Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2012

Luchtvaartveiligheid: De Commissie werkt de Europese "zwarte lijst" van luchtvaartmaatschappijen bij

De Europese Commissie heeft vandaag de twintigste versie goedgekeurd van de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd of waaraan binnen de Europese Unie operationele beperkingen zijn opgelegd, beter bekend als "de zwarte lijst" van de EU op het gebied van veiligheid van de luchtvaart. Wegens het bestaan van belangrijke veiligheidsvraagstukken zijn alle luchtvaartmaatschappijen met een Eritrese vergunning aan de lijst toegevoegd. Daarentegen konden alle luchtvaartmaatschappijen die in Mauritanië zijn geregistreerd, van de lijst worden geschrapt omdat de veiligheidssituatie daar is verbeterd. Datzelfde gold ook voor de Jordaanse luchtvaartmaatschappij Jordan Aviation, die ook van de lijst is geschrapt. Libië heeft eveneens merkbare vooruitgang geboekt, maar de Libische autoriteiten vonden zelf ook dat het beter was de Libische luchtvaartmaatschappijen nog niet toe te staan op Europa te vliegen zolang de Europese Commissie nog niet volledig tevreden is over de veiligheid van deze maatschappijen en zij niet over een nieuwe vergunning beschikken.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: “De Commissie is bereid haar uiterste best te doen om landen die op de zwarte lijst staan te helpen de nodige technische en administratieve capaciteit op te bouwen om de problemen op het gebied van veiligheid zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Ik ben blij dat één land en verscheidene luchtvaartmaatschappijen van de lijst zijn geschrapt. De vooruitgang is aanzienlijk maar de veiligheid moet altijd vooropstaan, en wij vinden dat je op dat gebied ook niet mag schipperen; vandaar ons besluit over Eritrea."

De nieuwe zwarte lijst vervangt de vorige, van april 2012, en kan worden geraadpleegd op de website1 van de Commissie.

Alle luchtvaartmaatschappijen die een Mauritaanse vergunning hebben, zijn van de lijst geschrapt dankzij de uitzonderlijke vorderingen die de bevoegde autoriteiten hebben geboekt en dankzij het vooruitzicht van een controle ter plaatse die de Commissie binnenkort zal uitvoeren. Dat vooruitgang was geboekt, is geconstateerd tijdens twee succesvolle missies ter plaatse door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organisation ‑ ICAO). Aangezien dit de eerste keer is dat een algeheel exploitatieverbod voor alle luchtvaartmaatschappijen van een land wordt geschrapt, heeft Mauritanië zich ertoe verbonden vluchten op de Europese Unie slechts onder strikte voorwaarden toe te staan.

Jordan Aviation, met een Jordaanse vergunning, werd ook van de lijst geschrapt dankzij het feit dat het de eerder geïdentificeerde tekortkomingen met succes heeft weten op te lossen. Dat er sprake was van verbetering is geconstateerd tijdens een beoordeling ter plaatse door de Commissie.

Om risico's uit te sluiten moest voor alle luchtvaartmaatschappijen met een Eritrese vergunning een exploitatieverbod worden afgegeven vanwege een nog bestaande veiligheidswaarschuwing van de ICAO en vanwege het ontbreken van passende risicobeperkende maatregelen door de bevoegde Eritrese autoriteiten.

Met de Libische burgerluchtvaartautoriteiten en met de Libische minister van Vervoer heeft intensief overleg plaatsgevonden. Als gevolg daarvan hebben de Libische burgerluchtvaartautoriteiten erin toegestemd de vrijwillige beperkingen voor alle luchtvaartmaatschappijen met een Libische vergunning te handhaven, waardoor deze maatschappijen geen vluchten meer mogen uitvoeren op de EU totdat zij weer een volledige vergunning hebben gekregen overeenkomstig de internationale veiligheidsnormen. De uitvoering van de maatregelen waartoe de Libische autoriteiten hebben besloten, blijft onderworpen aan specifiek toezicht door de Commissie.

De Europese "zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen" is ook bijgewerkt om een aantal opgeheven luchtvaartmaatschappijen te schrappen of om nieuwe maatschappijen toe te voegen die kort geleden in een aantal landen zijn opgericht. Het gaat om luchtvaartmaatschappijen uit de volgende landen: de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Equatoriaal Guinea, Honduras, Indonesië, Kazachstan, Kirgizië, de Filipijnen en Rwanda. Als gevolg daarvan staan er geen maatschappijen uit Rwanda en Honduras meer op de lijst.

Tot slot erkent de Commissie de inspanningen die de veiligheidsautoriteiten van Aruba, Indonesië, Libië, Kazachstan, Kirgizië, Madagaskar, de Filippijnen en Rusland hebben geleverd om hun burgerluchtvaartsysteem te verbeteren en op die manier te waarborgen dat de internationale veiligheidsnormen daadwerkelijk en consequent worden nageleefd. De Commissie is bereid actief in samenwerking met de ICAO, de EU-lidstaten en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) verdere steun voor deze hervormingen te verlenen om sommige van deze landen op weg te helpen om van de lijst te worden geschrapt wanneer de veiligheidssituatie daar verder is verbeterd.

De Commissie blijft alles in het werk stellen om de naleving van de internationale veiligheidsnormen zoveel mogelijk te ondersteunen en heeft daarom EASA de opdracht gegeven een reeks technische bijstandsmissies uit te voeren om de bevoegde autoriteiten van een aantal landen te helpen bij het verbeteren van de veiligheid.

Het besluit dat de Commissie vandaag heeft genomen, was gebaseerd op het unanieme advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 lidstaten van de EU, Kroatië, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en van EASA.

Achtergrondinformatie

In de bijgewerkte Europese zwarte lijst is aan 287 luchtvaartmaatschappijen uit 20 landen een volledig exploitatieverbod in de Europese Unie opgelegd: Afghanistan, Angola, Benin, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Gabon (met uitzondering van drie maatschappijen, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Indonesië (met uitzondering van zes maatschappijen), Kazachstan (met uitzondering van één maatschappij, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Kirgizië, Liberia, Mozambique, de Filippijnen, Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Soedan, Swaziland en Zambia.

De lijst bevat ook drie individuele maatschappijen: Blue Wing Airlines uit Suriname, Meridian Airways uit Ghana en Conviasa uit de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

De lijst bevat voorts ook tien maatschappijen waaraan exploitatiebeperkingen zijn opgelegd en die dus alleen onder strenge voorwaarden op de EU mogen vliegen: Air Astana uit Kazachstan, Afrijet, Gabon Airlines en SN2AG uit Gabon (zie hierboven), Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea, Airlift International uit Ghana, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines en Air Madagascar.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar