Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 4. decembrī

Lidojumu drošība: Komisija atjaunina nedrošo aviokompāniju Eiropas ”melno sarakstu”

Eiropas Komisija šodien pieņēma 20. atjaunināto redakciju to gaisa pārvadātāju sarakstam, kuriem Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi; šis saraksts labāk pazīstams kā "nedrošo aviokompāniju melnais saraksts". Nopietnu ar drošību saistītu problēmu dēļ jaunajā sarakstā ir iekļauti Eritrejā sertificētie gaisa pārvadātāji. Savukārt pēc tam, kad tika konstatēti uzlabojumi drošības situācijā Mauritānijā, no melnā saraksta varēja svītrot visus šajā valstī sertificētos gaisa pārvadātājus. Tā kā arī Jordānijā tika konstatēti uzlabojumi drošības ziņā, no melnā saraksta varēja svītrot arī Jordānijas gaisa pārvadātāju Jordan Aviation. Zināms progress ir dokumentēts arī Lībijā, tomēr Lībijas iestādes piekrita, ka Lībijas gaisa pārvadātājiem netiek dota atļauja nodrošināt lidojumus uz Eiropu, iekams tie nav pilnībā un atbilstoši Komisijas prasībām īstenojuši korektīvo pasākumu plānu.

Par transportu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: „Komisija netaupīs pūles, lai palīdzētu šajā melnajā sarakstā minētajām valstīm nostiprināt savas tehniskās un administratīvās spējas pārvarēt visas problēmas drošības jomā, cik vien ātri un iedarbīgi iespējams. Esmu gandarīts par to, ka viena valsts un vairākas aviokompānijas no šā saraksta ir svītrotas. Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu. Drošībai vienmēr ir jābūt mūsu prioritātei, un šajā jomā nedrīkst pieļaut nekādus kompromisus, kā to parāda attiecībā uz Eritreju pieņemtais lēmums.”

Jaunais saraksts aizstāj iepriekšējo 2012. gada aprīlī sagatavoto sarakstu un ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē1.

Tā kā Mauritānijas kompetentās iestādes ir sasniegušas priekšzīmīgus rezultātus un tiek plānots, ka Komisija drīzumā varētu veikt verifikācijas apmeklējumu uz vietas, no saraksta svītroti visi Mauritānijā sertificētie gaisa pārvadātāji. Šo sasniegto progresu atzinīgi novērtēja arī divos secīgos apmeklējumos uz vietas, kurus veica Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO). Tā kā šī ir pirmā reize, kad tiek atcelts visiem vienas valsts gaisa pārvadātājiem piemērots pilnīgs darbības aizliegums, Mauritānija ir apņēmusies atļaut veikt lidojumus uz Savienību tikai ar stingriem nosacījumiem.

Pēc tam, kad sekmīgi ir novērsti iepriekš identificētie trūkumi, no saraksta ir svītrots arī Jordānijā sertificētais gaisa pārvadājumu uzņēmums Jordan Aviation. Šādus uzlabojumus konstatēja Komisijas veiktajā apmeklējumā uz vietas.

Lai izslēgtu jebkādu risku, bija jānosaka darbības aizliegums visiem Eritrejā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem sakarā ar to, ka ICAO ziņoja par joprojām neatrisinātu drošības problēmu, un to, ka Eritrejas kompetentās iestādes nebija īstenojušas nekādus atbilstošus drošības risku mazinošus pasākumus.

Norisinājās intensīva apspriešanās ar Lībijas civilās aviācijas iestādēm un ar Lībijas transporta ministru. Šo apspriežu rezultātā Lībijas civilās aviācijas iestādes piekrita attiecībā uz visiem Lībijā licencētajiem gaisa pārvadātājiem saglabāt brīvprātīgus ierobežojumus, ar kuriem paredz, ka šie gaisa pārvadātāji nedrīkst veikt lidojumus uz ES tikmēr, kamēr tie nav pilnībā ieviesuši starptautiskajiem drošības standartiem atbilstošu korektīvo pasākumu plānu. Komisijai joprojām ir cieši jāuzrauga Lībijas iestāžu pieņemto pasākumu īstenošana.

Šo Eiropas "melno sarakstu" atjaunināja arī tālab, lai no tā svītrotu vairākus gaisa pārvadātājus, kuri ir izbeiguši savu darbību, vai arī lai tajā pievienotu jaunus nesen nodibinātus gaisa pārvadātājus; runa ir par šādu valstu pārvadātājiem: Kongo Republika, Kongo Demokrātiskā Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Hondurasa, Kazahstāna, Kirgizstāna, Filipīnas un Ruanda. Šo grozījumu rezultātā Ruandā un Hondurasā reģistrētie gaisa pārvadātāji sarakstā vairs nefigurē.

Visbeidzot, Komisija atzinīgi vērtē Arubas, Indonēzijas, Lībijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Madagaskaras, Filipīnu un Krievijas drošības uzraudzības iestāžu centienus reformēt civilās aviācijas sistēmu un ievērojami uzlabot drošību, lai garantētu, ka starptautiskie drošības standarti tiek piemēroti efektīvi un konsekventi. Komisija sadarbībā ar ICAO, ES dalībvalstīm un EASA ir gatava arī turpmāk aktīvi sniegt atbalstu šo reformu īstenošanai, lai palīdzētu vairākām no minētajām valstīm izkļūt no šā saraksta, tiklīdz būs sasniegti drošības uzlabojumi.

Eiropas Komisija ir apņēmusies darīt visu, lai, cik vien iespējams, panāktu sekmīgāku atbilstību starptautiskajiem lidojumu drošības standartiem, un ir pilnvarojusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūru veikt virkni tehniskās palīdzības apmeklējumu, kuru nolūks ir atbalstīt vairāku valstu kompetentās iestādes to centienos uzlabot lidojumu drošību.

Šodien pieņemtais Komisijas lēmums pamatojas uz vienprātīgu atzinumu, ko panāca Aviācijas drošības komiteja, kurā piedalās 27 ES dalībvalstu, Horvātijas, Norvēģijas, Islandes, Šveices un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) pārstāvji.

Vispārīga informācija

Saskaņā ar nedrošo aviokompāniju "melnā saraksta" atjaunināto redakciju pilnīgs darbības aizliegums Eiropas Savienībā noteikts visiem gaisa pārvadātājiem, kas sertificēti 20 valstīs, t. i., kopā 287 zināmiem gaisa pārvadātājiem šādās valstīs: Afganistānā, Angolā, Beninā, Kongo Republikā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Džibutijā, Ekvatoriālajā Gvinejā, Gabonā (izņemot trīs pārvadātājus, kuri drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Indonēzijā (izņemot sešus pārvadātājus), Kazahstānā (izņemot vienu gaisa pārvadātāju, kurš drīkst nodrošināt lidojumus, izvērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Kirgizstānā, Libērijā, Mozambikā, Filipīnās, Sjerraleonē, Santomē un Prinsipi, Sudānā, Svazilendā un Zambijā.

Sarakstā iekļauti arī trīs atsevišķi pārvadājumu uzņēmumi: Blue Wing Airlines, kas reģistrēts Surinamā, Ganas gaisa pārvadājumu uzņēmums Meridian Airways un Venecuēlas Bolivāra Republikas gaisa pārvadātājs Conviasa.

Turklāt sarakstā ir iekļauti 10 gaisa pārvadātāji, kam ir noteikti darbības ierobežojumi, bet kam attiecīgi atļauts veikt lidojumus uz ES ar ļoti stingriem nosacījumiem: Kazahstānas gaisa pārvadātājam Air Astana, Gabonā reģistrētiem uzņēmumiem Afrijet, Gabon Airlines un SN2AG, kā minēts iepriekš, Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas gaisa pārvadātājam Air Koryo, Ganas gaisa pārvadājumu uzņēmumam Airlift International, kā arī Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines un Air Madagascar.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar