Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ασφάλεια πτήσεων: Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλείας των αεροπορικών εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την 20ή επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού καταλόγου των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις λειτουργίας και άλλους επιχειρησιακούς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι γνωστός ως «ο ευρωπαϊκός κατάλογος ασφάλειας πτήσεων». Λόγω σημαντικών προβλημάτων ασφαλείας, οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι στην Ερυθραία, προστέθηκαν στον κατάλογο. Αφενός, λόγω της βελτίωσης της κατάστασης ασφαλείας στη Μαυριτανία, κατέστη δυνατόν να αφαιρεθούν από τον κατάλογο όλοι οι αερομεταφορείς με πιστοποιητικό Μαυριτανίας. Το ίδιο ισχύει και για την ιορδανική εταιρεία Jordan Aviation που αφαιρέθηκε από τον κατάλογο επίσης. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στη Λιβύη αλλά οι λιβυκές αρχές συμφώνησαν ότι οι λιβυκές αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπεται να πραγματοποιούν πτήσεις προς την Ευρώπη μέχρι να επαναπιστοποιηθούν πλήρως με ικανοποιητικό για την Επιτροπή τρόπο.

Ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες της προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες τις οποίες αφορά ο κατάλογος ασφαλείας να αποκτήσουν την τεχνική και διοικητική ικανότητα ώστε να υπερβούν τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στον τομέα της ασφάλειας, όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Είμαι ευτυχής που μια χώρα και αρκετές αεροπορικές εταιρείες διεγράφησαν από τον κατάλογο. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο. Αλλά η ασφάλεια πρέπει πάντα να κατέχει την πρώτη θέση και δεν μπορούμε να δεχτούμε συμβιβασμούς στον τομέα αυτόν, εξ ου και η απόφαση για την Ερυθραία».

Ο νέος κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούμενο που καταρτίστηκε τον Νοέμβριο του 2012 και διατίθεται στον ιστότοπo της Επιτροπής1.

Όλοι οι αερομεταφορείς με πιστοποιητικό Μαυριτανίας διεγράφησαν από τον κατάλογο μετά την εξαιρετική πρόοδο που σημείωσαν οι αρμόδιες αρχές και την προοπτική επιτόπιας επαλήθευσης που θα διεξαχθεί σύντομα από την Επιτροπή. Η εν λόγω πρόοδος αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια δύο επιτυχών αποστολών που διεξήγαγε επιτόπου ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που αίρεται μια πλήρης απαγόρευση η οποία αφορούσε όλους τους αερομεταφορείς ενός κράτους, η Μαυριτανία δεσμεύτηκε να επιτρέψει τις πτήσεις προς την Ένωση μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Από τον κατάλογο αφαιρέθηκε επίσης η Jordan Aviation που έχει πιστοποιηθεί στην Ιορδανία μετά από την επιτυχή αντιμετώπιση των ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως. Αποδεικτικά στοιχεία για τις σχετικές βελτιώσεις συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιας αξιολόγησης που διεξήγαγε η Επιτροπή.

Για λόγους πρόληψης των κινδύνων, κρίθηκε αναγκαία η επιβολή απαγόρευσης πτήσεων για όλους τους αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι στην Ερυθραία λόγω εκκρεμούντος προβλήματος ασφαλείας το οποίο κοινοποιήθηκε από τον ΔΟΠΑ και επειδή οι αρμόδιες αρχές της Ερυθραίας δεν έλαβαν επαρκή μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων.

Διενεργήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις με της αρχές πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης και με τον Λίβυο Υπουργό Μεταφορών. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων ήταν οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης να συμφωνήσουν στη διατήρηση των εθελοντικών περιορισμών που ισχύουν για όλους τους αερομεταφορείς που έχουν πιστοποιηθεί στη Λιβύη, με βάση τους οποίους απαγορεύονται οι πτήσεις τους προς την ΕΕ μέχρι την πλήρη επαναπιστοποίηση των εν λόγω αερομεταφορέων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από τις λιβυκές αρχές παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από την Επιτροπή.

Ο ευρωπαϊκός κατάλογος ασφάλειας πτήσεων επικαιροποιήθηκε προκειμένου να αφαιρεθούν ορισμένοι μεταφορείς που διέκοψαν την λειτουργία τους ή για να προστεθούν νέοι μεταφορείς που δημιουργήθηκαν στις εξής χώρες: Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Ονδούρα, Ινδονησία, Καζακστάν, Κιργιζία, Φιλιππίνες και Ρουάντα. Συνεπώς, στον κατάλογο δεν αναφέρονται πλέον μεταφορείς της Ρουάντα και της Ονδούρας.

Τέλος, η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρχών εποπτείας της ασφάλειας της Αρούμπα, της Ινδονησίας, της Λιβύης, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, της Μαδαγασκάρης, των Φιλιππίνων και της Ρωσίας, με σκοπό να μεταρρυθμίσουν το σύστημα πολιτικής αεροπορίας και, κυρίως, να βελτιώσουν την ασφάλεια πτήσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας πτήσεων. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει περαιτέρω ενεργά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον EASA ώστε να βοηθήσει ορισμένες από τις χώρες αυτές να διαγραφούν από τον κατάλογο όταν θα έχει βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να στηρίξει τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας στο μέτρο του δυνατού και έχει δώσει εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) να πραγματοποιήσει σειρά τεχνικών αποστολών παροχής βοήθειας για τη στήριξη των αρμοδίων αρχών ορισμένων κρατών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ασφάλεια πτήσεων.

Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στην ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Κροατίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Ιστορικό

Ο επικαιροποιημένος ευρωπαϊκός κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας περιλαμβάνει όλους τους αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι σε 20 κράτη, ήτοι 287 γνωστούς αερομεταφορείς, οι οποίοι υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Μπενίν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Γκαμπόν (με εξαίρεση τρεις αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Ινδονησία (με εξαίρεση έξι αερομεταφορείς), Καζακστάν (με εξαίρεση έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Κιργιζία, Λιβερία, Μοζαμβίκη, Φιλιππίνες, Σιέρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σουδάν, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τρεις μεμονωμένους αερομεταφορείς: Blue Wing Airlines από το Σουρινάμ, Meridian Airways από την Γκάνα και Conviasa από την Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας.

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει 10 αερομεταφορείς οι οποίοι υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και στους οποίους επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ υπό αυστηρούς όρους: Air Astana από το Καζακστάν, καθώς και Afrijet, Gabon Airlines και SN2AG από την Γκαμπόν, όπως προαναφέρθηκε, Air Koryo από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Airlift International από τη Γκάνα, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines και Air Madagascar.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar