Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. december 2012

Luftfartssikkerhed: Kommissionen ajourfører EU's sikkerhedsrelaterede liste over luftfartsselskaber

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget den 20. ajourføring af den europæiske sikkerhedsrelaterede liste over luftfartsselskaber med driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i EU, bedre kendt som "EU's sortliste" på luftfartssikkerhedsområdet. Luftfartsselskaber, der er certificeret i Eritrea, er optaget på listen grundet betydelige sikkerhedsmangler. Samtidig er alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Mauretanien, taget af listen takket være forbedringer i landets luftfartssikkerhed. Det samme gælder for det jordanske selskab Jordan Aviation, der ligeledes er taget af listen. Endvidere er der sket fremskridt i Libyen, men de libyske myndigheder har indvilliget i, at libyske luftfartsselskaber ikke må flyve til Europa, så længe de ikke er gencertificeret til Kommissionens tilfredshed.

Siim Kallas, næstformand i Kommissionen med ansvar for transport, siger: "Kommissionen er rede til at gøre sit yderste for at hjælpe de lande, der optræder på den sikkerhedsrelaterede liste, med at opbygge deres tekniske og administrative kapacitet for at overvinde sikkerhedsvanskelighederne så hurtigt og så effektivt som muligt. Det glæder mig, at ét land og adskillige luftfartsselskaber er taget af listen. Det er et stort skridt fremad. Men sikkerheden kommer altid i første række, og vi kan ikke gå på kompromis – derfor er Eritrea optaget på listen."

Den nye liste træder i stedet for den foregående fra april 2012 og findes på Kommissionens websted1.

Alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Mauretanien, er taget af listen takket være de kompetente myndigheders ekstraordinære indsats, og fordi der er udsigt til Kommissionens snarlige kontrolbesøg på stedet. Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har konstateret disse fremskridt ved to vellykkede missioner på stedet. Eftersom det er første gang, at en stat har fået ophævet forbuddet mod alle sine luftfartsselskaber, har Mauretanien forpligtet sig til kun at tillade flyvninger til EU under opfyldelse af strenge krav.

Jordan Aviation, som er certificeret i Jordan, er også taget af listen, efter at tidligere konstaterede mangler er blevet afhjulpet. Forbedringerne er blevet konstateret ved Kommissionens kontrolbesøg på stedet.

Da ICAO har udtrykt betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og Eritreas kompetente myndigheder ikke har truffet tilstrækkelige risikobegrænsende foranstaltninger, har det været nødvendigt at indføre et driftsforbud for alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Eritrea.

Der er holdt intensive samråd med Libyens civile luftfartsmyndigheder og den libyske trafikminister. De libyske civile luftfartsmyndigheder har på den baggrund vedtaget at videreføre frivillige begrænsninger for alle luftfartsselskaber med licens i Libyen, hvilket udelukker dem fra at beflyve EU, indtil de er gencertificeret i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge gennemførelsen af de libyske myndigheders foranstaltninger.

Ved ajourføringen er der også fjernet nogle luftfartsselskaber, som ikke længere eksisterer, ligesom der er optaget nyoprettede luftfartsselskaber på den europæiske sikkerhedsrelaterede liste. Det drejer sig om selskaber i følgende lande: Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Ækvatorialguinea, Honduras, Indonesien, Kasakhstan, Kirgisistan, Filippinerne og Rwanda. Som følge heraf optræder ingen luftfartsselskaber fra Rwanda eller Honduras længere på listen.

Endelig anerkender Kommissionen den indsats, der er foretaget af sikkerhedstilsynsmyndighederne i Aruba, Indonesien, Libyen, Kasakhstan, Kirgisistan, Madagaskar, Filippinerne og Rusland for at reformere det civile luftfartssystem, herunder for at forbedre sikkerheden ved at sørge for, at internationale sikkerhedsstandarder anvendes effektivt og konsekvent. Kommissionen er villig til - i samarbejde med ICAO, EU's medlemsstater og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA – at støtte disse reformer aktivt for at hjælpe nogle af disse lande med at blive taget af listen, når sikkerhedssituationen er forbedret yderligere.

Kommissionen er fortsat fast besluttet på at yde støtte til at forbedre overholdelsen af internationale sikkerhedsstandarder, når det er muligt, og den har derfor givet EASA til opgave at aflægge besøg hos en række staters kompetente myndigheder med henblik på at yde dem teknisk bistand i deres indsats for at øge sikkerheden.

Kommissionens afgørelse i dag bygger på en enstemmig udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, der består af repræsentanter for de 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Norge, Island, Schweiz og EASA.

Baggrundsoplysninger

EU's ajourførte sortliste på luftfartssikkerhedsområdet omfatter alle luftfartsselskaber, der er certificeret i 20 stater, dvs. 287 kendte luftfartsselskaber, som har forbud mod at beflyve Den Europæiske Union: Afghanistan, Angola, Benin, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Eritrea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Indonesien (med undtagelse af seks luftfartsselskaber), Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Kirgisistan, Liberia, Mozambique, Filippinerne, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Sudan, Swaziland og Zambia.

Listen omfatter også tre individuelle luftfartsselskaber: Blue Wing Airlines fra Surinam, Meridian Airways fra Ghana og Conviasa fra Den Bolivariske Republik Venezuela.

Desuden omfatter listen 10 luftfartsselskaber, der har tilladelse til at beflyve EU under strenge driftsmæssige begrænsninger og på nærmere bestemte betingelser: Air Astana fra Kasakhstan, Afrijet, Gabon Airlines og SN2AG fra Gabon som nævnt tidligere, Air Koryo fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Airlift International fra Ghana, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines og Air Madagascar.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar