Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 december 2012

Ett gemensamt europeiskt luftrum: medlemsstaterna håller inte den viktiga tidsfristen för inrättandet av ett effektivare europeiskt luftrum

Många medlemsstater är allvarligt försenade och har ännu inte helt uppfyllt sina åtaganden att ha nio funktionella luftrumsblock i drift till den 4 december 2012. En mycket viktig tidsfrist har överskridits för de funktionella luftrumsblocken, de regionala luftrumsområden som ligger till grund för våra ambitiösa planer att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum för att tredubbla vår luftrumskapacitet och halvera kostnaderna för flygtrafiktjänster. Kommissionen varnade i dag för att den kommer att inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater för alla funktionella luftrumsblock som inte till fullo överensstämmer med alla rättsliga krav. Den kommer också att lägga fram ett nytt lagstiftningspaket under våren 2013 för att skynda på reformerna och se till att det gemensamma luftrummet blir verklighet.

Europas ineffektiva, uppsplittrade luftrum medför extra kostnader på upp emot 5 miljarder euro varje år. Varje flygning blir i genomsnitt 42 km längre än nödvändigt, viket leder till ökad bränsleförbrukning och mer utsläpp. Dessutom tvingas flygbolagen betala onödigt höga användaravgifter, och förseningarna ökar. Förenta staterna kontrollerar ett luftrum av samma storlek, med mer trafik, till nästan halva priset.

Vi kommer att göra allt vi kan för att förverkliga det gemensamma europeiska luftrummet. Det är den europeiska allmänheten och det europeiska näringslivet som betalar priset för kapacitetsbrister och förseningar när de flyger. Till detta kommer kostnaderna för ekonomin som helhet och miljökonsekvenserna. Det är alltså uppenbart att det gemensamma europeiska luftrummet är för viktigt för att det ska få misslyckas. I denna ekonomiska kris har vi inte råd hålla fast vid nuläget. För tillfället halkar reformerna av det europeiska luftrummet efter. Funktionella luftrumsblock är en förutsättning för all infrastruktur i ett gemensamt europeiskt luftrum, och vi har nu missat en viktig tidsfrist. Det finns inget annat val än att kraftfullt genomdriva EU-lagstiftningen, sa kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som har ansvar för transportfrågor.

2012 är ett avgörande år för det gemensamma europeiska luftrummet, med fyra viktiga milstolpar att uppnå, däribland de nio funktionella luftrumsblock som skulle vara i drift till december 2012.

Enligt EU-lagstiftningen skulle de funktionella luftrumsblocken vara inrättade senast den 4 december 2012. Sammanlagt 9 funktionella luftrumsblock, som täcker hela EU plus 4 andra länder (Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Norge och Schweiz), har inrättats, vilket är ett viktigt framsteg. Samtidigt är dessa luftrumsblock ännu inte verkligen ”funktionella”, eftersom de fortfarande följer landsgränserna och/eller ännu inte har optimerat sina flygtrafiktjänster. Den viktigaste orsaken till dessa brister har varit att man alltför länge fokuserat på att lösa institutionella frågor snarare än att identifiera och genomföra operationella förbättringar och åtgärda onödiga strävanden att skydda nationella intressen.

Bakgrund

Det gemensamma europeiska luftrummet är ett europeiskt flaggskeppsinitiativ som ska reformera uppbyggnaden av Europas flygtrafiktjänster och göra dem redo för framtida kapacitets- och säkerhetsbehov. Utgående från initiativ som togs under sent 1990-tal antogs det första paketet för ett gemensamt luftrum 2004, och det andra paketet 2009.

När det gemensamma luftrummet är helt genomfört kommer

  • säkerheten att öka tiodubbelt,

  • luftrumskapaciteten att tredubblas,

  • kostnaderna för flygtrafiktjänster att minskas med 50 %,

  • miljökonsekvenserna att minskas med 10 %.

Varför behöver vi fungerande funktionella luftrumsblock?

När EU:s luftfartsmarknad öppnades 1993 blev flygresor mycket mer tillgängliga och överkomliga, vilket har främjat tillväxten av luftfartstjänstesektorn. Sedan des har lufttrafiken ökat med 54 %.

Kapacitetsbristen i Europass luftrum har lett till fler förseningar. Men förseningar beror inte bara på kapacitetsbrist, utan också på att flygtrafiktjänsterna i Europa är splittrade och ineffektiva. Luftrummet följer i dag landsgränserna, så flygen kan ofta inte välja den direkta vägen, något som skulle spara bränsle, minska kostnaderna och vara bättre för miljön.

Som jämförelse kan nämnas att Europa i ett luftrum som är ungefär lika stort som USA:s har 30 undervägsleverantörer av flygtrafiktjänster, medan USA har en enda. USA betjänar dubbelt så många flygningar som Europa till samma kostnad.

Ett funktionellt luftrumsblock är den del av luftrummet där landsgränserna har upphävts. Det kan ses som ett gemensamt luftrum, på samma sätt som den inre marknaden i EU gör det möjligt för alla i EU att resa, bo och arbeta var de vill i EU. Genom att låta flygplanen flyga utan att behöva bry sig om gränser och mindre effektiva nationella arrangemang kommer de funktionella luftrumsblocken att främja säkerheten. Genom att göra det möjligt för flygplanen att flyga direktare sträckor på bättre höjd kommer de funktionella luftrumsblocken att leda till bränslebesparingar och minskade förseningar. Genom att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum och konsolidera luftrumstjänsterna kommer de funktionella luftrumsblocken att minska luftfartens miljöpåverkan och sänka flygkostnaderna med miljarder euro varje år.

Nästa steg

Europeiska kommissionen kommer inom kort att skicka formella underrättelser till alla berörda parter.

Ytterligare upplysningar: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar