Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. prosince 2012

Bezpečnost letectví: Komise aktualizuje evropský bezpečnostní seznam leteckých společností

Evropská komise dnes schválila 20. aktualizaci evropského bezpečnostního seznamu leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo jiným provozním omezením v Evropské unii. Tento seznam je známý spíše pod názvem „seznam EU pro leteckou bezpečnost“. Kvůli značným obavám o otázky bezpečnosti byli na seznam doplněni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění v Eritreji. Na druhé straně bylo možno po zlepšení bezpečnostní situace v Mauritánii odstranit ze seznamu všechny letecké dopravce, kteří získali oprávnění tohoto státu. Stejně tomu bylo u jordánského dopravce Jordan Aviation, který byl ze seznamu rovněž vymazán. K určitému pokroku došlo také v Libyi, nicméně libyjské orgány souhlasily s tím, že libyjští dopravci nebudou smět provozovat lety do Evropy, dokud neobdrží opětovné oprávnění k úplné spokojenosti Komise.

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Komise je připravena ze všech sil pomáhat zemím zařazeným na bezpečnostní seznam při budování jejich technické a správní kapacity, aby veškeré problémy v oblasti bezpečnosti překonaly co nejrychleji a co nejefektivněji. Jsem rád, že ze seznamu již byla odstraněna jedna země a několik leteckých společností. To je významný pokrok. Ale bezpečnost musí být vždy na prvním místě a my nemůžeme v této oblasti přijmout jakýkoli kompromis, a z toho důvodu padlo rozhodnutí o Eritreji."

Nový seznam nahradí předchozí z dubna 2012 a je do něj možno nahlédnout na internetových stránkách Komise1.

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění v Mauritánii, byli ze seznamu vymazáni vzhledem k výjimečnému pokroku, jehož příslušné orgány dosáhly, a k brzké inspekci na místě, kterou provede Komise. O tomto pokroku se Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přesvědčila během dvou úspěšných misí provedených na místě. Protože se jedná o první úplné zrušení zákazu pro všechny letecké dopravce z jednoho státu, zavázala se Mauritánie, že do Unie povolí lety pouze za dodržení přísných podmínek.

Společnost Jordan Aviation, které bylo vydáno oprávnění v Jordánsku, byla ze seznamu rovněž vymazána poté, co úspěšně odstranila dříve zjištěné nedostatky. Tato zlepšení zaznamenala Komise během posouzení na místě.

V zájmu předcházení rizikům bylo nutné uvalit zákaz provozovat leteckou dopravu na všechny letecké dopravce, kteří získali oprávnění v Eritreji, vzhledem ke značným bezpečnostním obavám ze strany ICAO a vzhledem k tomu, že příslušné eritrejské orgány nepřijaly odpovídající zmírňující opatření.

S libyjskými úřady pro civilní letectví a s libyjským ministrem dopravy se vedla intenzivní jednání. Na jejich základě libyjské úřady pro civilní letectví souhlasily se zachováním dobrovolného omezení pro všechny letecké dopravce, kteří získali licenci v Libyi, které je vylučuje z letů do EU do doby, než obdrží opětovné oprávnění v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Komise bude nadále bedlivě sledovat, zda jsou realizována opatření, o nichž libyjské úřady rozhodly.

Evropský bezpečnostní seznam leteckých společností byl rovněž aktualizován proto, aby mohli být vymazáni někteří dopravci, kteří ukončili činnost, nebo aby mohli být doplněni noví dopravci, kteří vznikli nedávno v řadě zemí: v Konžské republice, Demokratické republice Kongu, Rovníkové Guineji, Hondurasu, Indonésii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, na Filipínách a ve Rwandě. Na seznamu proto nejsou nadále uvedeni dopravci z Rwandy ani Hondurasu.

Komise uznává, že orgány dohledu nad bezpečností provozu v Arubě, Indonésii, Libyi, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, na Madagaskaru, Filipínách a v Rusku se intenzivně věnují reformě systému civilního letectví, a zejména zvýšení bezpečnosti, aby bylo zaručeno, že se budou účinně a důsledně uplatňovat mezinárodní bezpečnostní normy. Komise je připravena ve spolupráci s ICAO, členskými státy EU a EASA při těchto reformách poskytovat další aktivní pomoc s cílem pomoci některým těmto zemím dostat se ze seznamu, pokud se bude bezpečnostní situace dále zlepšovat.

Komise trvale podporuje lepší dodržování mezinárodních bezpečnostních norem a v souladu s tím pověřila Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví EASA, aby uskutečnila řadu misí zaměřených na poskytnutí technické podpory příslušným úřadům v některých státech, a tím podpořila jejich snahy o zvýšení bezpečnosti.

Dnešní rozhodnutí Komise vychází z jednomyslného stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost, jehož členy jsou zástupci 27 členských států EU, Chorvatska, Norska, Islandu, Švýcarska a Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Související informace

Aktualizovaný bezpečnostní seznam EU v oblasti letectví zahrnuje všechny dopravce, kteří získali osvědčení v celkem 20 státech – jedná se dohromady o 287 známých leteckých dopravců, jimž byl uložen úplný zákaz provozování letů v Evropské unii. Na seznamu jsou uvedeny tyto země: Afghánistán, Angola, Benin, Konžská republika, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Gabon (s výjimkou tří dopravců, kteří provozují leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Indonésie (s výjimkou šesti dopravců), Kazachstán (s výjimkou jednoho dopravce, který provozuje leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Kyrgyzstán, Libérie, Mosambik, Filipíny, Sierra Leone, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Súdán, Svazijsko a Zambie.

Na seznam byli rovněž zařazeni tři dopravci z jiných států: Blue Wing Airlines ze Surinamu, Meridian Airways z Ghany a Conviasa z Bolívarovské republiky Venezuela.

Kromě toho bylo na seznam zařazeno deset leteckých dopravců, kteří podléhají provozním omezením, a smějí proto provozovat leteckou dopravu v EU pouze za přísných podmínek: Air Astana z Kazachstánu, jakož i již uvedené společnosti Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Korejské lidově demokratické republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines a Air Madagascar.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar