Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 grudnia 2012 r.

Bezpieczeństwo lotnicze: Komisja aktualizuje europejski wykaz bezpieczeństwa dotyczący linii lotniczych

Komisja Europejska zaktualizowała dziś po raz dwudziesty europejski wykaz obejmujący przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów na terytorium Unii Europejskiej, zwany również unijnym wykazem bezpieczeństwa lotniczego. Ze względu na istotne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa do wykazu dodano przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Erytrei. Z kolei z uwagi na poprawę sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa, która nastąpiła w Mauretanii, możliwe stało się wykreślenie z wykazu wszystkich przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w tym państwie. To samo miało miejsce w przypadku jordańskiego przewoźnika Jordan Aviation, który również został wykreślony z wykazu. Odnotowano także postępy w Libii, lecz władze libijskie przystały na to, by przewoźnicy libijscy nie mogli wykonywać przewozów do Europy, dopóki cały proces ich ponownej certyfikacji nie zostanie zakończony w sposób niebudzący zastrzeżeń Komisji.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: „Komisja gotowa jest dołożyć wszelkich starań, aby pomóc krajom objętym wykazem bezpieczeństwa w rozwijaniu potencjału technicznego i administracyjnego celem umożliwienia im jak najszybszego i sprawnego pokonania wszelkich problemów w dziedzinie bezpieczeństwa. Cieszę się, że jeden kraj i kilka linii lotniczych zostało wykreślonych z wykazu. To istotny postęp. Bezpieczeństwo stawiamy jednak zawsze na pierwszym miejscu i w tej dziedzinie nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy, stąd decyzja w sprawie Erytrei.".

Nowy wykaz zastępuje poprzedni, przyjęty w kwietniu 2012 r., i jest dostępny na stronie internetowej Komisji1.

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane w Mauretanii zostali wykreśleni z wykazu dzięki wyjątkowym postępom osiągniętym przez właściwe organy i ze względu na planowaną wkrótce wizytę kontrolną na miejscu, która zostanie przeprowadzona przez Komisję. Postępy te zostały potwierdzone podczas dwóch pomyślnie zakończonych inspekcji przeprowadzonych na miejscu przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Ponieważ jest to pierwszy przypadek, gdy uchyla się całkowity zakaz dotyczący wszystkich przewoźników lotniczych z danego państwa, Mauretania zobowiązała się do zezwalania na loty do Unii jedynie na ściśle określonych warunkach.

Przewoźnik Jordan Aviation, posiadający certyfikat wydany w Jordanii, również został wykreślony z wykazu w wyniku pomyślnego wyeliminowania wcześniej stwierdzonych uchybień. Te postępy potwierdziły się podczas oceny na miejscu przeprowadzonej przez Komisję.

Aby zapobiec ryzyku, konieczne było wprowadzenie zakazu wykonywania przewozów przez wszystkich przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Erytrei, ze względu na nierozstrzygnięte zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, o którym powiadomiła ICAO, oraz z uwagi na brak odpowiednich środków ograniczających ryzyko oczekiwanych od właściwych organów Erytrei.

Przeprowadzono intensywne konsultacje z libijskim urzędem lotnictwa cywilnego oraz libijskim ministrem transportu. W ich wyniku libijski urząd lotnictwa cywilnego zgodził się utrzymać dobrowolne ograniczenia obowiązujące w stosunku do wszystkich przewoźników lotniczych posiadających koncesje wydane w Libii, które to ograniczenia uniemożliwiają im wykonywanie lotów do UE, dopóki nie zostanie przeprowadzona pełna ponowna certyfikacja tych przewoźników zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Wdrażanie środków ustalonych przez władze Libii będzie nadal ściśle monitorowane przez Komisję.

Zaktualizowano również europejski wykaz bezpieczeństwa lotniczego w celu wykreślenia niektórych przewoźników, którzy zaprzestali działalności, lub dodania nowych przewoźników niedawno powstałych w szeregu krajów: na Filipinach, w Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Hondurasie, Indonezji, Kazachstanie, Kirgistanie, Republice Konga i Rwandzie. W związku z powyższym w wykazie nie figurują już żadni przewoźnicy z Rwandy ani Hondurasu.

Komisja docenia również starania organów nadzorujących bezpieczeństwo na Arubie i Filipinach oraz w Indonezji, Libii, Kazachstanie, Kirgistanie, Madagaskarze i Rosji na rzecz reformy systemu lotnictwa cywilnego, a zwłaszcza na rzecz poprawy bezpieczeństwa w celu zagwarantowania skutecznego i jednolitego stosowania międzynarodowych norm w tym zakresie. Komisja jest gotowa udzielać tym reformom dalszego aktywnego wsparcia we współpracy z ICAO, państwami członkowskimi UE i EASA, aby umożliwić niektórym z tych krajów wykreślenie z wykazu, gdy sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa ulegnie dalszej poprawie.

Komisja nadal stawia sobie za cel wspieranie ściślejszego, w miarę możliwości, przestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa i upoważniła Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) do przeprowadzenia szeregu technicznych wizyt doradczych, mających na celu wsparcie starań właściwych organów szeregu państw na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Dzisiejsza decyzja Komisji została podjęta w oparciu o jednomyślną opinię Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele 27 państw członkowskich UE, Chorwacji, Norwegii, Islandii, Szwajcarii i EASA.

Kontekst

Zaktualizowany europejski wykaz bezpieczeństwa lotniczego obejmuje wszystkich przewoźników posiadających certyfikaty wydane w następujących 20 państwach (łącznie 287 znanych przewoźników lotniczych), podlegających całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej: Afganistan, Angola, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Filipiny, Gabon (z wyjątkiem trzech przewoźników, których działalność podlega ograniczeniom i warunkom), Gwinea Równikowa, Indonezja (z wyjątkiem sześciu przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika, którego działalność podlega ograniczeniom i warunkom), Kirgistan, Republika Konga, Liberia, Mozambik, Sierra Leone, Suazi, Sudan, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Zambia.

Wykaz obejmuje również trzech indywidualnych przewoźników: Blue Wing Airlines z Surinamu, Meridian Airways z Ghany i przewoźnika Conviasa z Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Ponadto wykaz obejmuje 10 przewoźników lotniczych podlegających ograniczeniom w wykonywaniu przewozów, którym w związku z tym zezwolono na wykonywanie lotów do UE na ściśle określonych warunkach: Air Astana z Kazachstanu oraz wspomniane uprzednio Afrijet, Gabon Airlines i SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines i Air Madagascar.

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar