Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. detsember 2012

Lennuohutus: Euroopa Komisjon ajakohastab ELi musta nimekirja lennuettevõtjatest

Euroopa Komisjon võttis täna vastu 20. ajakohastatud nimekirja (nn musta nimekirja) lennuettevõtjatest, kellel on keelatud lennata ELi või kelle suhtes kohaldatakse ELis muid tegevuspiiranguid. Tõsiste ohutusprobleemide tõttu on nimekirja lisatud Eritreas sertifitseeritud lennuettevõtjad. Teisalt on aga nimekirjast kustutatud kõik Mauritaanias sertifitseeritud lennuettevõtjad tänu riigi lennuohutusalase olukorra paranemisele. Sama kehtib ka Jordaania lennuettevõtja Jordan Aviation kohta, kes samuti nimekirjast kustutati. Edusamme on tehtud ka Liibüas, kuid Liibüa ametiasutuste nõusolekul ei tohi riigi lennuettevõtjad lennata ELi enne, kui nad on komisjoni jaoks rahuldavalt ümber sertifitseeritud.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Komisjon teeb kõik selleks, et aidata riikidel, kelle lennuettevõtjad on kantud musta nimekirja, suurendada tehnilist ja haldussuutlikkust ning leida lahendus kõikidele ohutusprobleemidele nii kiiresti ja tõhusalt kui võimalik. On rõõm tõdeda, et üks riik ja mitu lennuettevõtjat on nimekirjast kustutatud. See on suur edasiminek. Ent ohutus peab olema esikohal ja selles küsimuses järeleandmisi teha ei tohi, sestap ka otsus Eritrea lisamise kohta.”

Uue nimekirjaga asendatakse aprillis 2012 koostatud eelmine nimekiri ja sellega saab tutvuda komisjoni veebisaidil1.

Nimekirjast kustutati kõik Mauritaanias sertifitseeritud lennuettevõtjad tänu sealsete pädevate asutuste silmatorkavatele edusammudele ja võttes arvesse komisjoni kavatsust korraldada riigis peatselt kohapealne kontrollkäik. Neid edusamme tunnistas Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) kahe riigis korraldatud eduka missiooni käigus. Kuna see on esimene kord, mil kõiki ühe riigi lennuettevõtjaid hõlmav keeld on tühistatud, kohustus Mauritaania lubama lende ELi üksnes siis, kui täidetud on ranged tingimused.

Tänu varem avastatud puudujääkide kõrvaldamisele kustutati nimekirjast ka Jordaanias sertifitseeritud lennuettevõtja Jordan Aviation. Sealseid edusamme tunnistas komisjon kohapealse hindamise käigus.

Riskide vältimiseks tuli kõikidele Eritreas sertifitseeritud lennuettevõtjatele kehtestada tegevuskeeld, sest veel on lahendamata üks ICAO teatatud ohutusprobleem ja Eritrea pädevad asutused ei ole võtnud piisavaid parandusmeetmeid.

Toimusid pingsad nõupidamised Liibüa tsiviillennundusameti ja transpordiministriga. Nende tulemusel nõustus Liibüa tsiviillennundusamet jätma alles kõikide Liibüas litsentseeritud lennuettevõtjate suhtes kehtivad vabatahtlikud piirangud, mille kohaselt ei tohi nad ELi lennata enne, kui nad on rahvusvaheliste ohutusstandarditega kooskõlas ümber sertifitseeritud. Komisjon jälgib tähelepanelikult Liibüa ametiasutuste otsuste rakendamist.

ELi mustast nimekirjast kustutati mitme riigi lennuettevõtjad, kes olid tegevuse lõpetanud, ja samas lisati sinna mitme riigi äsjaloodud lennufirmad. Riigid, mille suhtes muudatusi tehti, on Ekvatoriaal-Guinea, Filipiinid, Honduras, Indoneesia, Kasahstan, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Kõrgõzstan ja Rwanda. Nimekirjas ei ole enam ühtegi Rwanda ega Hondurase lennuettevõtjat.

Komisjon tunnustas Aruba, Filipiinide, Indoneesia, Kasahstani, Kõrgõzstani, Liibüa, Madagaskari ja Venemaa ohutusjärelevalveasutuste pingutusi tsiviillennundussüsteemi reformimisel ning eriti ohutustaseme parandamisel, nii et rahvusvahelisi standardeid järgitaks tulemuslikult ja järjepidevalt. Komisjon on valmis koostöös ICAO, ELi liikmesriikide ja Euroopa Lennundusohutusametiga ka edaspidi neid reforme aktiivselt toetama, et nimetatud riigid saaks ohutusolukorra paranemise korral nimekirjast kustutada.

Euroopa Komisjon toetab igal võimalusel rahvusvaheliste ohutusstandardite paremat järgimist ning on andnud Euroopa Lennundusohutusametile volitused viia eri riikide pädevate asutuste abistamiseks läbi tehnilise abi missioone, mille eesmärk on suurendada ohutust.

Tänane otsus põhineb ELi 27 liikmesriigi, Horvaatia, Norra, Islandi, Šveitsi ja Euroopa Lennundusohutusameti esindajatest koosneva lennuohutuskomitee üksmeelsel arvamusel.

Taustteave

Ajakohastatud musta nimekirja kohaselt on ELi keelatud lennata 20 riigi kõigil sertifitseeritud lennuettevõtjatel (kokku 287 lennuettevõtjat). Need riigid on Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Eritrea, Filipiinid, Gabon (v.a kolm lennuettevõtjat, kelle tegevusele on kehtestatud piirangud ja tingimused), Indoneesia (v.a kuus lennuettevõtjat), Kasahstan (v.a üks lennuettevõtja, kelle tegevusele on kehtestatud piirangud ja tingimused), Kõrgõzstan, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Libeeria, Mosambiik, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudaan ja Svaasimaa.

Nimekiri sisaldab ka kolme konkreetset lennuettevõtjat – Blue Wing Airlines (Suriname), Meridian Airways (Ghana) ja Conviasa (Venezuela Bolívari Vabariik).

Lisaks sellele on nimekirja kantud 10 lennuettevõtjat, kelle suhtes kehtivad tegevuspiirangud ning kellel on seega lubatud lennata ELi rangete tingimuste alusel. Need lennuettevõtjad on Afrijet, Air Astana (Kasahstan), Gabon Airlines ja SN2AG (Gabon, nagu juba eespool mainitud), Air Koryo (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), Airlift International (Ghana), Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, ja Air Madagaskar.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar