Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες ώστε οι ιστότοποι της διοίκησης να καταστούν προσβάσιμοι σε όλους

Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ θα μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιούν διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες για αναζήτηση εργασίας, ταξινόμηση αυτοκινήτου, υποβολή φορολογικής δήλωσης και αίτησης για έκδοση διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης, χάρη στους νέους κανόνες που πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τη διεθνή ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Η πρόταση της Επιτροπής για έκδοση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δημόσιου τομέα εισηγείται, από το τέλος του 2015, την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων ενωσιακών χαρακτηριστικών προσβασιμότητας για 12 είδη ιστοτόπων. Η υποχρεωτική εφαρμογή της προσβασιμότητας θα αφορά βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η κοινωνική ασφάλιση και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία, την αναζήτηση εργασίας, αιτήσεις εγγραφής στο πανεπιστήμιο και έκδοση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών (βλ. παράρτημα για τον πλήρη κατάλογο). Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα διευκρινίζουν επίσης τι σημαίνει προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό (τεχνικές προδιαγραφές, μεθοδολογία αξιολόγησης, υποβολή εκθέσεων, δοκιμές από τα κάτω προς τα επάνω), ενώ οι κυβερνήσεις θα ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τους κανόνες σε όλες τις υπηρεσίες, και όχι μόνο τον κατάλογο όσων είναι υποχρεωτικές.

Βασικοί ωφελημένοι από τη σημερινή πρόταση θα είναι 80 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης με ειδικές ανάγκες και 87 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας άνω των 65 ετών. Για παράδειγμα, άτομα με προβλήματα όρασης θα μπορούν να ακούν την περιγραφή των εικόνων όταν χρησιμοποιούν πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής θα βλέπουν γραπτές λεζάντες για αρχεία ήχου, ενώ θα καταστεί δυνατή η διερεύνηση όλων των τμημάτων ενός ιστότοπου μέσω πληκτρολογίου, καθώς και με το ποντίκι του υπολογιστή.

Εφόσον εφαρμοστεί, η σημερινή πρόταση μπορεί να ανοίξει μια ευρωπαϊκή αγορά ιστοπροσβασιμότητας εκτιμώμενης αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία σήμερα αξιοποιεί μόλις το 10% των δυνατοτήτων της. Οι καινοτομίες που πρόκειται να ενεργοποιηθούν με την πρόταση θα βελτιώσουν επίσης τη διαδικτυακή εμπειρία όλων των χρηστών του διαδικτύου μέσω βελτιωμένης λειτουργικότητας και χαμηλότερου κόστους παροχής της.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Τώρα πλέον σχεδόν όλοι μας εξαρτώμαστε από την πρόσβαση στο διαδίκτυο στην καθημερινή ζωή μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και όλοι έχουμε το δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση στις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες. Με την παρούσα πρόταση το δικαίωμα αυτό δεν θα παραμείνει απλώς μια ιδέα, αλλά θα γίνει πραγματικότητα. Θα προκύψουν καλύτερες συνθήκες στην αγορά, περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ θα είναι φθηνότερο για τις κυβερνήσεις να καταστήσουν τις ιστοσελίδες τους προσβάσιμες.

Ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού φόρουμ ατόμων με αναπηρία, συντάσσεται με την Επιτροπή στην έκκλησή της να σημειωθεί πρόοδος: «Το Ευρωπαϊκό φόρουμ ατόμων με αναπηρία χαιρετίζει τις προτάσεις για θέσπιση νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των δημόσιων ιστοτόπων, δεδομένου ότι θα συμβάλει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη και την άμεση πρόσβαση των 80 εκατομμυρίων πολιτών με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ·την χαιρετίζει, επίσης, ως πρώτο βήμα για την άρση όλων των εμποδίων στην πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτύου στην ενιαία αγορά»

Ενιαίο σύνολο κανόνων προσβασιμότητας σημαίνει ότι οι προγραμματιστές θα μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος προσαρμογής και επιπλοκές. Η προτεινόμενη οδηγία θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 2014 να έχουν θέσει σε ισχύ εθνικούς κανόνες και κανονισμούς. 21 κράτη μέλη διαθέτουν ήδη εθνικούς νόμους ή μέτρα για την ιστοπροσβασιμότητα, αλλά η πρόοδος είναι αργή.

Με τη σημερινή πρόσκληση, η Επιτροπή ανταποκρίθηκε σήμερα στη δράση 64 του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και στο άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD).

Ιστορικό

Η τρέχουσα κατάσταση του δημόσιου τομέα όσον αφορά την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι δεινή. Μόλις το ένα τρίτο των 761.000 ιστοσελίδων του δημόσιου τομέα και των κυβερνήσεων στην Ευρώπη είναι πλήρως προσβάσιμες, παρά την ύπαρξη τεχνικών λύσεων, μερικές από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί με ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας στη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας.

Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται σε αρχές και τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή ιστοτόπων, έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες, ιδίως σε άτομα με αναπηρία1. Υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες και τεχνολογικά ουδέτερες κατευθύνσεις στο πεδίο αυτό: τα κριτήρια επιτυχίας και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης επιπέδου ΑΑ στην έκδοση 2.0 των κατευθυντήριων γραμμών για την ιστοπροσβασιμότητα (WCAG 2.0) από την κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web Consortium, W3C). Ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που περιλαμβάνει την ιστοπροσβασιμότητα με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές εκπονείται στο πλαίσιο της «εντολής 376 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» και θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο ήδη από το 2014.

Ανάμεσα στα παραδείγματα έρευνας χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ περιλαμβάνεται το έργο WAI-Age, που εξετάζει τις ειδικές ανάγκες γηρασκόντων χρηστών και τροφοδότησε την αναθεώρηση της WCAG 2.0.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις, τον κλάδο και τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού φόρουμ ατόμων με αναπηρία, για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις υφιστάμενες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις δαπάνες που έχουν γίνει για την ιστοπροσβασιμότητα των δημόσιων ιστοτόπων και για την επιτάχυνση της θέσπισης και της εφαρμογής αυτών των βασικών κανόνων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περισσότερα στοιχεία περί προσβασιμότητας ιστοτόπων του δημόσιου τομέα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Άτομα με αναπηρία:

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου – Στάσεις ως προς την προσβασιμότητα στην ΕΕ:

Ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου

Ιστότοπος της κας Neelie Kroes

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Παράρτημα 1

Ιστότοποι που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του σχεδίου οδηγίας της ΕΕ περί προσβασιμότητας των ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα

 • Φορολογία εισοδήματος: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού

 • Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας

 • Παροχές κοινωνικής ασφάλισης: επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή άμεση καταβολή), φοιτητικά επιδόματα.

 • Προσωπικά έγγραφα: διαβατήριο ή άδεια οδήγησης

 • Ταξινόμηση οχημάτων

 • Αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας

 • Δήλωση στην αστυνομία, π.χ. σε περίπτωση κλοπής

 • Δημόσιες βιβλιοθήκες, π.χ. κατάλογοι και εργαλεία έρευνας

 • Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικού γέννησης ή γάμου

 • Εγγραφή σε τριτοβάθμια ή πανεπιστημιακή σχολή

 • Αναγγελία αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας

 • Υπηρεσίες υγείας: πληροφορίες με διαδραστικό τρόπο σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, διαδικτυακές υπηρεσίες για ασθενείς, ραντεβού.

1 :

Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.


Side Bar