Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL SL

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 3. prosinca 2012.

Pomorska politika: Komisija predstavlja novu strategiju za Jadransko i Jonsko more

Europska komisija donijela je pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko more čiji je cilj poticanje pametnog, održivog i sveobuhvatnog rasta u regiji. Strategija se temelji na četiri stupa: jače plavo gospodarstvo, zdraviji morski okoliš, sigurniji pomorski prostor i odgovorne ribolovne aktivnosti. Nastavlja se na Komisijinu inicijativu „Plavi rast” i Limassolsku izjavu o morskom i pomorskom programu za rast i radna mjesta koju su nedavno donijeli ministri EU-a. Cilj je inicijative da more postane žarište inovacija, gospodarskih mogućnosti i napretka za sve zemlje koje ga okružuju.

Povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „S obzirom na europsku perspektivu zemalja zapadnog Balkana kretanje ljudi, robe i usluga Jadranskim i Jonskim morem sigurno će se povećati. Očuvanje morskih staništa i osiguranje održivog razvoja regije bit će izazov na koji se moramo pripremiti. Veselim se doprinosu svih zainteresiranih strana i zajedničkom razvoju detaljnog plana za buduće djelovanje.”

U novoj se strategiji prepoznaje dosadašnje djelovanje raznih organizacija u tom području, ali i naglašava potreba za pojačanom suradnjom. Za poticanje prekograničnih partnerstava i usmjeravanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih sudionika prema zajedničkim ciljevima koristit će se postojeći resursi, strukture i propisi. Kao prva inicijativa ove vrste u mediteranskom morskom bazenu, strategija će pridonijeti razvoju plavoga gospodarstva morskog bazena usklađivanjem mehanizama financiranja i isporuke.

Utvrđena su određena prioritetna područja, primjerice:

  • poticanje stvaranja pomorskih klastera i istraživačkih mreža te razvoj strategija istraživanja kako bi se potakle inovacije

  • poboljšanje vještina i povećanje mobilnosti radne snage uz veću transparentnost kvalifikacija

  • poboljšanje prometnih veza razvojem integrirane, niskougljične pomorske prometne mreže u cijeloj regiji koja će se temeljiti na potražnji, posebno vodeći računa o povezanosti otoka

  • pružanje podrške održivom razvoju obalnog i pomorskog turizma s naglaskom na inovacijama i zajedničkim prodajnim strategijama i proizvodima

  • stvaranje novih radnih mjesta i poslovnih prilika u akvakulturi istraživanjem i inovacijama

  • smanjenje količine otpadaka u moru i poboljšanje upravljanja otpadom na obalnim područjima

  • osuvremenjivanje ribolovnih aktivnosti boljom usklađenošću s propisima, zaštitom, prijenosom informacija i suradnjom u području provedbe i kontrole.

Strategija će biti provedena 2013. uz pomoć akcijskog plana koji će se razviti u suradnji s dionicima iz regije. Stoga Komisija poziva sve zainteresirane, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, da predlože konkretne aktivnosti. Poziv je upućen nakon niza radionica za veliki broj sudionika koje su održane u Grčkoj, Italiji i Sloveniji tijekom 2012.

Nova strategija dio je sveobuhvatne integrirane pomorske politike EU-a koja već obuhvaća pomorske strategije za Baltičko more i Atlantski ocean, a mogla bi postati i osnova za razvoj šire makroregionalne strategije koju su jadranske i jonske države spremne razviti.

Hrvatska i Komisija zajednički će predstaviti strategiju 6. prosinca na konferenciji u Zagrebu (vidi http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=9036).

Pozadina

Jadransko more i susjedno Jonsko more važno su pomorsko i morsko područje u Europi, međutim prilično se razlikuju u području gospodarstva, okoliša i kulture. Gospodarski i društveni odnosi među zemljama i regijama oduvijek su bili intenzivni, a sada ih je dodatno učvrstio postupak pristupanja EU-u kroz koji prolaze zemlje zapadnog Balkana. Međutim, postojeće pomorske veze ne ispunjavaju potrebe mobilnosti građana, poduzeća i turista, a usprkos bogatoj pomorskoj tradiciji i znanju, inovacije donose samo polagani napredak pomorskoga gospodarstva. Nadalje, morski i obalni ekosustavi suočavaju se s brojnim izazovima u području okoliša te sve jačom urbanizacijom i prometom. Klimatske promjene i njezine posljedice sve više prijete obalnim područjima.

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/index_en.htm

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar