Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 december 2012

Flygsäkerhet: kommissionen uppdaterar listan över svartlistade flygbolag

EU-kommissionen antog i dag den tjugonde uppdateringen av den europeiska listan över flygbolag med verksamhetsförbud eller andra driftsrestriktioner i EU, mer känd som ”svarta listan”. Till följd av allvarliga säkerhetsproblem har flygbolag som godkänts i Eritrea lagts till i listan. Till följd av en förbättrad säkerhetssituation i Mauretanien har det å andra sidan varit möjligt att från listan stryka alla mauretanska flygbolag. Samma sak gäller för det jordanska flygbolaget Jordan Aviation, som också strukits från listan. Framsteg har också noterats i Libyen, men de libyska myndigheterna gick med på att libyska flygbolag inte tillåts trafikera Europa innan de omcertifierats till kommissionens fulla belåtenhet.

– Kommissionen är redo att göra allt den kan för att hjälpa länder som berörs av svarta listan med att bygga upp den tekniska och administrativa kapacitet som krävs för att så snabbt som möjligt lösa problemen på säkerhetsområdet. Jag är glad över att ett land och flera flygbolag har strukits från listan. Det är ett viktigt framsteg. Men säkerheten måste alltid komma först, och vi får inte acceptera några kompromisser på detta område, vilket förklarar beslutet om Eritrea, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas.

Den nya listan ersätter den föregående från april 2012 och finns på kommissionens webbplats1.

Alla mauretanska flygbolag togs bort från listan efter de utomordentliga framsteg de behöriga myndigheterna gjort och med tanke på att kommissionen snart kommer att genomföra ett inspektionsbesök på plats. Framstegen bekräftades vid två framgångsrika besök på plats som genomförts av Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao). Eftersom detta är första gången som ett fullständigt förbud som omfattar alla flygbolag från ett land stryks har Mauretanien åtagit sig att endast tillåta trafik till EU på mycket stränga villkor.

Jordan Aviation som godkänts i Jordanien ströks också från listan efter att framgångsrikt ha åtgärdat de brister som tidigare upptäckts. Dessa förbättringar kunde konstateras vid en bedömning på plats som kommissionen genomförde.

För att förebygga risker var det nödvändigt att svartlista alla flygbolag som godkänts i Eritrea, eftersom det fanns ett olöst säkerhetsproblem som anmälts av Icao och eftersom de behöriga myndigheterna i Eritrea inte vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder.

Intensiva samråd hölls med de civila luftfartsmyndigheterna i Libyen och med den libyska transportministern. Därför har de libyska civila luftfartsmyndigheterna gått med på att bibehålla de frivilliga begränsningarna för alla flygbolag som godkänts i Libyen, och som innebär att de inte får trafikera EU till s dess att de omcertifierats i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Genomförandet av de åtgärder som beslutats av de libyska myndigheterna övervakas noggrant av kommissionen.

EU:s svarta lista har också uppdaterats för att ta bort vissa flygbolag som upphört att existera eller för att ta med nya flygbolag som nyligen grundats i ett antal länder: Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Honduras, Indonesien, Kazakstan, Kirgizistan, Filippinerna och Ruanda. Därför finns inte längre några flygbolag från Ruanda eller Honduras med på listan.

EU-kommissionen erkänner de insatser som gjorts av tillsynsmyndigheterna i Aruba, Indonesien, Libyen, Kazakstan, Kirgizistan, Madagaskar, Filippinerna och Ryssland för att reformera det civila luftfartssystemet och förbättra säkerheten så att de internationella säkerhetsnormerna tillämpas effektivt och konsekvent. Kommissionen är beredd att aktivt ge ytterligare hjälp till dessa reformer, i samarbete med Icao, medlemsstaterna och Easa, så att vissa av dessa länder kan strykas från listan om deras säkerhetssituation förbättrats ytterligare.

EU-kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att de internationella säkerhetsnormerna efterlevs och har gett Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Easa i uppdrag att utföra tekniska stöduppdrag för att hjälpa de behöriga myndigheterna i ett antal stater i deras säkerhetsinsatser.

Kommissionens beslut i dag baseras på det enhälliga yttrandet från flygsäkerhetskommittén, som består av företrädare för de 27 EU-länderna, Kroatien, Norge, Island, Schweiz och Easa.

Bakgrundsinformation

I den uppdaterade europeiska listan ingår alla flygbolag som är certifierade i 20 stater, vilket sammanlagt uppgår till 287 kända flygbolag som har totalt trafikförbud i EU: Afghanistan, Angola, Benin, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Gabon (med undantag av tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag av sex flygbolag), Kazakstan (med undantag av ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Moçambique, Filippinerna, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Sudan, Swaziland och Zambia.

I förteckningen ingår också tre enskilda flygbolag: Blue Wing Airlines från Surinam, Meridian Airways från Ghana och Conviasa från Venezuela.

Dessutom omfattar listan tio flygbolag som omfattas av verksamhetsvillkor och därför tillåts bedriva trafik i EU med strikta begränsningar: Air Astana från Kazakstan samt Afrijet, Gabon Airlines och SN2AG från Gabon, som redan nämnts, Air Koryo från Demokratiska folkrepubliken Korea, Airlift International från Ghana, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines samt Air Madagascar.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar