе осигурена защита на 252 деца. Често разследването на сексуално насилие над деца в интернет е от първостепенно значение за разбиването на мрежите на извършителите на такива престъпления. Основният акцент на работата на Европейския център за борба с киберпрестъпността (EC3), който ще бъде открит през януари 2013 г. към Европол в Хага, ще бъдат материалите със сексуално насилие над деца в интернет. Комисията подкрепя също така INHOPE — мрежа от горещи линии, поддържани от НПО в държавите от ЕС, чрез която се събират сигнали за уебсайтове, съдържащи сексуално насилие над деца, за да може те да бъдат отстранени и разследвани (Програма за „по-безопасен интернет“).

Необходимо е обаче да се направи още много, и то в световен мащаб. Глобалният алианс ще позволи борбата срещу сексуалното насилие над деца в интернет да остава на челно място в дневния ред на отделните държави. Това от своя страна вероятно ще доведе до увеличаване на ресурсите, предназначени за борба с тези престъпления, до подобряване на законодателството и на сътрудничеството на националните органи за сигурност в световен мащаб. Понастоящем 48 държави обединяват своите усилия, но след официалното откриване на Глобалния алианс към тях може да се присъединят и други.

Конференцията ще се проведе в Брюксел на 5 декември под патронажа на Н.В. Кралица Паола от Белгия. Експерти и практикуващи специалисти от участващите правителства, както и представители на международни организации и на академичните среди ще разгледат проблема и ще обсъдят различните цели на политиката на Глобалния алианс. Министрите на държавите участнички, които ще присъстват, (вж. MEMO/12/937) ще изразят своята подкрепа за Алианса под формата на декларация.

Присъствието на медии е разрешено с предварителна регистрация. За да се регистрирате, моля, свържете се със службата на говорителя (за подробности вж. по-долу).

Полезни връзки

Уеб страница на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уеб страница на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar