Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 4. decembra 2012

Varnost v letalstvu: Evropska komisija posodobila evropski varnostni seznam prepovedanih letalskih prevoznikov

Evropska komisija je danes sprejela 20. posodobitev evropskega seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov ali druge omejitve delovanja znotraj EU, bolj znanega pod imenom „evropski varnostni seznam prepovedanih letalskih prevoznikov“. Zaradi številnih varnostnih vprašanj so bili na seznam dodani letalski prevozniki iz Eritreje. V Mavretaniji pa se je stanje na področju varnosti izboljšalo, zato so bili s seznama umaknjeni vsi letalski prevozniki iz te države. Iz istega razloga je bil s seznama umaknjen jordanski letalski prevoznik Jordan Aviation. Napredek je bil opažen tudi v Libiji, vendar so se libijski organi strinjali, da bodo libijski letalski prevozniki dejavnosti v Evropi opravljali šele, ko bodo v skladu z zahtevami Komisije v celoti odpravili pomanjkljivosti.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Komisija bo naredila vse, da bo državam, katerih prevozniki so vključeni na seznam, pomagala kar najhitreje in najučinkoviteje vzpostaviti tehnične in upravne zmogljivosti za odpravljanje težav na področju varnosti. Veseli me, da je bila ena država in nekaj prevoznikov s seznama odstranjenih. To je velik napredek. Ker pa je varnost vedno na prvem mestu in na tem področju ne moremo sklepati kompromisov, je bila sprejeta odločitev o vključitvi Eritreje na seznam.“

Novi seznam nadomešča prejšnjega, ki je bil sprejet aprila 2012, in je na voljo na spletišču1 Komisije.

S seznama so bili odstranjeni vsi letalski prevozniki iz Mavretanije, saj so pristojni organi dosegli izjemen napredek, obstaja pa tudi možnost, da Komisija v kratkem opravi preverjanje na kraju samem. Napredek sta potrdili tudi dve uspešni misiji na kraju samem, ki ju je opravila Mednarodna organizacija za civilno letalstvo. Ker je tokrat prvič umaknjena prepoved opravljanja letov za vse letalske prevoznike iz posamezne države, so se mavretanski organi zavezali, da bodo lete v Unijo dovolili le ob upoštevanju strogih pogojev.

Prav tako je bil s seznama umaknjen jordanski prevoznik Jordan Aviation, saj so bile prej odkrite pomanjkljivosti uspešno odpravljene. Odpravo pomanjkljivosti je potrdila ocena na kraju samem, ki jo je opravila Komisija.

Zaradi preprečitve tveganj je bila potrebna prepoved opravljanja letov za vse letalske prevoznike iz Eritreje, saj je Mednarodna organizacija za civilno letalstvo poročala o varnostnih težavah, pristojni organi Eritreje pa niso sprejeli primernih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.

Opravljena so bila intenzivna posvetovanja z libijskimi organi za civilno letalstvo in libijskim ministrom za promet. Libijski organi za civilno letalstvo so na podlagi teh pogajanj pristali na ohranitev prostovoljnih omejitev, ki veljajo za vse letalske prevoznike z dovoljenjem v Libiji in jim prepovedujejo lete v EU, dokler letalski prevozniki v celoti ne odpravijo pomanjkljivosti v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi. Komisija bo še naprej pozorno spremljala izvajanje ukrepov, ki so jih sprejeli libijski organi.

S posodobitvijo evropskega varnostnega seznama prepovedanih letalskih družb so bili odstranjeni tudi nekateri letalski prevozniki, ki ne obstajajo več, in dodani novi prevozniki, ki so bili pred nedavnim ustanovljeni v različnih državah: Republiki Kongo, Demokratični republiki Kongo, Ekvatorialni Gvineji, Hondurasu, Indoneziji, Kazahstanu, Kirgizistanu, Filipinih in Ruandi. Tako letalskih prevoznikov iz Ruande in Hondurasa ni več na seznamu.

Komisija je priznala prizadevanja organov za nadzor varnosti Arube, Indonezije, Libije, Kazahstana, Kirgizistana, Madagaskarja, Filipinov in Rusije, da bi reformirali sistem civilnega letalstva in predvsem izboljšali varnost za zagotovitev, da se mednarodni varnostni standardi izvajajo učinkovito in dosledno. Komisija je v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo, državami članicami EU in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu še naprej pripravljena te reforme aktivno podpirati, da bo nekaterim izmed teh držav pomagala, da bodo po nadaljnjem izboljšanju položaja na področju varnosti odstranjene s seznama.

Komisija ostaja v celoti zavezana podpiranju boljšega izpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, kadar koli je to mogoče. Zato je pooblastila Evropsko agencijo za varnost v letalstvu za izvajanje misij za tehnično pomoč pristojnim organom številnih držav pri njihovem prizadevanju za večjo varnost.

Današnja odločitev Komisije temelji na soglasnem mnenju Odbora za varnost v zračnem prometu, ki ga sestavljajo predstavniki 27 držav članic EU, Hrvaške, Norveške, Islandije, Švice in Evropske agencije za varnost v letalstvu.

Osnovne informacije

Na posodobljenem evropskem varnostnem seznamu prepovedanih letalskih družb so vsi letalski prevozniki (tj. 287 znanih prevoznikov), certificirani v 20 državah, ki jim je v celoti prepovedano opravljati lete v Evropsko unijo; gre za prevoznike iz Afganistana, Angole, Benina, Republike Kongo, Demokratične republike Kongo, Džibutija, Ekvatorialne Gvineje, Eritreje, Gabona (razen treh letalskih prevoznikov, ki lahko opravljajo lete pod določenimi pogoji in omejitvami), Indonezije (razen šestih prevoznikov), Kazahstana (razen enega prevoznika, ki lahko opravlja lete pod določenimi pogoji in omejitvami), Kirgizistana, Liberije, Mozambika, Filipinov, Sierre Leone, São Toméja in Principa, Sudana, Svazija in Zambije.

Na seznamu so tudi trije posamezni letalski prevozniki: Blue Wing Airlines iz Surinama, Meridian Airways iz Gane in Conviasa iz Bolivarske republike Venezuele.

Poleg tega je na seznamu tudi deset letalskih prevoznikov, za katere veljajo omejitve delovanja in lahko zato opravljajo lete v Evropsko unijo le pod strogimi pogoji: že omenjeni Air Astana iz Kazahstana ter Afrijet, Gabon Airlines in SN2AG iz Gabona, poleg tega pa še Air Koryo iz Demokratične ljudske republike Koreje, Airlift International iz Gane, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines in Air Madagascar.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar