Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2012

Gemeenschappelijk Europees luchtruim: de lidstaten missen een belangrijke deadline om het Europees luchtruim efficiënter te maken

Veel lidstaten hebben ernstige vertraging opgelopen en voldoen nog steeds niet volledig aan de eisen om negen functionele luchtruimblokken (FAB's) volledig operationeel te maken tegen de kritieke deadline van 4 december 2012. Deze regionale luchtruimblokken vormen een cruciaal onderdeel van de ambitieuze plannen om een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen, waardoor de capaciteit van het Europees luchtruim zou verdrievoudigen en kosten van luchtverkeersleiding zouden halveren. De Commissie heeft er vandaag voor gewaarschuwd dat zij inbreukprocedures zal inleiden tegen lidstaten voor alle functionele luchtruimblokken die nog niet volledig aan alle wettelijke eisen voldoen. Zij zal in het voorjaar van 2013 ook een nieuw wetgevingspakket voorstellen om de hervormingen te versnellen en te garanderen dat het gemeenschappelijk Europees luchtruim volledig wordt verwezenlijkt.

De versnippering van het Europees luchtruim en het daarmee gepaard gaande gebrek aan efficiëntie kosten elk jaar bijna 5 miljard euro. Vluchten leggen gemiddeld 42 kilometer te veel af, wat het brandstofverbruik en de emissies doet stijgen en hogere gebruikersheffingen en langere vertragingen veroorzaakt. De Verenigde Staten controleren een luchtruim dat ongeveer even groot is, met meer verkeer, tegen zowat de helft van de kostprijs.

"Wij zullen alles in het werk stellen om het gemeenschappelijk Europees luchtruim te verwezenlijken. De Europese burgers en bedrijven die gebruik maken van het luchtvervoer betalen dagelijks voor de kosten van congestie en vertragingen. Voeg daarbij nog de kosten voor de economie, door verlies aan efficiëntie, en de milieuprijs die wij betalen, en het is duidelijk dat het gemeenschappelijk Europees luchtruim te belangrijk is om te laten mislukken. In deze tijden van economische crisis kunnen we ons niet veroorloven ter plaatse te blijven trappelen. De hervorming van het Europees luchtruim heeft echter ernstige vertraging opgelopen. De FAB's vormen de hoeksteen van de infrastructuur voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim, maar er is al een kritieke deadline verstreken. Wij hebben dan ook geen andere keuze dan de EU-wetgeving streng te doen toepassen.", aldus Siim Kallas, vicevoorzitter en commissaris voor vervoer.

2012 is een kritiek jaar voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim: tegen december 2012 moeten vier cruciale resultaten worden bereikt, waarvan de negen functionele luchtruimblokken er één zijn.

Volgens de EU-wetgeving moesten de functionele luchtruimblokken uiterlijk op 4 december 2012 ten uitvoer zijn gelegd. In totaal zijn 9 FAB's opgericht, die de hele EU plus 4 andere landen (Bosnië Herzegovina, Kroatië, Noorwegen en Zwitserland) omvatten, hetgeen aanzienlijke vooruitgang betekent. Deze FAB's zijn echter nog niet echt "functioneel" omdat ze nog steeds nationale grenzen volgen of hun luchtvaartnavigatiediensten nog niet hebben geoptimaliseerd, of beide. De belangrijkste oorzaak van dit probleem is de niet-aflatende focus op institutionele kwesties in plaats van op het vaststellen en doorvoeren van operationele verbeteringen en het bestrijden van ongepaste nationale beschermingsmaatregelen.

Achtergrond:

Het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Single European Sky, SES) is een Europees vlaggenschipinitiatief om de architectuur van de Europese luchtverkeersleiding te hervormen, teneinde tegemoet te komen aan toekomstige behoeften inzake capaciteit en veiligheid. Eind jaren 90 werd het initiatief voor het wetgevingspakket Single European Sky I (SES I) genomen. Dit pakket werd goedgekeurd in 2004 en werd in 2009 gevolgd door Single European Sky II (SES II).

De volledige tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim:

  • zal de veiligheid met een factor tien verbeteren;

  • zal de capaciteit van het luchtruim verdrievoudigen;

  • zal de kosten van het luchtverkeersbeheer met 50 % doen afnemen;

  • zal het effect op het milieu met 10 % doen afnemen.

Waarom hebben we volledig functionele FAB's nodig?

De openstelling van de EU-luchtvaartmarkt in 1993 heeft het luchtvervoer veel toegankelijker en goedkoper gemaakt en heeft de groei in luchtvaartdiensten gestimuleerd. Sindsdien is het luchtverkeer met 54 % toegenomen.

De beperkte capaciteit van het luchtruim in Europa heeft tot meer vertragingen geleid. Dit is niet altijd het gevolg van een tekort aan capaciteit, maar ook van de versnipperde en inefficiënte luchtverkeersleiding in Europa. Momenteel volgt de structuur van het luchtruim de nationale grenzen, waardoor vluchten vaak geen rechtstreekse routes kunnen volgen. Dit zou nochtans brandstof besparen, de kosten doen afnemen en beter zijn voor het milieu.

Ter vergelijking: het luchtruim van Europa en dat van de VS is ongeveer even groot, maar in Europa zijn er meer dan dertig verleners van en-routenavigatiediensten en in de VS slechts één. De VS handelen twee keer zoveel vluchten als Europa af tegen dezelfde kosten.

Een FAB is een deel van het luchtruim waarin de nationale grenzen zijn opgeheven. Het kan worden beschouwd als een gemeenschappelijk luchtruim, naar analogie met de gemeenschappelijke markt in de EU, dat burgers de kans biedt te vrij reizen, leven en werken op om het even welke plaats in de EU. FAB's zorgen voor een verbetering van de veiligheid omdat vliegtuigen die in FAB's vliegen zich geen zorgen hoeven te maken over het oversteken van grenzen en dus ook niet over minder efficiënte nationale regelingen. FAB's zorgen ook voor brandstofbesparing en minder vertragingen omdat vliegtuigen rechtere routes kunnen volgen en op geschiktere hoogtes kunnen vliegen. Ten slotte zorgen FAB's voor de eenmaking van het Europees luchtruim en de consolidering van de diensten in dat luchtruim, waaroor het milieueffect van de luchtvaart afneemt en de kosten van het luchtvervoer met miljarden euro's per jaar dalen.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal binnenkort aanmaningsbrieven naar alle betrokken partijen sturen.

Voor nadere informatie: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar