Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. decembra 2012

Enotno evropsko nebo: države članice zamudile odločilni rok za dosego učinkovitejšega evropskega zračnega prostora

Več držav članic močno zaostaja in še ne izpolnjuje v celoti zahtev za dosego popolnoma operativnih devetih funkcionalnih blokov zračnega prostora, za kar je bil določen rok 4. decembra 2012. Zamujen je bil odločilni rok za funkcionalne bloke zračnega prostora, tj. regionalne bloke zračnega prostora, ki predstavljajo ključni element ambicioznih načrtov za vzpostavitev enotnega evropskega zračnega prostora, ki bi potrojil kapaciteto evropskega zračnega prostora in prepolovil stroške nadzora nad evropskim zračnim prometom. Komisija je danes opozorila, da bo začela postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam za vse funkcionalne bloke zračnega prostora, ki še niso popolnoma skladni z vsemi pravnimi zahtevami. Prav tako bo spomladi leta 2013 predstavila nov sveženj zakonodajnih ukrepov, ki bo pospešil reforme in v celoti zagotovil vzpostavitev enotnega evropskega neba.

Pomanjkanje učinkovitosti zaradi razdrobljenosti evropskega zračnega prostora povzroča dodatne stroške v višini skoraj 5 milijard evrov letno. Povprečen let je zaradi razdrobljenosti 42 kilometrov daljši, zato letala porabijo več goriva, ustvarjajo več emisij, plačajo več visokih pristojbin in si nabirajo večje zamude. Združene države enako velik zračni prostor z več prometa upravljajo s skoraj polovico manjšimi stroški.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Sprejeli bomo vse možne ukrepe, ki bodo potrebni za uresničitev enotnega evropskega neba. Stroške prometne preobremenjenosti in zamud v zračnem prometu vsak dan plačujejo evropski državljani in podjetja, ki uporabljajo zračni promet. Če k temu dodamo še stroške za gospodarstvo, ki jih prinaša slaba učinkovitost, in okoljsko škodo, kmalu postane jasno, da je enotno evropsko nebo preveč pomemben projekt, da bi si lahko privoščili neuspeh. V času gospodarske krize si ne moremo privoščiti stagniranja. Trenutno pa izvajanje reforme evropskega zračnega prostora močno zaostaja. Funkcionalni bloki zračnega prostora so podporni steber infrastrukture enotnega evropskega neba in tukaj je bil zamujen odločilni rok. Zdaj je naša edina izbira odločno izvrševanje prava EU.“

Leto 2012 je odločilno za enotno evropsko nebo in njegove štiri ključne cilje, vključno z devetimi funkcionalnimi bloki zračnega prostora, ki naj bi postali operativni do decembra leta 2012.

V skladu z zakonodajo EU bi bilo funkcionalne bloke zračnega prostora treba začeti izvajati do 4. decembra 2012. Vzpostavljenih je bilo skupno devet funkcionalnih blokov zračnega prostora, ki pokrivajo celotno EU in še 4 države (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Norveška in Švica), kar pomeni znaten napredek. Po drugi strani pa ti funkcionalni bloki še niso resnično „funkcionalni“, saj so še vedno omejeni z državnimi mejami in/ali še niso optimizirali svojih storitev navigacijskih služb zračnega prometa. Te pomanjkljivosti gre pripisati zlasti premočnemu osredotočanju na rešitev institucionalnih težav, namesto da bi se pozornost posvečala opredelitvi in izvedbi operativnih izboljšav, ter dejstvu, da se je preveč ščitilo nacionalne interese.

Ozadje:

Enotno evropsko nebo je vodilna evropska pobuda, ki bo reformirala strukturo nadzora nad evropskim zračnim prometom, da bi se izpolnile prihodnje potrebe v zvezi s kapaciteto in varnostjo. Na podlagi pobud iz poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil sveženj enotno nebo I (SES I) sprejet leta 2004, sveženj enotno evropsko nebo II (SES II) pa leta 2009.

Celovito izvajanje enotnega evropskega neba bo omogočilo:

  • desetkratno izboljšanje varnosti;

  • potrojeno kapaciteto zračnega prostora;

  • zmanjšanje stroškov upravljanja zračnega prometa za 50 %;

  • zmanjšanje vplivov na okolje za 10 %.

Zakaj potrebujemo popolnoma funkcionalne bloke zračnega prostora

Z odprtjem letalskega trga EU leta 1993 so potovanja postala veliko dostopnejša in cenovno bolj dosegljiva, kar pa je spodbudilo rast zračnega prometa. Od takrat je promet narasel za 54 %.

Omejenost kapacitete zračnega prostora v Evropi je povzročila več zamud. Zamudam pa ni botrovala samo premajhna kapaciteta, temveč tudi dejstvo, da je nadzor nad zračnim prometom v Evropi razdrobljen in neučinkovit. Zračni prostor se trenutno še oklepa nacionalnih meja in zato letala pogosto ne morejo potovati po direktni liniji, kar bi jim omogočilo prihranek pri gorivu in stroških, poleg tega pa bi manj škodovala okolju.

Za primerjavo, Evropa ima v zračnem prostoru približno enake velikosti več kot 30 ponudnikov storitev navigacijskih služb za svoje linije, medtem ko imajo ZDA samo enega, poleg tega v ZDA z enakimi stroški opravijo dvakrat več letov kot v Evropi.

Funkcionalni blok zračnega prostora je del neba, kjer nacionalne meje ne obstajajo več. Lahko si ga predstavljamo kot enotni zračni prostor, enako kot enotni trg v EU omogoča državljanom EU, da potujejo, živijo in delajo po svoji volji kjer koli v EU. Funkcionalni bloki zračnega prostora bodo izboljšali varnost, saj bodo letalom omogočili, da se jim pri letih ne bo treba več ukvarjati s prečkanjem meja in ne ravno učinkovitimi nacionalnimi predpisi. Prav tako bodo pripomogli k manjši porabi goriva in manj zamudam, saj bodo letalom omogočili bolj direktne linije na boljših višinah. S poenotenjem evropskega neba in njegovih storitev bodo funkcionalni bloki zračnega prostora zmanjšali vpliv letalstva na okolje in zmanjšali stroške letenja za milijarde evrov letno.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo kmalu poslala uradne opomine vsem zadevnim državam.

Več informacij: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar