Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 grudnia 2012 r.

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: państwa członkowskie nie dotrzymają terminu utworzenia bardziej efektywnej europejskiej przestrzeni powietrznej

Wiele państw członkowskich spóźnia się i nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych do osiągnięcia pełnej operacyjności dziewięciu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB-ów), którego termin upływa w dniu 4 grudnia tego roku. Nie dotrzymano krytycznego terminu stworzenia FAB-ów – regionalnych bloków przestrzeni powietrznej stanowiących kluczowy element ambitnego planu ustanowienia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – co mogłoby potroić przepustowość przestrzeni powietrznej w Europie i zmniejszyć o połowę koszty kontroli ruchu lotniczego. Komisja ostrzegła dzisiaj, że będzie musiała wszcząć postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do wszystkich FAB-ów, które nie są jeszcze w pełni zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi. Na wiosnę 2013 r. Komisja przedstawi również nowy pakiet środków ustawodawczych zmierzających do przyspieszenia reform i pełnej realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Niska efektywność spowodowana rozdrobnieniem przestrzeni powietrznej w Europie generuje co roku dodatkowe koszty w wysokości ok. 5 mld euro. Powoduje to wydłużenie przeciętnej trasy lotu o 42 km, a w konsekwencji spalanie większej ilości paliwa, więcej emisji, wyższe koszty dla użytkowników i większe opóźnienia. Stany Zjednoczone kontrolują przestrzeń powietrzną takiej samej wielkości o większym natężeniu ruchu lotniczego przy prawie o połowę mniejszych kosztach.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Siim Kallas, powiedział: „Podejmiemy wszelkie możliwe działania w celu urzeczywistnienia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Koszty opóźnień i zagęszczenia ruchu lotniczego ponosi codziennie obywatel UE i przedsiębiorca, gdy korzystają z usług lotniczych. Jeżeli dodamy do tego koszty ponoszone przez gospodarkę związane z utratą efektywności oraz koszty ponoszone przez środowisko, jasne staje się, że jednolita europejska przestrzeń ma zbyt duże znaczenie, aby pozwolić tu sobie na porażkę. W czasach kryzysu gospodarczego nie możemy zadowolić się zachowaniem obecnego stanu rzeczy. A właśnie teraz wdrażanie reformy europejskiej przestrzeni powietrznej ulega poważnemu opóźnieniu. FAB-y mają ogromne znaczenie dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a termin ich ustanowienia właśnie mija. Jednym wyjściem jest rygorystyczne wdrożenie przepisów prawa UE.”.

Rok 2012 jest decydujący dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Należało w nim zrealizować cztery zasadnicze elementy, w tym ustanowić dziewięć funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, operacyjnych w grudniu tego roku.

Zgodnie z prawodawstwem UE funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej miały być wprowadzone w życie w terminie do dnia 4 grudnia 2012 r. Łącznie ustanowiono dziewięć funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, obejmujących całą UE oraz cztery inne państwa (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Norwegia, Szwajcaria), co jest bardzo znaczącym osiągnięciem. Jednak FAB-y nie są jeszcze faktycznie „funkcjonalne”, jako że nadal odpowiadają granicom państwowym lub też nie zostały jeszcze zoptymalizowane ich służby żeglugi powietrznej, lub oba te problemy występują jednocześnie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było koncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów instytucjonalnych, a nie na identyfikacji i wprowadzaniu usprawnień operacyjnych, oraz nadmierna ochrona interesów narodowych.

Kontekst:

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna jest wiodącą inicjatywą europejską służącą zreformowaniu struktury kontroli ruchu lotniczego w Europie, w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb w zakresie przepustowości i bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. W oparciu o inicjatywy podjęte w końcu lat 90. w 2004 r. przyjęto pakiet dotyczący jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej I (SES I) i w 2009 r. pakiet dotyczący jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II (SES II).

W przypadku pełnego wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej:

  • bezpieczeństwo wzrośnie dziesięciokrotnie;

  • przepustowość przestrzeni powietrznej zwiększy się trzykrotnie;

  • koszty zarządzania ruchem lotniczym zmaleją o 50 proc.;

  • wpływ na środowisko zostanie ograniczony o 10 proc.

Dlaczego potrzebujemy w pełni funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej

Otwarcie unijnego rynku lotniczego w 1993 r. sprawiło, że podróżowanie stało się o wiele bardziej dostępne i tańsze, oraz pobudziło rozwój usług lotniczych. Od tego czasu ruch lotniczy wzrósł o 54%.

Ograniczona przepustowość przestrzeni powietrznej w Europie doprowadziła do zwiększenia opóźnień. Opóźnienia spowodowane są nie tylko niedostateczną przepustowością; powoduje je również fakt, że kontrola ruchu lotniczego w Europie jest rozdrobniona i nieefektywna. Przestrzeń powietrzna jest obecnie zorganizowana wokół granic państwowych, w związku z czym loty nie mogą często odbywać się bezpośrednią trasą, co przyczyniłoby się do oszczędności paliwa, redukcji kosztów i byłoby korzystniejsze dla środowiska.

Dla porównania, w przestrzeni powietrznej, która jest w przybliżeniu porównywalnej wielkości, w Europie działa ponad 30 trasowych operatorów służb żeglugi lotniczej, podczas gdy w USA jest tylko jeden. W USA odbywa się dwa razy więcej lotów niż w Europie po tych samych kosztach.

Funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej stanowi część przestrzeni powietrznej, w której usunięto granice państwowe. Może on być traktowany jako jednolita przestrzeń powietrzna, dokładnie tak samo jak jednolity rynek w UE pozwalający obywatelom unijnym podróżować, mieszkać i pracować w dowolnym kraju UE. Poprzez umożliwienie statkom powietrznym lotów „bez granic”, a tym samym z pominięciem mniej skutecznych przepisów krajowych, funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Pozwalając statkom powietrznym na loty bardziej bezpośrednimi trasami i na lepszej wysokości, funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej przyczynią się do oszczędzania paliwa i zmniejszenia opóźnień. Poprzez ujednolicenie europejskiej przestrzeni powietrznej i konsolidację usług z nią związanych, FAB-y zmniejszą wpływ lotnictwa na środowisko naturalne i obniżą koszt lotów o miliardy euro rocznie.

Kolejne działania

Komisja Europejska zacznie wkrótce wysyłać wezwania do usunięcia uchybienia do wszystkich zainteresowanych stron.

Dodatkowe informacje: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar