Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 4 d., Briuselis

Aviacijos sauga. Komisija atnaujina oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europoje, sąrašą

Šiandien Europos Komisija priėmė dvidešimtą kartą atnaujintą oro vežėjų, kuriems dėl saugos priežasčių Europos Sąjungoje draudžiama vykdyti veiklą arba kurių veiklai Europos Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašą. Dėl svarbių saugos problemų į šį sąrašą įtraukti tos oro susisiekimo bendrovės, kurių pažymėjimai išduoti Eritrėjoje. Kita vertus, pagerėjus saugos padėčiai Mauritanijoje, iš sąrašo buvo galima išbraukti visus oro vežėjus, kurių pažymėjimai išduoti Mauritanijoje. Tas pats pasakytina apie Jordanijos bendrovę „Jordan Aviation“ – ji irgi išbraukta iš minėto sąrašo. Pažanga padaryta ir Libijoje, tačiau Libijos institucijos sutiko, kad Libijos vežėjams nebūtų leidžiama skraidyti į Europą tol, kol Komisijai priimtina tvarka nebus iš naujo išduoti visi pažymėjimai.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Komisija pasirengusi visais įmanomais būdais padėti į sąrašą įtrauktoms šalims didinti techninį pajėgumą ir administracinius gebėjimus, kad jos kuo greičiau ir veiksmingiau įveiktų saugos srities sunkumus. Džiaugiuosi, kad iš sąrašo išbraukta viena šalis ir keletas oro vežėjų. Tai reikšminga pažanga. Tačiau svarbiausia visuomet turi būti sauga, šioje srityje negali būti jokių kompromisų, todėl taip nusprendėme dėl Eritrėjos.“

Komisijos svetainėje1 paskelbtu naujuoju sąrašu pakeičiamas ankstesnis sąrašas, priimtas 2012 m. balandžio mėn.

Iš sąrašo išbraukti visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Mauritanijoje, nes kompetentingos institucijos padarė išskirtinę pažangą ir numatyta, kad netrukus Komisija vyks atlikti patikrinimo vietoje. Minėta pažanga pripažinta per du sėkmingus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) patikrinimus vietoje. Kadangi tai pirmas kartas, kai panaikinamas draudimas visiems valstybės oro vežėjams, Mauritanija įsipareigojo leisti skraidyti į Sąjungą tik laikantis griežtų sąlygų.

Iš sąrašo išbrauktas ir oro vežėjas „Jordan Aviation“, kuriam pažymėjimas išduotas Jordanijoje, nes sėkmingai pašalinti anksčiau nustatyti trūkumai. Šie teigiami pokyčiai patvirtinti Komisijai atliekant vertinimą vietoje.

Siekiant išvengti rizikos, teko uždrausti vykdyti veiklą visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Eritrėjoje, nes ICAO pranešė apie nepašalintą saugos problemą, o Eritrėjos kompetentingos institucijos nesiėmė tinkamų rizikos mažinimo priemonių.

Aktyviai konsultuotasi su Libijos civilinės aviacijos institucijomis ir Libijos susisiekimo ministru. Po konsultacijų Libijos civilinės aviacijos institucijos sutiko visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Libijoje, toliau taikyti savanoriškus apribojimus, kuriais jiems neleidžiama skraidyti į ES tol, kol jiems laikantis tarptautinių saugos standartų nebus išduoti nauji pažymėjimai. Komisija įdėmiai stebės, kaip įgyvendinamos priemonės, kurias taikyti nusprendė Libijos institucijos.

Atnaujinant Europos sąrašą išbraukti kai kurie veiklos nebevykdantys vežėjai ir įrašyta naujų neseniai įsisteigusių vežėjų iš šių šalių: Kongo Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Pusiaujo Gvinėjos, Hondūro, Indonezijos, Kazachstano, Kirgizijos, Filipinų ir Ruandos. Taigi sąraše nebeliko Ruandos ir Hondūro vežėjų.

Komisija taip pat pripažįsta Arubos, Indonezijos, Libijos, Kazachstano, Kirgizijos, Madagaskaro, Filipinų ir Rusijos saugos priežiūros institucijų pastangas pertvarkyti civilinės aviacijos sistemas ir visų pirma užtikrinti, kad saugai padidinti būtų efektyviai ir nuosekliai taikomi tarptautiniai saugos standartai. Komisija, bendradarbiaudama su ICAO, ES valstybėmis narėmis ir Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), yra pasirengusi aktyviai remti šias reformas ir taip padėti kai kurioms iš minėtų šalių pasiekti, kad dar pagerinusios saugos padėtį jos būtų išbrauktos iš sąrašo.

Komisija pasiryžusi, kai įmanoma, prisidėti prie to, kad būtų geriau laikomasi tarptautinių saugos standartų, ir įpareigojo EASA surengti techninės pagalbos vizitus ir įvairių valstybių kompetentingoms institucijoms padėti didinti saugą.

Šiandien priimtas Komisijos sprendimas grindžiamas visais balsais priimta Skrydžių saugos komiteto, kuriame dirba 27 Europos Sąjungos valstybių narių, Kroatijos, Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir EASA atstovai, nuomone.

Pagrindinė informacija

Į atnaujintą oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą ES, sąrašą įtraukti 287 žinomi oro vežėjai, kuriems visiškai uždrausta vykdyti veiklą Europos Sąjungoje – tai yra oro vežėjai, kuriems pažymėjimus yra išdavusios šios 20 valstybių: Afganistanas, Angola, Beninas, Džibutis, Eritrėja, Filipinai, Gabonas (išskyrus tris oro vežėjus, kurių veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Indonezijos (išskyrus šešis oro vežėjus), Kazachstanas (išskyrus vieną oro vežėją, kurio veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Kirgizija, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Liberija, Mozambikas, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Siera Leonė, Sudanas, Svazilandas ir Zambija.

Į sąrašą taip pat įtraukti trys pavieniai oro vežėjai: Surinamo „Blue Wing Airlines“, Ganos „Meridian Airways“ ir Venesuelos Bolivaro Respublikos „Conviasa“.

Be to, į sąrašą įrašyta 10 oro vežėjų, kurių veikla yra apribota, todėl skrydžius į Europos Sąjungą jiems galima vykdyti tik laikantis griežtų sąlygų: pirmiau minėti Kazachstano „Air Astana“ ir Gabono „Afrijet“, „Gabon Airlines“ ir „SN2AG“, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos „Air Koryo“, Ganos „Airlift International“, taip pat „Air Service Comores“, „Iran Air“, „TAAG Angolan Airlines“ ir „Air Madagascar“.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61)


Side Bar